Arhivă (toate aparițiile)

 

ABUZUL DE DREPT SI CONTRACTELE DE MUNCA
ACHIZITII PUBLICE
ACREDITIVUL DOCUMENTAR-MODALITATE DE PLATA BANCARA INTERNATIONALA
ACTELE JURISDICTIONALE ALE CURTII CONSTITUTIONALE
ADMITEREA LA INM SI IN MAGISTRATURA 2012. GHID PRACTIC SI LEGISLATIV. SUPLIMENT AL REVISTEI PANDECTELE ROMANE
AUDITUL FINANCIAR. DILEME SI PROVOCARI
AUDITUL INTERN LA INTREPRINDERI SI INSTITUTII PUBLICE
CAIETE DE DREPT PENAL 1/2006
CAIETE DE DREPT PENAL 2/2006
CAIETE DE DREPT PENAL 3/2006
CAIETE DE DREPT PENAL 4/2006
CARTEA CRIZELOR
CERCETAREA AVANSATA IN CONTABILITATE
CODUL CIVIL
CODUL CIVIL (OCT.2008)
CODUL DE PROCEDURA CIVILA
CODUL DE PROCEDURA CIVILA (APR.2007)
CODUL DE PROCEDURA CIVILA (MARTIE 2008)
CODUL DE PROCEDURA CIVILA (MARTIE 2009)
CODUL DE PROCEDURA CIVILA (OCTOMBRIE2007)
CODUL DE PROCEDURA FISCALA (MARTIE 2009)
CODUL DE PROCEDURA FISCALA - ADNOTAT
CODUL DE PROCEDURA FISCALA 973-7614-27-5
CODUL DE PROCEDURA PENALA (IAN.2007)
CODUL DE PROCEDURA PENALA (NOV.2007)
CODUL DE PROCEDURA PENALA (OCT.2008)
CODUL DE PROCEDURA PENALA - HOTARARI ALE CEDO, DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE, INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE
CODUL EUROPEAN AL MUNCII SI SECURITATII SOCIALE
CODUL FAMILIEI - HOTARARI ALE CEDO, DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE, INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE
CODUL FISCAL (MARTIE 2008)
CODUL FISCAL COMENTAT
CODUL FISCAL COMENTAT SI ADNOTAT 973-7614-19-4
CODUL FISCAL CU NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE INSERATE
CODUL MUNCII (IAN.2007)
CODUL MUNCII (MARTIE 2008)
CODUL MUNCII (MARTIE 2010)
CODUL MUNCII (OCT.2008)
CODUL MUNCII (OCTOMBRIE 2007)
CODUL MUNCII - MODIFICAT SI COMPLETAT PRIN OUG 55/2006
CODUL MUNCII - MODIFICAT SI COMPLETAT-COMENTARII
CODUL PENAL (FEB.2007)
CODUL PENAL (IAN.2008)
CODUL PENAL (OCT.2008)
CODUL PENAL -HOTARARI ALE CEDO, DECIZII ALE CURTII CONSTITUT
CODUL PENAL -HOTARARI ALE CEDO, DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE, INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE - ED.VIII
CODUL SECURITATII SOCIALE
COMPETENTA TERITORIALA IN MATERIE PENALA
COMUNICAREA MANAGERIALA. METODOLOGIE SI EFICIENTA
CONFERINTA INTERNATIONALA BIENALA TIMISOARA 23-25 OCTOMBRIE 2008
CONSTITUTIA ROMANIEI
CONTRACTELE SPECIALE - IN NOUL COD CIVIL
CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA SI CONVENTIA CIVILA DE PRESTARI DE SERVICII
COOPERARE JUDICIARA INTERNATIONALA SI EUROPEANA IN MATERIE PENALA
CRIZA FINANCIARA IN LUME. REGLEMENTAREA SI SUPRAVEGHEREA INSTITUTIILOR DE CREDIT
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE CIVILA 2006
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE CIVILA 2007
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE COMERCIALA 2006, VOL.1
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE COMERCIALA 2006, VOL.2
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE COMERCIALA 2007 VOL.2
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE COMERCIALA 2007, VOL.1
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE DE ACHIZITII PUBLICE
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE DE CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE 2006-2008
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL 2006
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL 2007
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE FISCALA
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE PENALA 2006
CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE PENALA 2007
CURTEA DE JUSTITIE EUROPEANA -HOTARARI COMENTATE
DREPT CIVIL. CONTRACTELE SPECIALE
DREPT CIVIL. INTRODUCEREA GENERALA
DREPT CIVIL. OBLIGATIILE
DREPT COMUNITAR AL MUNCII
DREPT COMUNITAR EUROPEAN
DREPT EXECUTIONAL PENAL
DREPT INSTITUTIONAL AL UNIUNII EUROPENE
DREPT INTERNATIONAL PRIVAT. PARTEA GENERALA
DREPT PENAL. PARTEA SPECIALA
DREPT PROCESUAL PENAL
DREPTUL DE PROPRIETATE SI ALTE DREPTURI REALE VOL.I
DREPTUL DE PROPRIETATE SI ALTE DREPTURI REALE VOL.II
DREPTUL DE PROPRIETATE SI ALTE DREPTURI REALE VOL.III
DREPTUL FINANTELOR PUBLICE VOL.I DREPT FINANCIAR
DREPTUL FINANTELOR PUBLICE VOL.II DREPT FISCAL
DREPTUL MUNCII - REGLEMENTARI INTERNE SI COMUNITARE
DREPTUL PENAL AL MUNCII
DREPTUL PUBLIC AL MUNCII
DREPTUL SANATATII. FRONTUL COMUN AL MEDICULUI SI AL JURISTULUI
ECONOMIA ASIGURARILOR. METODE, TEHNICI, SOLUTII
EVACUAREA
EXCEPTIILE PROCESUALE IN MATERIE CIVILA
EXECUTAREA SILITA
FISCALITATE. CONCEPTE, TEORII, POLITICI SI ABORDARI PRACTICE
FISCALITATEA IN EUROPA LA INCEPUTUL MILENIULUI III
FORMAREA PROGRESIVA A CONTRACTULUI
FORTA MAJORA IN RAPORTURILE DE MUNCA
FRAUDAREA BUGETULUI COMUNITAR
FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE IN SISTEMUL DE DREPT ROMANESC
GHID PRIVIND COMPARABILITATEA PLANURILOR DE CONTURI DIN ROMÂNIA
GHIDUL ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI
GUVERNANTA FINANCIARA CORPORATIVA
IMBOGATIREA FARA JUSTA CAUZA
IN HONOREM CORNELIU BIRSAN - LIVIU POP -CULEGERE DE STUDII
INDIVIDUALIZAREA LEGALA SI JUDICIARA A PEDEPSELOR
INSOLVENTA:LEGEA,REGULILE,REALITATEA
INSTITUTII DE DREPT PROCESUAL PENAL,VOL. I.PARTE GENERALA
INTEGRAREA ECONOMICA
ISTORIA STATULUI SI DREPTULUI ROMANESC
JURISPRUDENTA COMENTATA IN MATERIA ACHIZITIILOR PUBLICE
JURISPRUDENTA COMENTATA IN MATERIA ACHIZITIILOR PUBLICE-VOL II
JURISPRUDENTA CURTII DE JUSTITIE EUROPENE IN MATERIA DREPTULUI MUNCII
LEGEA CONCORDATULUI
LEGEA NR.215/2001 A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
LEGEA NR.31/1990 PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE (IAN.2007)
LEGEA NR.31/1990 PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE (MARTIE 2009)
LEGEA NR.31/1990 PRIVIND SOCIETATILE COMERCIALE (OCT.2007)
LEGEA NR.78/2000 PENTRU PREVENIREA, DESCOPERIREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR DE CORUPTIE
LEGISLATIA ASIGURARILOR SI SOCIETATILOR DE ASIGURARE
LEXICON. TRANSPORTURI SI VAMA
LIMITELE DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA IMOBILIARA
LUAREA DE MITA SI PRIMIREA DE FOLOASE NECUVENITE- INFRACTIUNI DE CORUPTIE-
MALPRAXISUL MEDICAL - RASPUNDEREA CIVILA MEDICALA
MANAGEMENTUL RISCURILOR SI A PERFORMANTELOR BANCARE
MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI DE COMERT SI TURISM
METODE STATISTICE DE ANALIZA A DATELOR CATEGORIALE
MIC DICTIONAR DE MICROECONOMIE
MODELE DE POLITICA MONETARA
MOTIVELE DE RECURS IN PROCESUL CIVIL
MOTIVELE DE RECURS IN PROCESUL CIVIL, EDITIA A II-A
MOTIVELE DE RECURS IN PROCESUL CIVIL
NEGOCIEREA IN AFACERILE INTERNATIONALE
NOUL COD CIVIL
NOUL COD PENAL LEGEA 286/2009
PARLAMENTUL EUROPEAN
PEDEPSELE PENALE NECARCERALE ALE SECOLULUI XXI
PERICOL SOCIAL, VINOVATIE PERSONALA SI IMPUTARE PENALA
PRACTICA ASIGURARILOR COMERCIALE
PRACTICA JUDICIARA SI LEGISLATIE IN MATERIA DREPTULUI INTERNATIONAL PRIVAT
PROBLEME ACTUALE IN DREPTUL BANCAR
PROBLEME DE DREPT DIN JURISPRUDENTA PENALA
PROBLEME JURIDICE IN DOMENIUL BANCAR
PROCEDURA APLICABILA IN FATA INSTANTELOR COMUNITARE
PROCEDURA TRIMITERII PRELIMINARE LA CURTEA EUROPEANA DE JUSTITIE
PROTECTIA SI GARANTAREA INVESTITIILOR STRAINE IN DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL
RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA. RASPUNDEREA CIVILA PENTRU DAUNE MORALE
RASPUNDEREA DISCIPLINARA A SALARIATILOR
RELATII FINANCIARE INTERNATIONALE
REORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE
REPERE IN ISTORIA FILOSOFIEI DREPTULUI
ROMANIA LA CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
SISTEME CONTABILE IN UNIUNEA EUROPEANA
SISTEME FISCALE COMPARATE. METODE SI PRACTICI INTERNATIONALE
SISTEME MONETARE CONTEMPORANE
SOLUTII INOVATIVE IN FINANTAREA INTREPRINDERILOR
SOMATIA DE PLATA - CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA
STABILIREA MASEI ACTIVE SI A MASEI PASIVE IN PROCEDURA INSOLVENTEI
STUDII DE DREPT BANCAR. EVOLUTII ALE LEGISLATIEI BANCARE INTRE 1995-2010
STUDII SI CERCETARI JURIDCE EUROPENE VOL.II
STUDII SI CERCETARI JURIDICE EUROPENE VOL.I
TRANSMISIUNEA MOSTENIRII
TRANZACTII INTERNATIONALE. GHID PRACTIC SI MODELE DE DOCUMENTE
TRATAT DE DREPTUL AFACERILOR VOL.I PERSOANELE JURIDICE
TRATAT DE DREPTUL MUNCII
TRATAT DE DREPTUL MUNCII -AL.TICLEA
TRATAT DE PROCEDURA CIVILA, VOLUMUL I
TRIBUNALUL BUCURESTI - CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE COMERCIALA 2005-2006
TRIBUNALUL BUCURESTI - CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE PENALA 2000-2004
TRIBUNALUL BUCURESTI - CULEGERE DE PRACTICA JUDICIARA IN MATERIE PENALA 2005-2006

PANDECTELE ROMANE 2006
PANDECTELE ROMANE 2007
PANDECTELE ROMANE 2008
PANDECTELE ROMANE 2009
PANDECTELE ROMANE 2010
PANDECTELE ROMANE 2011
PANDECTELE ROMANE 2012

REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR - CD / 2011-2012
REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR 2006
REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR 2007
REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR 2008
REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR 2009
REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR 2010
REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR 2011
REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR 2012

REVISTA ROMANA DE DREPT COMUNITAR 2006
REVISTA ROMANA DE DREPT COMUNITAR 2007
REVISTA ROMANA DE DREPT COMUNITAR 2008
REVISTA ROMANA DE DREPT COMUNITAR 2009
REVISTA ROMANA DE DREPT COMUNITAR 2010

REVISTA ROMANA DE DREPT EUROPEAN 2011
REVISTA ROMANA DE DREPT EUROPEAN 2012

REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII 2006
REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII 2007
REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII 2008
REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII 2009
REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII 2010
REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII 2011
REVISTA ROMANA DE DREPTUL MUNCII 2012

MONITORUL FISCALITATII 1/2008

MONITORUL FISCALITATII INTERNATIONALE 2009
MONITORUL FISCALITATII INTERNATIONALE 2010

TAXE, FINANTE, CONTABILITATE 2010

SUPLIMENT I/2007 REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR
SUPLIMENT II/2007 REVISTA ROMANA DE DREPT AL AFACERILOR

SUPLIMENT PANDECTELE ROMANE 2007
SUPLIMENT PANDECTELE ROMANE 2008