iDrept

Special conceput pentru a respecta nevoia de mobilitate a utilizatorului, iDrept este o platformă de informare juridică disponibilă online, care permite accesul rapid, pe baza de autentificare, la o colecție impresionantă de legislație, jurisprudență și doctrină juridică. Accesează iDrept de la birou sau din sala de judecată, pe smartphone, tabletă sau laptop și identifică rapid, în orice moment sau loc, informația de care ai nevoie!


 

MODULE iDrept

 Legislaţie

Modulul conține Legislaţia românească (integral Monitorul Oficial Partea I și majoritatea actelor dinainte de 1990) și Legislaţia Uniunii Europene (integral Jurnalul Uniunii Europene seria L de la aderare, toată Ediția Specială pentru România și actele importante dinainte de aderare).

În plus, toate actele normative care au Norme metodologice de aplicare pot fi vizualizate cu normele inserate direct în textul actului. Peste 268 de acte normative beneficiază de funcționalitatea de inserare a normelor metodologice.

iDrept.ro

Jurisprudenţă

Modul dedicat jurisprudenței selecționate după relevanță, ce conține peste 15.000 de speţe din jurisprudenţa naţională și europeană, prelucrate cu note, adnotări sau comentarii ale profesioniștilor.

iDrept.ro

Practică judiciară

Conține peste 287.000 de hotărâri judecătoreşti pronunțate de instanţele româneşti. Modulul permite găsirea rapidă a spețelor după cuvinte-cheie sau prin căutări avansate și consultarea actelor normative implicate în speță.

iDrept.ro

Reviste

Modulul conține toate numerele publicate ale celor patru reviste juridice editate de Wolters Kluwer:

-  Pandectele Române
-  Revista Română de Dreptul Muncii
-  Revista Română de Drept al Afacerilor
-  Revista Română de Drept European

și alte reviste juridice de înaltă ţinută ştiinţifică:

-  Revista Română de Drept Privat, colecţia 2007 – 2013 (Ed. Universul Juridic)
-  Revista Română de Jurisprudenţă, colecţia 2009 – 2013 (Ed. Universul Juridic)
-  Revista Română de Executare Silită, colecţia 2008 – 2013 (Ed. Universul Juridic)

În total peste 11.700 de articole și jurisprudență, ce pot fi consultate ușor în funcție de anul și numărul revistei sau după autor. Modulul se actualizează constant cu fiecare nouă apariție.

iDrept.ro

Comentarii

Beneficiați prin Sintact Comentarii de nu mai puțin de 13 pachete distincte de comentarii pentru 22 din cele mai importante acte normative românești, grupate pe mai multe ramuri de drept:

Pachet Comentarii - Profesioniști
• ”Legea profesiei de avocat”, Wolters Kluwer, noiembrie 2014
• ”Legea medierii comentată”, Wolters Kluwer, decembrie 2014
• ”Legea notarilor publici. Comentariu pe articole”. Autori: Florin Popa, Adrian Moise, noiembrie 2016

Pachet Comentarii - Insolvență
Conține lucrările:
• ”Codul Insolvenței adnotat”. Autor: Nicoleta Țândăreanu, septembrie 2014
• ”Codul Insolvenței comentat”. D. Stanciu Cărpenaru, Mihai-Adrian Hotca, Vasile Nemeș, octombrie 2014
• ”Legea privind procedura insolventei persoanelor fizice nr. 151/2015”. Autor: Marcela Comsa, decembrie 2015

Pachet Comentarii - Drept Civil
Conține lucrările:
•”Noul Cod civil. Adnotat cu doctrina și jurisprudența”. Autor: Viorel Terzea, decembrie 2012
•”Cartea funciară. Vol. 1 – Legea 7/1996”. Autor: Ioan-Daniel Chiș, iulie 2012
•”Cartea funciară. Vol. 2 – Noul Cod civil”. Autor: Ioan-Daniel Chiș, iulie 2012
•”Noul Cod Civil comentat”. Autor: Mădălina Afrăsinei și colectiv, februarie 2013
•”Legea 18/1991 privind fondul funciar”. Wolters Kluwer, iunie 2015
•”Noul Cod civil. Adnotat cu doctrina și jurisprudența”. Autor: Viorel Terzea, martie 2014
•”Noul Cod Civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258 -534. Comentarii, explicatii si jurisprudenta”. Autori: Bogdan Dumitru Moloman si Ureche Lazar Ciprian, ianuarie 2016
•”Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei. Comentarii pe articole”. Autori: Bogdan Dumitru Moloman si Ureche Lazar Ciprian, octombrie 2016

Pachet Comentarii - Codul Muncii
Conține lucrările:
•”Codul Muncii comentat, ediția a 4-a”. Autor: Prof. Univ. Dr. Alexandru Țiclea, noiembrie 2013
•”Codul Muncii comentat, ediția a 5-a”. Autor: Prof. Univ. Dr. Alexandru Țiclea, octombrie 2015
•”Codul muncii – comentat și adonat”. Autor: Costel Gâlca, iunie 2013
•”Codul Muncii comentat”. Autori: Prof. Univ. Dr. Alexandru Țiclea și Asist. Univ. dr. Laura Georgescu, iunie 2012
•”Codul Muncii adnotat”. Autori: Lucia UȚĂ și colectiv, octombrie 2009
•”Codul muncii – comentat și adonat”. Autor: Costel Gâlca, august 2015
•”Codul muncii – comentat și adonat”. Autor: Catalin Marius Predut, octombrie 2016

Pachet Comentarii - Drept penal
Conține:
• ”Noul Cod penal comentat”. Coord. prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu, octombrie 2012
• ”Noul Cod penal comentat”. Coord. prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu, februarie 2014
• ”Codul Penal. Partea generală. Practică judiciară în materie penală”, coordonator Alexandru Boroi, noiembrie 2013
• ”Noul Cod Penal”. Autor: Tudorel Toader și colectiv, februarie 2014
• ”Noul Cod penal comentat. Editia a III-a revizuita si adaugita”. Coord. prof. univ. dr. Vasile Dobrinoiu, mai 2016
• ”Infractiuni economice”. Autori: Sebastian Bodu si Ciprian Bodu, februarie 2016
• ”Drept executional penal. Legea nr. 254/2013, comentarii si jurisprudenta”. Autor: William Branza, martie 2015

Pachet Comentarii - Drept procedural penal
Conține:
• ”Noul Cod de procedură penală comentat”. Coord. prof. univ. emerit Nicolae Volonciu, octombrie 2014
• ”Noul Cod de procedură penală comentat”. Coord. prof. univ. emerit Nicolae Volonciu, iunie 2015
• ”Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea generala”. Coord. prof. univ. emerit Nicolae Volonciu, august 2014
• ”Noul Cod de procedură penală adnotat. Partea speciala”. Coord. prof. univ. emerit Nicolae Volonciu, februarie 2016


Pachet Comentarii - Codul de Procedură Civilă

Conține lucrările:
• ”Noul Cod de procedură civilă comentat”. Autor: Gabriel Boroi și colectiv, martie 2013
• ”Noul Cod de procedură civilă comentat”. Autor: Gabriel Boroi și colectiv, aprilie 2016
• ”Codul de procedură civilă comentat şi adnotat”. Autori: Gabriela Cristina Frenţiu și Denisa-Livia Băldean, ianuarie 2012
• ”Codul de procedură civilă comentat și adnotat”. Autori: Mihaela Tabârcă și Gheorghe Buta, septembrie 2008
• ”Noul Cod de procedură civilă – Vol. I și Vol. II – comentarii pe articole”. Autori: Ion Deleanu, Valentin Mitea și Sergiu Deleanu, februarie 2013
• ”Noul Cod de procedura civila adnotat”. Autor: Viorel Terzea, august 2016
• ”Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Codului de Procedura Civila”. Autori: Evelina Oprina si Ioan Garbulet, mai 2015

Pachet Comentarii - Drept procedural civil
Conține lucrările:
• ”Regimul juridic al contravențiilor adnotat”, Wolters Kluwer, februarie 2015
• ”Taxa de timbru – O.U.G. nr. 80/2013”, Wolters Kluwer, martie 2015
• ”Legislatia contraventiilor. Comentarii, doctrina si jurisprudenta”, Autor: Adrian Dinescu, august 2016

Pachet Comentarii - Drept Fiscal
Conține lucrările:
• ”Codul Fiscal comentat și adnotat”, autor Emilian Duca, mai 2014
• ”Codul Fiscal comentat și adnotat”, autor Emilian Duca, iulie 2015
• ”Codul Fiscal comentat și adnotat”, autor Emilian Duca, iunie 2016
• ”Codului Fiscal Comentat”. Autori: Radu Bufan și Mircea Ștefan Minea, aprilie 2013
• ”Codului Fiscal Comentat”. Autori: Radu Bufan și Mircea Ștefan Minea, ianuarie 2012
• ”Codul de Procedură Fiscală comentat”. Autor: Emilian Duca, mai 2014
• ”Codul de Procedură Fiscală comentat”. Autor: Emilian Duca, iulie 2015
• ”Codul de Procedură Fiscală comentat”. Autor: Emilian Duca, iunie 2012
• ”Noul Cod de Procedură Fiscală comentat si adnotat”. Autor: Emilian Duca, iunie 2016
• ”Codul de Procedură Fiscală comentat”. Autor: Flavius Cosmin Costas, Luisiana Dobrinescu, februarie 2016

Pachet Comentarii - Drept Comercial
Conține lucrările:
• ”Legea contabilității comentată”. Autor: Maria Bădoi, iulie 2013
• ”Legea societăților comerciale”. Autori: Ioan Schiau și Titus Prescure, noiembrie 2009
• ”Legea asociațiilor si fundațiilor comentată”, Wolters Kluwer, martie 2015
• ”Legea societăților comerciale”. Autori: Sebastian Bodu și Ciprian Bodu, septembrie 2016

Pachet Comentarii - Drept Public
Conține lucrările:
• ”Legea Contenciosului Administrativ”. Wolters Kluwer, ianuarie 2015
• ”Legea Contenciosului Administrativ”. Autor: Gabriela Bogasiu, iulie 2015
• ”Legea Contenciosului Administrativ”. Autor: Gabriela Bogasiu, noiembrie 2013
• ”Legea Contenciosului Administrativ”. Autor: Gabriela Bogasiu, aprilie 2008
• ”Legea Administraţiei Publice Locale Nr. 215/2001”. Autor: Mircea Preda, septembrie 2007
• ”Statutul Funcționarilor Publici”. Autor: Verginia Vedinaș, mai 2009
• ”Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție”. Autori: Vasile Dobrinoiu, Mihai-Adrian Hotca, Norel Neagru, Marius Murea și Costel Căşuneanu, ianuarie 2009
• ”Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție”. Autor: Dorin Ciuncan, mai 2009
• ”Statutul Funcționarilor Publici. Editia a II-a revazuta si adaugita”. Autor: Verginia Vedinaș, martie 2016
• ”Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Editia a II-a revazuta si adaugita”. Autor: Dorin Ciuncan, mai 2015

Pachet Comentarii - Drept Bancar
Conține lucrările:
• ”Statutul Băncii Naționale a României”. Autor: Ianfred Silberstein, iunie 2015

Pachet Comentarii - Construcţii
Conține lucrările:
• ”Legea construcțiilor – Legea nr. 50/1991 comentată”, Wolters Kluwer, mai 2015

Pachet Comentarii - Proprietate intelectuală
Conține lucrările:
• ”Legea privind drepturile de autor şi drepturile conexe – Legea 8/1996”, Wolters Kluwer 2015

iDrept.ro

Formulare

Conține peste 600 de modele de contracte, modele de cereri şi acţiuni în justiţie, ce pot fi utilizate ca model pentru operațiuni juridice curente.

iDrept.ro

 FUNCȚIONALITĂȚILE iDrept

Toate modulele beneficiază de instrumente avansate de lucru:
  • Tehnologia Moment Sintetic/Act sintetic - permite construirea automată a formei consolidate a oricărui act normativ din legislaţia românească și europeană, pentru orice dată, cu modificările inserate, în mod automat, direct in text
  • Căutare inteligentă cu ranking – căutare tip google, dezvoltată pe baza algoritmului proprietar Wolters Kluwer
    Căutări avansate – căutări după criterii predefinite
  • Norme metodologice inserate în textul actului normativ
  • Comentarii inserate în textul actului normativ
  • Posibilitatea de a face adnotări pe textul de lege
  • Informaţii detaliate despre act:legături cu alte acte normative şi documente din celelalte secţiuni
  • Personalizarea contului de iDrept: contul meu, istoric vizualizări, documente favorite
iDrept.ro

 OFERTA iDrept

Modulele iDrept pot fi achiziționate în funcție de necesitățile practice impuse de activitatea Dumneavoastră. Vă sfătuim să contactați Departamentul vânzări pentru ca unul dintre consultanții noștri să vă ajute în găsirea unei soluții optime, adaptate nevoilor Dumneavoastră.


DATE DE CONTACT

Departament vânzări
Email: vanzari@wolterskluwer.ro
Telefon: 031 224 41 18

Pentru produsele iDrept achiziționate beneficiați de îndrumare și de suport tehnic. În acest sens vă rugăm să vă adresați Departamentului Relații Clienți și Suport Tehnic.

DATE DE CONTACT
Departament Relații Clienți și Suport Tehnic
Email: clienti@wolterskluwer.ro
Telefon: 031 22 44 110 /031 22 44 135

Solicitaţi mai multe detalii despre produsele din Gama Sintact și iDrept şi promoţiile de lansare, accesând www.wolterskluwer.ro sau sunând la nr. de telefon 031.224.41.10/ 031.224.41.35 - Serviciul de Relaţii Clienţi!

Vezi produsele iDrept >>

Vizitează situl iDrept.ro >>

Un consultant Wolters Kluwer este pregătit să vă îndrume în alegerea celei mai potrivite soluţii pentru activitatea Dumneavoastră!