Apariții recente

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT AL AFACERILOR Nr. 1/2014
   

DIN CUPRINS:

Organizarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor societăţilor pe acţiuni admise la tranzacţionare [Dragoş CĂLIN]

Elementele de validitate ale contractului de societate [Sebastian V. BODU]

Răspunderea asociaţilor în societăţile în nume colectiv [Lucian SĂULEANU]

comanda aici  

 

 REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MUNCII Nr. 1/2014
   

DIN CUPRINS:

Interdicţia concedierii salariatei gravide [Alexandru ŢICLEA]

Aspecte privind protecţia avertizorilor [Raluca DIMITRIU]

Metamorfoza unui sindicat [Elena-Andreea FRASIE]

comanda aici  

 

 PANDECTELE ROMÂNE Nr. 1/2014
   

DIN CUPRINS:

Doctrina şi ştiinţa juridică românească au ajuns la un moment de răscruce, în care trebuie să-şi redefinească obiectivele şi priorităţile [Mircea DUŢU]

Reflecții privind formarea contractelor de comerț internațional [Marlena BOANCĂ IVAN]

Ecofiscalitatea în contextul raporturilor dintre dreptul UE şi dreptul naţional [Andrei DUŢU]

comanda aici  

 

REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT EUROPEAN Nr. 4/2013
   

DIN CUPRINS:

Domeniul de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene [Mihaela VRABIE]

Europenizarea dreptului contractual. Contribuţia libertăţilor de circulaţie [Gina ORGA-DUMITRIU]

Rolul dreptului comparat în construcţia dreptului Uniunii Europene [Manuel GUŢAN]
comanda aici  

 

The Romani peoples and their right to cultural heritage
“Silvia Tabusca's book on the Roma peoples and their culture is a fascinating account of the history and life of communities radically different from mainstream modern society and its guiding lights. With appealing deep sympathy for the human beings involved, the author makes a compelling case for putting an end to the ubiquitous historic injustices of discrimination and for the tailoring of a legal regime to the specific needs and aspirations of the Roma, based on the global appreciation of cultural diversity within the framework of a world public order of human dignity”.
comanda aici