Acreditări & certificări

 

CNCSIS

Publicaţiile Wolters Kluwer România sunt certificate CNCSIS.
www.cncsis.ro

 

Wolters Kluwer România este o editură de prestigiu recunoscut, certificată de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.
www.cnatdcu.ro

 

HEINONLINE

 

Revistele Wolters Kluwer sunt cotate în baza de date internațională – HeinOnline.
www.heinonline.org

EBSCO HOST

Publicaţiile Wolters Kluwer România sunt certificate EBSCO HOST.
www.ebscohost.com

ProQuest

Publicaţiile Wolters Kluwer România sunt certificate ProQuest. 
www.proquest.co.uk

ISO9001

ISO9001-14001

ISO9001-2004

Activitatea şi produsele companiei Wolters Kluwer sunt în conformitate cu cerinţele specificate în standardele ISO 9001: Sisteme de management a calității şi ISO 14001: Sistemul managementului de mediu.