Tipărituri

Descoperă o gamă variată de cărți și reviste juridice: tratate, monografii, colecții de jurisprudență și reviste din toate domeniile juridice și economice: drept fiscal, drept civil, drept penal, drept comercial, dreptul muncii, management sau contabilitate. Informație profesională de calitate de la cei mai prestigioși autori, din mediul academic sau practicieni de renume!

Publicațiile noastre oferă soluţii pertinente tuturor celor interesaţi de aprofundarea diferitelor instituţii juridice şi economice.


 

REVISTELE WOLTERS KLUWER ROMÂNIA

Revistele Wolters Kluwer tratează cele mai controversate şi actuale probleme juridice, economice și fiscale, constituindu-se într-o sursă de informare și documentare pentru toate categoriile de profesioniști din domeniul juridic: avocați, magistrați, consilieri juridici, notari, executori judecătorești, consultanți fiscali.

Cele patru reviste juridice ‒ Pandectele RomâneRevista Română de Drept al AfacerilorRevista Română de Dreptul Muncii și Revista Română de Drept European ‒ au tradiție pe piața de literatură juridică românească şi oferă informații ştiinţifice, dezbateri doctrinare, jurisprudență relevantă românească și europeană, traduceri ale articolelor unor importanţi autori străini.

Revistele prezintă următoarele caracteristici şi beneficii: tipar de calitate, au rezumate (în limba română, engleză sau franceză) la începutul articolelor, cuvinte-cheie, structura pe rubrici.

Revistele Wolters Kluwer România sunt cotate în baze de date internaționale: ProQuest, EBSCO.

Pandectele Române

Revista Pandectele Române

Pandectele Române a fost înfiinţată în 1921 de către Constantin Hamangiu şi este una dintre revistele cu tradiţie din România. Periodicul pune la dispoziţia profesioniştilor dreptului un vast repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească.

Revista Română de Dreptul Muncii

Revista Română de Dreptul Muncii

RRDM este singura revistă din România consacrată Dreptului muncii, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi la crearea unui cadru legislativ modern.

Revista Română de Drept al Afacerilor 

Revista Română de Drept al Afacerilor

RRDA este singura revistă de pe piața românească care oferă practicienilor şi cercetătorilor din Dreptul afacerilor informaţii la zi din toate ariile importante ale domeniului: drept fiscal, obligații contractuale, insolvență, concurență, drept imobiliar, drept bancar.

Revista Română de Drept European

Revista Română de Drept European

RRDE este concepută pentru a răspunde nevoii de informare atât a juriştilor, cât şi a publicului larg cu privire la doctrina şi jurisprudenţa instanţelor comunitare în contextul armonizării legislaţiei române cu aquis-ul comunitar.

Declarație de etică și malpraxis a publicațiilor Wolters Kluwer România >>

Abonează-te acum la revistele Wolters Kluwer! Detalii >> CĂRȚILE WOLTERS KLUWER ROMÂNIA

Oferta de carte, structurată pe colecții, cuprinde: tratate, monografii, jurisprudenţă tematică și comentată, legi comentate. Sunt acoperite majoritatea ramurilor de drept iar informația provine de la specialiști din mediul universitari și/sau practicieni, recunoscuți ca profesioniști ai dreptului.

Lucrările sunt prezentate într-o formă accesibilă şi practică, uşor de urmărit, cărţile bucurându-se de o grafică de calitate.

Vezi toate titlurile Wolters Kluwer aici >>