Index Monitorul Jurisprudenței

Indexul pe cuvinte-cheie este un instrument deosebit de util pentru identificarea imediată a speţelor publicate în Monitorul Jurisprudenţei, care tratează o anumită tematică, precum şi a  publicaţiei în care au apărut. Aveţi astfel siguranţa că veţi consulta toate speţele care au legătură cu problema de drept identificată de dumneavoastră, într-un mod simplu şi rapid.


abatere disciplinară
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1462 din 31 august 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, decizia civilă nr. 211 din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014

abateri disciplinare
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 730 din 17 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

absenţe nemotivate
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 457 din 14 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015


abținere
[ICCJ, decizia civilă nr. 943 din 31 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

[ICCJ, Secția I civilă, decizia nr. 943 din 31 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

abuz de drept
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3172/201 din 24 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014

abuz în serviciu
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, secția penală, decizia nr. 1251/2013 din 10 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[I.C.C.J., decizia nr. 104/A din 27 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

abuz în serviciu
[ICCJ, decizia penală nr. 104/A din 27 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

accesul liber la justiţie
[ÎCCJ, decizia nr. 3120 din 8 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013

acceptare tacită
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4299/R din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

accident rutier
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 504 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 2956 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

accidente de  autovehicule
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

achitare
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 242 din 18 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 259/A din 21 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

achiziție publică
[Curtea de Apel Galați, decizia nr. 4024 din 16 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 577 din 7 februarie 2014],
[Curtea de Apel Galaţi, decizia nr. 4272 din 24 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

achiziții publice
[Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 6093 din 9 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2561 din 8 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

acord mediere
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 480 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

acordul Casei de Asigurări de Sănătate
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 4241 din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015

act adițional la actul constitutiv
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 3440 din 6 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

act adițional
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 283 din 26 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2693 din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden
ței 35/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 650 din 8 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014

act administrativ
[Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 4388 din 28 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 250 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia civilă nr. 4906/2013 din 9 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[ICCJ, decizia nr. 572 din 7 februarie 2014] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 694 din 5 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015
[Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 489/R din 18 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

act administrativ competenţă
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 1038 din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

act administrativ  fiscal
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 37 din 18 ianuarie 2013, Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 3539 din 2 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

act administrativ fiscal
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 2858/CA din 6 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

act administrativ individual
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 9388 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

act autentic
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1158 din 26 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

act constitutiv
[ICCJ, decizia nr. 572 din 7 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014

act nou
[Curtea de Apel Pitețti, decizia civilă nr. 833 din 6 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

act sub semnătură privată
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1158 din 26 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

acte adiţionale
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1158 din 26 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

acte premergătoare

[Înalta Curte de Casaţie ți Justiţie, secţia penală, decizia nr. 836 din 13 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013
[Tribunalul Bihor, sentinţa penală nr. 61 din 26 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1912 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013

acte de acceptare a moştenirii
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 602/R din 22 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014

acte de dispoziţie
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4299/R din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

acte frauduloase
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1732/R din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

act de procedură efectuat în termen
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2633 din 31 octombrie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014

acţiunea de contestare a cuantumului despăgubirilor
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 693 din 17 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

acţiune în anulare
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 269/CA/28 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014

[I.C.C.J., decizia civilă nr. 1614 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 3631 din 19 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1428 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

acţiune în constatare
 
[Tribunalul Dâmboviţa, decizia nr. 550 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013
[Curtea de Apel Brațov, decizia civilă nr. 541/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

acţiune în constatarea nulităţii absolute
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 578 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

acțiune în contrafacere
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 2387 din 19 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

acţiune civilă
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 504 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1696 din 6 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014

acţiune în despăgubiri
[ICCJ, decizia civilă nr. 1054 din 2 aprilie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

acţiune în grăniţuire
 [Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4446 din 26 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

acţiune în pretenţii
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3077/2013-R din 23 mai 2013], [Curtea de Apel Ploieşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 78 din 1 octombrie 2013], [Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1698 din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[ICCJ, secţia I civilă, decizia nr. 789/2014 din 11 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 3969 din 11 decembrie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 3001 din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei nr. 43/2015

acțiune în realizare
[Curtea de Apel Brațov, decizia civilă nr. 541/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

acțiune în rectificare
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 189/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

acțiune în rectificare de carte funciară
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4015 din 2 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014

acţiune în restituire
[ICCJ, decizia civilă nr. 2783 din 30 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

acţiune în revendicare
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 183 din 23 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013
[Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 2371 din 16 mai 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3894 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013
[Curte de Apel Alba Iulia, sentința civilă nr. 7974 din 8 noiembrie 2011] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 69/A din 24 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia civilă nr. 985 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 574/R din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 92/A din 3 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

acțiune în revendicare mobiliară
[ICCJ, decizia civilă nr. 3981 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

acţiune în tăgada paternităţii
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 881 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

acţiune negatorie
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 122 din 13 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

acţiune oblică
 
[Tribunalul Maramureş, decizia civilă nr. 261 din 22 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013
[ICCJ, decizia civilă nr. 3969 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

acţiune penală
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 504 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

acţiune pentru anularea actelor frauduloase
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 326 din 17 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

acţiune petitorie
 
[Tribunalul Dâmboviţa, decizia nr. 550 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013

acțiunea pauliană
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1311 din 15 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

adjudecare
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 20 din 22 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

administratorul drumului

 [Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1324 din 9 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

administrator
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 9383 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

administrator/lichidator judiciar
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 3416 din 5 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

adopţie
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 207A din 26 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

AEGRM
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 10706 din 8 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

ajutor public judiciar
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, încheiere din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

ajutor public judiciar
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 304 din 4 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

alcoolemie
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 149/R din 6 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Curtea de Apel Galați, decizia penală nr. 1182 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 564/A din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

alocaţie de stat pentru copil
 
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 203 din 31 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013

amenințare
 [Tribunalul Satu-Mare, decizia penală, nr. 947 din 20 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013

amendă
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 1037 din 26 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014

amendă contravenţională
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4457 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014

amendă penală
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 696/A din 29 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

amnistie fiscală
[Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 489/R din 18 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

angajare răspundere administrator
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 298 din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 3335 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

antecontract de vânzare-cumpărare
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 194 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 2364 din 16 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013
[Judecătoria Bistriţa, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 12679 din 24 septembrie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 552 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 3997 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 97/A din 9 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

antecontract de vânzare-cumpărare
[ICCJ, decizia civilă nr. 3447 din 4 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

antepronunţare
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 469/F din 9 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

anterioritate creanță
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1311 din 15 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

anulare act administrativ
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 3701/R din 11 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4334 din 21 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

anulare decizie de impunere

[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 953 din 4 martie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014

anulare proces-verbal
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 4240 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014

anulare
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 857 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014

[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1032 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015 

anulare hotărâre A.G.A.
[Curtea de Apel Târgu Mureț, decizia civilă nr. 2398 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

apel
[ÎCCJ, decizia penală nr. 785 din 4 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 206 din 21 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013
[Curtea de Apel Suceava, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 70 din 28 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

[Î.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 1010 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 420 din 6 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4097 din 5 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 197 din 7 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 911 din 5 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

apel neavenit
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 407 din 4 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

aplicarea legii în timp
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1797 din 10 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

aplicarea legii civile în timp
[Curtea de Apel Bucureşti, secţia I civilă, decizia nr. 3537 din 9 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013

aplicarea legii penale mai favorabile
[ICCJ, decizia penală nr. 960/2014 din 17 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 123 din 17 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

[Înalta Curte de Casație ți Justiție, decizia penală nr. 609 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

[Î.C.C.J., decizia penală nr. 177/A din 22 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 1074 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

[I.C.C.J., decizia penală nr. 66/RC din 16 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[ICCJ, decizia penală nr. 32din 8 ianuarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 105/C/17 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 328/A/30 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 391/A din 5 mai 2014] înMonitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

aplicarea imediată a legii civile noi
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2449 din 19 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

aprecierea prejudiciului
[Curtea de Apel Piteşti, încheierea penală nr. 85/C/CC/CP din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

arbitraj
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 1614 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

arest la domiciliu
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 48/CC din 15 mai 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

arestare preventivă
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 434 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[Curtea de Apel Galați, încheiere din 23 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, secția penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 505 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 259/A din 21 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 48/CC din 15 mai 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Craiova, încheierea penală nr. 145 din 5 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

arvună
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1759 din 23 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013

ascultarea inculpatului
[ICCJ, decizia penală nr. 3033 din 25 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[Curtea de Apel Craiova, încheierea penală nr. 145 din 5 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

asigurare de răspundere civilă obligatorie
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 504 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

asigurări
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

asigurări auto ți alte asigurări
[Tribunalul Dolj, decizia nr. 211 din 15 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013

asigurări sociale
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 30 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 1038 din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 497 din 1 septembrie 2014] în
Monitorul Jurisprudenței 52/2015
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 72 din 5 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 711 din 16 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

asigurări sociale pensionar
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 5512 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

asigurător
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 2956 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

asistenţă juridică obligatorie
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia civilă nr. 1531 din 15 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Curtea de Apel Galați, decizia penală nr. 816/A din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

asistent personal
[Curtea de Apel Bacău, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1471 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

asociat/administrator societate
[Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 1154 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

asociații şi fundații
[ICCJ, decizia nr. 572 din 7 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014

asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni
[Curtea de Apel Târgu Mureț, decizia penală nr. 16/A/20 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

aspecte de drept material
[Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 313 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

autoritate de lucru judecat
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 479 din 8 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 1011 din 12 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013
[Tribunalul Ialomiţa, sentinţa civilă nr. 2183 din 23 iulie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1188 din 25 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2449 din 19 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 728 din 21 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 3009 din 23 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 298 din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3821 din 20 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 90/A din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 246/R din 26 mai 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Brațov, decizia civilă nr. 541/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

autoritate părintească comună
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 573 din 1 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014

autoritate părintească exclusivă
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 446/R din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014

autoritatea părintească
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 435 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 435 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 335 din 12 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 537 din 10 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015

autorități administrative autonome
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 329 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013

autorități publice centrale
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2945 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013

autorităţi publice locale
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2945 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013

autorizație de construire
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1122 din 19 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4457 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 4626/R-CONT din 17 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015


autoturism parcat neregulamentar
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1093/CA din 13 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

autovehicul second hand
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 9223 din 1 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

A.V.A.S.
[ICCJ, decizia civilă nr. 3665 din 20 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

avertisment scris

[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 550 din 20 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013

aviz de însoţire a mărfii
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 246 din 6 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

avocat
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia civilă nr. 1531 din 15 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Curtea de Apel Constanța, decizia civilă nr. 50/CA din 17 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 2677 din 8 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 1011 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

avocat colaborator
[Curtea de Apel Constanța, decizia civilă nr. 50/CA din 17 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014

bănuială legitimă
[Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 82 din 13 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 469/F din 9 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

beneficiar
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, încheiere din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

beneficiarul actului
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 9388 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

bilet la ordin
[ICCJ, decizia civilă nr. 4229 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

bun
[Curtea de apel Constanţa, decizia civilă nr. 673 din 10 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

bun actual
[Înalta Curte de Casație ți Justiție, decizia nr. 314 din 30 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 574/R din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

buna credinţă
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 592/R din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013

bunuri comune
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4562/R din 2 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013

bunuri confiscate
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 625/R/9 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

bun cultural
[ICCJ, decizia civilă nr. 3981 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

bunuri perisabile
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 11 din 6 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

cadre militare
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 1038 din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

caducitate

[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4347/R din 18 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013

calcul dobânzi
[Curtea de Apel Târgu-Mureț, decizia civilă nr. 5817/R din 13 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

cale de atac
[Î.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 1010 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 197 din 7 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 54 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 693 din 5 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

cale de atac
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 304 din 4 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

cale extraordinară de atac în anulare
[I.C.C.J., decizia penală nr. 246/RC din 13 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015

calificarea căii de atac
[ÎCCJ, încheierea nr. 37 din 16 ianuarie 2013, C. Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1257 din 18 iunie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013

calitate procesual pasivă
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 1236 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 3511 din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

calitate procesuală activă
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5416 din 21 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1524 din 14 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 357 din 30 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 714 din 19 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secția I civilă, decizia civilă nr. 1174/R din 25 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1097 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1726 din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4028 din 17 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 54 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2566 din 15 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

calitate procesuală pasivă
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2064 din 17 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013
[Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 6093 din 9 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014
[ICCJ, secţia I civilă, decizia nr. 789/2014 din 11 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

[ICCJ, decizia civilă nr. 1630 din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4028 din 17 octombrie 2013 ] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 151 din 12 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 246/R din 26 mai 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

calitatea de acționar
[Curtea de Apel Brațov, decizia civilă nr. 97/Ap din 11 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015  

cambie
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 208 din 17 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

camera preliminară
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 118/CC din 12 august 2014] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

capacitate de folosinţă
[Curtea de Apel Timițoara, decizia civilă nr. 2153 din 10 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

capacitate tehnică profesională
[Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 6093 din 9 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

caracterul penal al faptei
[Tribunalul Maramureş, decizia penală nr. 35 din 12 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4438 din 27 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

caracterul serios al desființării postului
[Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 4438 din 27 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

carte funciară

[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1719 din 3 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 72 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1540/R din 12 martie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 954 din 4 martie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 189/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1032 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

casare
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 74 din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 681 din 12 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

casare cu trimitere spre rejudecare
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 1738 din 5 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013

casare cu trimitere
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 242 din 18 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013

cauza convenției
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1722 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

cauză ilicită
[Î.C.C.J., secția I civilă, decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014 ] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 200/R din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

cauză
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4911/R/2012 din 13 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

cauză de utilitate publică
[Curtea de Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia civilă nr. 124 din 19 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

caz justificat
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 3614 din 21 august 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 1336 din 19 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

cazuri urgente
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 1343 din 3 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

căi de atac
[ÎCCJ, încheierea nr. 37 din 16 ianuarie 2013, C. Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1257 din 18 iunie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013

căi extraordinare de atac
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3892 din 26 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

căi ordinare de atac
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1524 din 14 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

căsătorie
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 67 din 18 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

cedarea folosinței bunurilor
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 10910 din 16 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

cercetare disciplinară prealabilă
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 550 din 20 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4690 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014  
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 730 din 17 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 835 din 7 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 4690 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

cercetare judecătorească
[Curtea de apel Cluj, decizia penală nr. 1853 din 20 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1066 din 7 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

cercetare prealabilă
[Curtea de Apel Bacău, sec
ția I civilă, decizia civilă nr. 211 din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014

cerere de ajutor public judiciar
[Curtea de Apel Bacău, încheierea din camera de consiliu din 7 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014

cerere de chemare în judecată
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 2364 din 16 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

cerere de exequatur
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 49/A din 9 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

cerere de exercitare a autorităţii părinteşti
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3821 din 20 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

cerere de lămurire a dispozitivului
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 888 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013

cerere de reexaminare
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1719 din 3 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12/R din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 3001 din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

cerere de repunere pe rol
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1291 din 23 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

cerere de strămutare
[Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 82 din 13 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

cerere formulată de un terț
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 77 din 3 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

cerere de recuzare
[ICCJ, decizia civilă nr. 943 din 31 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

cerere de revizuire
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 539/A din 17 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

cerere reconvențională
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 681 din 12 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

certificat de căsătorie
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă, nr. 4581 din 29 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014

certificat de moştenitor
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1097 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4299/R din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 602/R din 22 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014

certificat de vacanţă succesorală
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2064 din 17 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

cesiune de creanță
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 298 din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

cetăţean român
[Înalta Curte de Casație ți Justiție, decizia nr. 687 din 27 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 312 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014

cetăţenie
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 640 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

cheltuieli de judecată
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4446 din 26 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5492 din 28 noiembrie 2012] în
Monitorul Jurisprudenței 6/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 2677 din 8 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Timişoara, sec
ția I civilă, decizia civilă nr. 1698 din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 170/R din 15 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 77/R din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

cheltuieli judiciare
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1633 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014

cheltuieli deductibile
[Curtea de Apel Constanța, decizia civilă nr. 50/CA din 17 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5462 din 27 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

cheltuieli medicale efectuate în străinătate
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 4241 din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015

cheltuieli necesare şi utile
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 12din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

cheltuieli utile
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 13 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013

cheltuieli voluptorii
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 13 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013

chemare în garanţie
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 1236 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

chirie
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 10910 din 16 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

citare
[Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 1154 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 438 din 10 aprilie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 3416 din 5 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

citare prin publicitate
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 207A din 26 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

citație
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2691 din 13 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

civil
[Tribunalul Dolj, decizia civilă nr. 750 din 2 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013
[ICCJ, decizia civilă nr. 2358 din 24 iunie 2014] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014

circumstanțe agravante
[Curtea de Apel Suceava, decizia penală nr. 621 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014

circumstanţe atenuante
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1134 din 14 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 535 din 12 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014
[Curtea de Apel Suceava, decizia penală nr. 621 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 123 din 17 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 1074 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014 

clauză compromisorie
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 1614 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

clauză de formare profesională
[Curtea de Apel Timişoara, secția litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1793 din 10 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014

clauză de inalienabilitate
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 97/A din 9 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

clauză de neconcurență
[Curtea de Apel Timişoara, secția litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1793 din 10 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014

clauză penală
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1759 din 23 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Î.C.C.J., sec
ția I civilă, decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014 ] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014

clauză abuzivă
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 578 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

clauze abuzive
[Tribunalul Braşov, decizia civilă nr. 186 din 15 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

club
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4/C din 15 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

coautorat
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 958/R din 18 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013

codul silvic
[Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 126 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

coindivizari (indiviziune)
[Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 4516 din 30 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013

colateral privilegiat
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3894 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

comercial
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 208 din 17 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014
[Curtea de Apel Timişoara, sentinţa civilă nr. 515 din 3 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

comision de risc
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 578 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

compensație
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 73/A din 20 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015

competență materială
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 539/A din 17 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

competența funcțională

[Curtea de Apel Brațov, sentinţa civilă nr. 2/S din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

competență teritorială
[ICCJ, decizia civilă nr. 905 din 18 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 1054 din 2 aprilie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 271 din 29 ianuarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 494 din 18 februarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

competența după calitatea persoanei
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, secția penală, decizia   2947 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014

competenţa instanţei
[Tribunalul Bucureşti, sentinţa civilă nr. 4734 din 10 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 497 din 28 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

competența internațională
[Înalta Curte de Casație ți Justiție, decizia nr. 687 din 27 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

competență materială
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 90 din 18 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 50 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

competenţa rationae personae
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 54 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

competență specială
[ICCJ, secția I civilă, decizia nr. 578 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

competenţa teritorială
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1418 din 24 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 2931 din 28 mai 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Î.C.C.J., secția I civilă, decizia nr. 3401 din 14 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 12/2013
[Înalta Curte de Casație ți Justiție, decizia nr. 687 din 27 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 83 din 17 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 7 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

[ÎCCJ, decizia civilă nr. 1195 din 8 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 1950 din 17 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 905 din 18 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

competenţa teritorială exclusivă
[ICCJ, decizia civilă nr. 4229 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

competență materială
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 4030 din 3 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 329 din 24 ianuarie 2013]
în Monitorul Jurisprudenței 5/2013
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1719 din 3 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 952 din 10 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2945 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 2073 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia penală, decizia penală nr. 3/14 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 3863 din 5 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia civilă  4906/2013 din 9 aprilie 2013], [Curtea de Apel Bacău, decizia civilă  35 din 5 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, sentinţa civilă nr. 217 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa civilă nr. 35 din 5 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 50 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

competenţă teritorială alternativă
[ICCJ, decizia civilă nr. 4229 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

competenţele medicului specialist
[Curtea de Apel Constanța, decizia civilă nr. 496 din 14 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013

complice
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 1041 din 8 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 958/R din 18 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 11/2013

complicitate
[Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1333 din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013

comunicarea actelor de procedură
[Curtea de apel Craiova, decizia civilă nr. 1506 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013 
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2691 din 13 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

comunicarea hotărârii judecătoreşti
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4097 din 5 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

concediere
[Curtea de Apel Constanța, decizia civilă nr. 496 din 14 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 887 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 22/R din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 935 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 4438 din 27 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

concediere pentru necorespundere profesională
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă, nr. 4705 din 11 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 730 din 17 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

concediere colectivă
[Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1418 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4438 din 27 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

concediu medical
[Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1418 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013

concediu pentru creşterea copilului
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 62/Ap din 17 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

concesionar

[Curtea de Apel Timişoara, secția I civilă, decizia civilă nr. 1174/R din 25 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014

concesiune
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 954 din 4 martie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

concurs de infracţiuni
[Curtea de Apel Târgu Mureț decizia penală 173 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013
[Curtea de Apel Galați, secția penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 94/R din 22 ianuarie 2013], [Curtea de Apel Bacău, secția penală, pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 176 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 124/RC din 8 aprilie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 328/A/30 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

condiţii de fond
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia penală nr. 2 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

condiții
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 5036 din 18 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 494 din 12 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

condiţie rezolutorie
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 552 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

condiţie suspensivă
[Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9384 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

condominiu
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 8336 din 10 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

conducător auto
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 149/R din 6 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013

confirmare act anulabil
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1984 din 3 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

confiscare specială
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 1494 din 7 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

conflict de competenţă
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, sentinţa civilă nr. 58 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[ICCJ, decizia civilă nr. 763 din 5 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014
[ICCJ, sec
ția I civilă, decizia nr. 578 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 50 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 92 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 494 din 18 februarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 475 din 17 februarie 2015], [Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 33/C din 27 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 475 din 17 februarie 2015 ] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

conflict de interese
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 5036 din 18 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014

conflict individual de muncă
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 54 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

conflict negativ de competenţă
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 54 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013
[ÎCCJ, încheierea nr. 12 din 8 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 4240 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 77 din 3 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 1054 din 2 aprilie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 271 din 29 ianuarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015
[Curtea de Apel Cluj, sentința civilă nr. 93 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015
[Curtea de Apel Braşov, sentinţa nr. 1/F/CC din 9 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureş, încheierea nr 30/C din 6 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

conflict real între două norme juridice
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2377 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

conflictul de legi în timp
[ICCJ, decizia civilă nr. 475 din 17 februarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

considerentele hotărârii
[Curtea de Apel Brațov, decizia civilă nr. 541/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015


consilier juridic
[ICCJ, decizia civilă nr. 1011 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1846/R din 12 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1456/CA din 2 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014

consiliu local
[Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 4388 din 28 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Curtea de apel Bacău, decizia civilă nr. 639 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

consiliu de administraţie
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 831 din 28 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2561 din 8 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

consimțământ
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4911/R/2012 din 13 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1067 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014

constatare nulitate absolută
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 200/R din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

construcții
[Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 4516 din 30 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013

construcţie
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 144 din 28 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 55/A din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

constructor de bună-credinţă
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 1744/R-CONT din 9 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

contabilitate fictivă

[Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 427 din 12 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014

contencios administrativ
[Tribunalul Arad, sentinţa civilă nr. 4913 din 19 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 203 din 31 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 1830 din 25 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa civilă nr. 35 din 5 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Bacău, sec
ția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 577 din 7 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1093/CA din 13 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 953 din 4 martie 2013]
, [ICCJ, decizia nr. 572 din 7 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 265/CA din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 269/CA/28 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 3701/R din 11 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 1336 din 19 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4334 din 21 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 2858/CA din 6 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 5702 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

[Curtea de Apel Târgu-Mureț, decizia civilă nr. 5817/R din 13 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015
[Curtea de Apel Braşov, sentinţa nr. 1/F/CC din 9 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 4626/R-CONT din 17 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

contestaţie la executare
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 37 din 18 ianuarie 2013], [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 3539 din 2 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 7 din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 90 din 18 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 911 din 5 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 663 din 23 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

[Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 33/C din 27 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

contestaţie în anulare
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 276 din 20 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 1633 din 10 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1314 din data de 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

contestație în anulare
[ICCJ, decizia penală nr. 3033 din 25 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

contestație în anulare specială
[ICCJ, decizia civilă nr. 2236 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

contestație la titlu
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 90 din 18 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

contestație la executare
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 39 din 3 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015


contestație la tabelul de creanțe
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1948 din 29 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

contestaţia privind tergiversarea procesului civil
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 1343 din 3 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

contestaţie
[Curtea de apel Bucureşti, decizia civilă nr. 19 din 8 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 167 din 20 martie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 8/2013
[Curtea de Apel Galați, decizia  4024 din 16 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1997 din 22 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 30 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

[Curtea de Apel Târgu Mureț, sentința nr. 5 din 10 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 70/DLC/16 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

contopirea pedepselor
[Curtea de Apel Craiova, decizia penală nr. 964 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

contopire pedepse
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 728 din 21 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

contracte
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 2413 din 25 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 3631 din 19 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[Curtea de Apel Timişoara, sentinţa civilă nr. 515 din 3 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

contract aleatoriu
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1657 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014

contract colectiv de muncă
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 453 din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

contract de asigurare
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 2658 din 24 septembrie 2014] în
Monitorul Jurisprudenței 48/2015
[Curtea de Apel Timişoara, sentinţa civilă nr. 515 din 3 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

contract credit

[Tribunalul Braşov, decizia civilă nr. 186 din 15 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013
[ICCJ, decizia civilă nr. 2937 din 8 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014

contract de achiziţie publică
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 714 din 19 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

contract de asociere în participațiune
[Curtea de Apel Ploieşti, secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 78 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

contract de cesiune de creanţă
[ICCJ, decizia civilă nr. 524 din 17 februarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

contract de concesiune
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 287 din 17 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015
[Curtea de Apel Braşov, sentinţa nr. 1/F/CC din 9 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

contract de credit
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 578 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

contract de comision
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014

contract de dealer
[ICCJ, decizia nr. 1472 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

contract de donație
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1311 din 15 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

contract de locaţiune
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1067 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014

contract sinalagmatic
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 714 din 19 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 2413 din 25 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

contract de ipotecă
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 200/R din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

contract de împrumut
[Î.C.C.J., secția I civilă, decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014 ] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014

contract de închiriere
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 9383 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

[ICCJ, decizia civilă nr. 3969 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

contract de întreținere cu uzufruct viager
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 1001 din 22 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

contract de vânzare-cumpărare
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1759 din 23 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 592/R din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 45/A din 4 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4911/R/2012 din 13 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[ÎCCJ, secţia a II-a civilă, decizia nr. 962 din 12 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, sec
ția I civilă, decizia civilă nr. 3009 din 23 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[ICCJ, sec
ția I civilă, decizia nr. 789/2014 din 11 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1740 din 11 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 39 din 3 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1158 din 26 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 55/A din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1032 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

contract individual de muncă
[Curtea de Apel Timişoara, secția litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1793 din 10 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 283 din 26 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4690 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014

contractul individual de muncă pe durată nedeterminată
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2693 din 13 noiembrie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014

contractul de brokeraj
[Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 313 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

contracte de cesiune
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 54 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

contractul de mandat pentru intermedierea în asigurări
[Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 313 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

contravenţie
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 2931 din 28 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1122 din 19 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 4240 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014

contribuţii asigurări sociale
[Curtea de apel Suceava, decizia nr. 2220 din 17 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

contribuție asigurări de sănătate
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 5512 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

contribuţii sociale
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1551 din 6 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

control judecătoresc
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1912 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013

control judiciar
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 70/DLC/16 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

convenție matrimonială
[Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 2024 din 9 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

convenţionalitate
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 4030 din 3 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 2240/R din 9 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014

convocare adunare generală
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 3962 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

coparticipare procesuală pasivă obligatorie
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 2364 din 16 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

copii născuţi dintr-o sarcină gemelară
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 4 din 14 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014

coproprietari
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 144 din 28 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

coproprietate
[Curtea de Apel Braşov, decizia penală nr. 105 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4015 din 2 iulie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014

coproprietate forţată
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 206 din 21 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013

creanță certă
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 37 din 18 ianuarie 2013 ] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

creanţă exigibilă
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 248 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013

creanță garantată
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 10706 din 8 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

creanţă sub condiţie
[Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9384 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

creanțe accesorii
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 651 din 8 august 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

creanțe fiscale
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4215 din 11 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 953 din 4 martie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014

creanțe salariale
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 887 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014

credit bancar
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, decizia nr. 1759 din 23 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013

creditor ipotecar
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 911 din 5 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

creditor salarial
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5416 din 21 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013

creditori
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1384 din 20 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013

criterii obiective
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

criterii de evaluare
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă, nr. 4705 din 11 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

criterii de performanţă
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 22/R din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

criză economică
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 194 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

cruzimi
[ICCJ, decizia penală nr. 84 din 13 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

cuantumul daunelor morale
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

culpa comună
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 435 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1350 din 9 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

culpă procesuală
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4446 din 26 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 2677 din 8 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Timişoara, sec
ția I civilă, decizia civilă nr. 1698 din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 77/R din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

culpa cu prevedere
[Curtea de Apel Timişoara, secția penală, decizia penală nr. 1486/R din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

culpa simplă
[Curtea de Apel Timişoara, secția penală, decizia penală nr. 1486/R din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

culpă
[C. Apel Suceava, decizia nr. 2245 din 23 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013
[Curtea de Apel Galați, decizia penală nr. 384 din 13 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 3997 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 2358 din 24 iunie 2014] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014

Curtea de Conturi
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia civilă  4906/2013 din 9 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2566 din 15 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

dare de mită
[Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1333 din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013

dare în plată
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1158 din 26 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

data acordării pensiei
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 503 din 15 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

daune compensatorii
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 241/A din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

daune moratorii
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 166 din 28 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

daune
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 323 din 17 iunie 2014 ] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

daune morale
[Curtea de apel Craiova, decizia civilă nr. 396 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 2054 din 3 octombrie 2012] în
Monitorul Jurisprudenței 5/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 4428 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secția litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1793 din 10 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1696 din 6 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 259/A din 21 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015

daune interese
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 241/A din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

daune moratoria
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 241/A din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

debitor cambial
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 208 din 17 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

deces
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 67 din 18 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

decesul apelantului
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 244 din 3 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

decizie de concediere
[Curtea de Apel Bacău, secția I civilă, decizia civilă nr. 211 din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 650 din 8 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 994 din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

decizie de impunere
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 3614 din 21 august 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Curtea de Apel Braşov, decizia penală nr. 105 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 3539 din 2 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia nr. 4111 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureț, sentința nr. 5 din 10 ianuarie 2014], [Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 265/CA din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

decizie de imputare
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 536 din 4 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

decizie de invalidare
[ICCJ, decizia civilă nr. 494 din 18 februarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

decizie de restituire
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 5756 din 26 septembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

decizie de revizuire
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 665 din 15 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014

decizie revizuire pensie
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 508 din 4 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

decizie de pensionare
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 30 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

decizie de sancţionare disciplinară
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 250 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Curtea de Apel Târgu-Mureş, decizia civilă nr. 607/A din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

decizie de sancţionare
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 250 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1636 din 11 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 457 din 14 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

decizie medicală
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 503 din 15 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015


decizie pronunţată într-un recurs în interesul legii
[Curtea de Apel Pitețti, decizia civilă nr. 833 din 6 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

declarație olografă
[Tribunalul Satu-Mare, decizia penală, nr. 947 din 20 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013

declinare de competenţă
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 4030 din 3 decembrie 2012, ÎCCJ, încheierea nr. 37 din 16 ianuarie 2013, C. Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1257 din 18 iunie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1418 din 24 octombrie 2012] în
Monitorul Jurisprudenței 6/2013

defect fundamental
[Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 4333 din 20 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

delegare serviciu public
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 403 din 21 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013

demisie fără preaviz
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 457 din 14 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

denunţarea calomnioasă
[Curtea de apel Alba Iulia, secţia penală, decizia penală nr. 245 din 26 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013

deputat
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, secția penală, decizia  2947 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014

desfacerea disciplinară a contractului de muncă
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 102/A din 11 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

despăgubire
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 5702 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[Curtea de Apel Timişoara, sentinţa civilă nr. 515 din 3 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

despăgubiri morale
[Curtea de Apel Galați, decizia penală nr. 384 din 13 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

despăgubiri
[C. Apel Suceava, decizia civilă nr. 2270 din 24 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 640 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 250 din 24 ianuarie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 5/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 1494 din 7 noiembrie 2012] în
Monitorul Jurisprudenței 7/2013
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 1884 din 3 aprilie 2013, ÎCCJ, decizia nr. 3120 din 8 martie 2013]
în Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 589 din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 1830 din 25 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[Curtea de Apel Suceava, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4476 din 24 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1726 din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 625/R/9 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 2240/R din 9 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12/R din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 233/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1348 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015
[ICCJ, decizia penală nr. 104/A din 27 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

detațare
[Curtea de Apel Ploieşti, sentinţa civilă nr. 217 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, sec
ția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 78 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

detentor precar
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 1884 din 3 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013

deținere de animale
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 8336 din 10 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014

deţinere de instrumente în vederea falsificării de valori
[Curtea de Apel Târgu Mureț, decizia penală nr. 16/A/20 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

dezincriminare
[Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 38/C din 15 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

dezincriminarea faptei
[Curtea de Apel Târgu Mureț, decizia penală nr. 16/A/20 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

diplomă de licenţă
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2945 din 7 martie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 14/2013

diplome de licenţă

[Curtea de Apel Suceava, decizia 312 din 17 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

diplome
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 329 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013

discernământ
[Tribunalul Maramureş, decizia penală nr. 35 din 12 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013

discriminare
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 17 din 6 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 9223 din 1 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 2306 din 22 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015

disjungerea cauzei
[ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 168 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013

dispozitivul hotărârii judecătoreşti
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 189/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

dispoziţie
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 233/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

dispoziția primarului
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 2125 din 4 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014

dispoziție emisă de Primar
[
Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 694 din 5 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015

dispoziții tranzitorii
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 539/A din 17 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

divorţ prin acord
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 67 din 18 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

divorţ
[C. Apel Suceava, decizia nr. 2245 din 23 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 6211 din 13 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 952 din 10 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 573 din 1 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 19/2014

[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 435 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014
[Înalta Curte de Casație ți Justiție, decizia nr. 687 din 27 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 435 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Gala
ți, decizia civilă nr. 446/R din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1722 din 19 martie 2013], [Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 335 din 12 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 83 din 17 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

[ICCJ, decizia civilă nr. 2937 din 8 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014

dizolvare
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 269 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013
[Curtea de Apel Brațov, decizia civilă nr. 97/Ap din 11 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

dobânda legală
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 241/A din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

dobânzi
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 651 din 8 august 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015

documente contabile
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 641 din 11 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

dol
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 208 din 17 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale
[Curtea de Apel Braşov, sentinţa nr. 1/F/CC din 9 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015

domiciliu ales

[Î.C.C.J., secția I civilă, decizia nr. 3401 din 14 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013

domiciliu procedural
[Curtea de apel Craiova, decizia civilă nr. 1506 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

donaţie
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 357 din 30 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 574/R din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

donaţie cu sarcini
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1228 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013

domiciliu comun
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 83 din 17 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

drept administrativ
[Curtea de Apel Bacău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 577 din 7 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Bacău, sec
ția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 577 din 7 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 208 din 17 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 9388 din 4 octombrie 2013], [Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 9223 din 1 noiembrie 2013], [Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 954 din 4 martie 2013], [ICCJ, decizia nr. 1472 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 172/R din 6 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 404/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei nr. 43/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 4802 din 27 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2890 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 9300 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2561 din 8 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 924 din 27 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

drept civil
[Curtea de Apel Timişoara, sec
ția I civilă, decizia civilă nr. 1698 din 4 decembrie 2013], [ICCJ, secția I civilă, decizia nr. 789/2014 din 11 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3851 din 3 octombrie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 29/2014,
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 170/R din 15 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4028 din 17 octombrie 2013]
, [Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1722 din 19 martie 2013], [Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4215 din 11 septembrie 2013], [Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia civilă nr. 985 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014]
, [Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 3997 din 16 octombrie 2013], [Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4028 din 17 octombrie 2013 ], [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 574/R din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 12din 7 martie 2013], [Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 7 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1740 din 11 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014,
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 2125 din 4 aprilie 2013]
, [Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4015 din 2 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 625/R/9 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 602/R din 22 noiembrie 2013], [Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 2240/R din 9 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014
[Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 50 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1657 din 10 octombrie 2013], [ICCJ, decizia civilă nr. 2937 din 8 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12/R din 15 ianuarie 2014], [Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 166 din 28 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 151 din 12 mai 2014], [Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 90/A din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 233/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 4241 din 13 mai 2014] ] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 1001 din 22 mai 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 2783 din 30 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 1744/R-CONT din 9 aprilie 2014], [Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 122 din 13 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014], [Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1158 din 26 septembrie 2014], [Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 259/A din 21 mai 2014], [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 693 din 17 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1348 din 18 septembrie 2013], [Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 694 din 5 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015

[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 20 din 22 ianuarie 2014], [Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 189/R din 16 aprilie 2014], [Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 651 din 8 august 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 3447 din 4 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 323 din 17 iunie 2014 ], [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 246/R din 26 mai 2014], [ÎCCJ, decizia civilă nr. 3475 din 7 noiembrie 2014 ] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 55/A din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 287 din 17 octombrie 2014], [Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 2024 din 9 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1032 din 2 septembrie 2014], [Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 72 din 5 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

[Curtea de Apel Brațov, decizia civilă nr. 541/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 97/A din 9 septembrie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 475 din 17 februarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 92/A din 3 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 496/R din 2 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 1343 din 3 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 497 din 28 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015
[Curtea de Apel Târgu-Mureş, decizia civilă nr. 423/R din 2 octombrie 2014]în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

drept comercial
[Curtea de Apel Ploieşti, secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 78 din 1 octombrie 2013], [Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 641 din 11 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 298 din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 21 din 4 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 663 din 23 octombrie 2013], [Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 3335 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 9383 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 2413 din 25 iunie 2014], [Curtea de Apel Târgu Mureț, decizia civilă nr. 2398 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 40/C din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1732/R din 21 noiembrie 2013], [Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4/C din 15 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 861 din 17 aprilie 2014], [Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 305 din data de 24 iunie 2014] în
Monitorul Jurisprudenței 40/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 2501/R-COM din 27 mai 2014], [Î.C.C.J., decizia civilă nr. 3416 din 5 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 326 din 17 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 3969 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 3631 din 19 noiembrie 2014], [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 263 din 15 aprilie 2014], [Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 151/R din 10 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 200/R din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1428 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

[I.C.C.J., decizia civilă nr. 2658 din 24 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1948 din 29 octombrie 2013], [Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2561 din 8 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 3440 din 6 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 407 din 4 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[Curtea de Apel Brațov, decizia civilă nr. 97/Ap din 11 martie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 524 din 17 februarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015

drept comun
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 250 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[Curtea de Apel Galați, decizia  4024 din 16 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014

drept de administrare
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 92/A din 3 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

drept de acces la instanţă
[Curtea de apel Craiova, decizia civilă nr. 1506 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

dreptul de acces la justiţie
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 246/R din 26 mai 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

dreptul la apărare
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 1470/R din 2 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

drepturi de autor ți drepturi conexe
[I.C.C.J., decizia nr. 340 din 30 ianuarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

drept de creanță
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 494 din 12 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

drept de folosinţă
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 144 din 28 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

drept de proprietate
[Tribunalul Dâmboviţa, decizia nr. 550 din 4 iunie 2013, Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4347/R din 18 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3894 din 26 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 8/2013
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 1884 din 3 aprilie 2013, Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 13 din 12 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia civilă nr. 124 din 19 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 16/2013
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă  3857 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 72 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014
[Î.C.C.J., sec
ția I civilă, decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014 ] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 2783 din 30 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

drept de proprietate intelectuală
[I.C.C.J., decizia nr. 340 din 30 ianuarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

drept de retenţie
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 13 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 3088 din 3 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 12din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

drept de superficie
[Curte de Apel Alba Iulia, sentința civilă nr. 7974 din 8 noiembrie 2011] în Monitorul Jurisprudenței 18/2014

drept de vot
[Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9384 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

drept european
[Curtea de Apel Târgu-Mureț, decizia civilă nr. 5817/R din 13 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

drept internaţional privat
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 2315 din 7 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013

drept la corespondenţă
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 17 din 6 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013

dreptul la un proces echitabil
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 469/F din 9 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

dreptul comun
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 102/A din 11 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

dreptul concurenţei
[ICCJ, decizia nr. 1472 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

dreptul familiei
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 881 din 25 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 335 din 12 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 83 din 17 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 107 din 13 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 207A din 26 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 537 din 10 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015

drept fiscal
[Curtea de Apel Târgu Mureț, sentința nr. 5 din 10 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 489/R din 18 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

dreptul funcţiei publice
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

dreptul la intimitate
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă  3857 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014

dreptul la un proces echitabil
[Tribunalul Maramureş, decizia penală nr. 60 din 12 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013

dreptul la tăcere
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 541 din 15 aprilie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 19/2014

dreptul la viață
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 2054 din 3 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

dreptul material la acţiune
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 1698 din 18 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 11/2013

dreptul muncii
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 283 din 26 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4093 din 22 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[Curtea de Apel Mureş, decizia civilă nr. 216/R din 27 martie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2693 din 13 noiembrie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4690 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 54 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 650 din 8 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 22/R din 21 ianuarie 2014], [Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 172/R din 6 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 241/A din 13 mai 2014, Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4438 din 27 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015
[Curtea de Apel Pitețti, decizia civilă nr. 777 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă, nr. 4705 din 11 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 457 din 14 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 935 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 663 din 7 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 453 din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 730 din 17 septembrie 2014], [Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 62/Ap din 17 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 497 din 1 septembrie 2014], [Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 68/ap din 18 februarie 2014], [Curtea de Apel Bucurețti, decizia civilă nr. 4438 din 27 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015
[Curtea de Apel Pitețti, decizia civilă nr. 970 din 4 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

[Curtea de Apel Pitețti, decizia civilă nr. 969 din 19 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 536 din 4 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 4690 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 994 din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 503 din 15 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 835 din 7 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015
[Curtea de Apel Târgu-Mureş, decizia civilă nr. 607/A din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 551 din 4 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

drept penal
[Curtea de Apel Timişoara, secția penală, decizia penală nr. 1486/R din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 960/2014 din 17 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 123 din 17 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Înalta Curte de Casație ți Justiție, decizia penală nr. 609 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 210 din 19 martie 2013], [ICCJ, decizia penală nr. 84 din 13 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1588 din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014,
[ICCJ, decizia penală nr. 1362 din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014
[ÎCCJ., decizia penală nr. 177/A din 22 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[ÎCCJ, decizia penală nr. 946 din 14 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 1074 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 160/A din 5 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 128/A din 10 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 39 din 20 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1110 din 13 iunie 2013], [Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 404/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 82/A din 3 martie 2014], [Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 393/A din 5 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[ICCJ, decizia penală nr. 32din 8 ianuarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 458/A din 1 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015

[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 696/A din 29 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 48/CC din 15 mai 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

[Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 38/C din 15 aprilie 2014], [Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 459/A din 1 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureț, decizia penală nr. 16/A/20 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015
[Curtea de Apel Galați, decizia penală nr. 711/A din 22 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015
[ICCJ, decizia penală nr. 104/A din 27 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015
[ICCJ, secția I civilă, decizia nr. 578 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 99 din 11 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2691 din 13 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 90 din 18 noiembrie 2013]
, [ICCJ, decizia civilă nr. 420 din 6 februarie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 1011 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4097 din 5 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1846/R din 12 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014,
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3821 din 20 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 74 din 28 ianuarie 2014]
, [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2633 din 31 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 11 din 6 februarie 2014], [ÎCCJ, decizia civilă nr. 1195 din 8 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 1950 din 17 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 38/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 905 din 18 martie 2014], [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 197 din 7 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 325 din 10 decembrie 2013], [Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 262/A-COM din 3 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 3511 din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 911 din 5 mai 2014], [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 49/A din 9 aprilie 2014], [I.C.C.J., decizia civilă nr. 1614 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 77/R din 28 ianuarie 2014], [Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1314 din data de 13 iunie 2013], [Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1110 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

[ICCJ, decizia civilă nr. 2469 din 26 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 494 din 12 iunie 2014], [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 569 din 11 iunie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 2236 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 92 din 18 septembrie 2014], [Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 173/A-C din 5 iunie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 3665 din 20 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 3981 din 11 decembrie 2014], [Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 54 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Galați, decizia civilă nr. 73/A din 20 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 244 din 3 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 693 din 5 septembrie 2014],  [ICCJ, decizia civilă nr. 1054 din 2 aprilie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[Curtea de Apel Pitețti, decizia civilă nr. 833 din 6 octombrie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 271 din 29 ianuarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015
[Curtea de Apel Brațov, sentinţa civilă nr. 2/S din 28 ianuarie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 943 din 31 martie 2015], [ICCJ, decizia civilă nr. 494 din 18 februarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 806/2014-R din 11 septembrie 2014], [Curtea de Apel Cluj, sentința civilă nr. 93 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 304 din 4 septembrie 2014], [Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 33/C din 27 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 55/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 328/A/30 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015
[I.C.C.J., decizia nr. 104/A din 27 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 391/A din 5 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

drept procesual civil
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 1030 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 143/A din 3 decembrie 2014 ] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 606/A din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureş, încheierea nr 30/C din 6 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 681 din 12 martie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 475 din 17 februarie 2015 ] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

drept procesual penal
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 123 din 17 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1332 din 14 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 32/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 1496 din 30 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 469/F din 9 octombrie 2013], [Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 1470/R din 2 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia penală nr. 39/03 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 40/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, încheierea penală nr. 4/CU/CP din 29 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014

[I.C.C.J., decizia penală nr. 66/RC din 16 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 39 din 3 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 506 din 12 mai 2014], [Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 10 din 20 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1066 din 7 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015
[ICCJ, decizia penală nr. 3076 din 2 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[
I.C.C.J., decizia penală nr. 246/RC din 13 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015
[ICCJ, decizia penală nr. 3033 din 25 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 49/2015
[Curtea de Apel Craiova, încheierea penală nr. 145 din 5 iunie 2013], [Curtea de Apel Piteşti, încheierea penală nr. 85/C/CC/CP din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 118/CC din 12 august 2014] în Monitorul Jurisprudenței 52/2015
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 539/A din 17 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015

[Curtea de Apel Galați, decizia penală nr. 816/A din 9 octombrie 2014], [Curtea de Apel Ploiețti, încheierea penală din 28 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015
[I.C.C.J., decizia penală nr. 479 din 9 aprilie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 58/2015

drept real
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 122 din 13 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

dreptul asigurărilor sociale
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 680 din 13 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 53/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 503 din 15 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

drepturi salariale
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3077/2013-R din 23 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3172/201 din 24 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4215 din 11 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 90/A din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015

droguri
[Curtea de Apel Suceava, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 70 din 28 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

drum închis circulaţiei
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1324 din 9 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

drum public
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1324 din 9 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1093/CA din 13 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

durata arest preventiv
[Curtea de Apel Ploiețti, încheierea penală din 28 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

efect devolutiv
[ÎCCJ, decizia penală nr. 785 din 4 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 9/2013
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 206 din 21 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013

efecte ex tunc
[Curtea de apel Suceava, decizia nr. 2220 din 17 octombrie 2012] în
Monitorul Jurisprudenței 2/2013

efectul retroactiv al nulităţii
[Curtea de Apel Galaţi, decizia nr. 4111 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014

elemente constitutive
[Curtea de apel Alba Iulia, secţia penală, decizia penală nr. 245 din 26 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013

email
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2633 din 31 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 35/2014

emisiune de divertisment
[I.C.C.J., decizia nr. 340 din 30 ianuarie 2015] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015

emitere de cecuri fără a avea la tras disponibil suficient
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1091/2013 din 29 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

eroare
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4911/R/2012 din 13 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

eroare asupra substanței obiectului contractului
[ICCJ, decizia civilă nr. 3631 din 19 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015

eroare materială
[Tribunalul Maramureț, decizia civilă nr. 178 din 27 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

eroarea gravă de fapt
[Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1605 din 13 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013

erori materiale
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 151/R din 10 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015

escaladare
[Curtea de Apel Târgu Mureț decizia penală 173 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013

evacuare
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 254 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

evaluarea angajatului
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă, nr. 4705 din 11 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

evaziune fiscală
[ÎCCJ, încheierea nr. 37 din 16 ianuarie 2013, C. Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1257 din 18 iunie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013
[Curtea de Apel Braşov, decizia penală nr. 105 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 2073 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 14/2013
[Înalta Curte de Casație şi Justiție, decizia nr. 1037 din 26 martie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 19/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 1612/R din 6 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureț, sentința nr. 5 din 10 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014 

eveniment imprevizibil
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 194 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

executare silită
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 246/R din 26 mai 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 5667 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței nr. 57/2015
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 475 din 17 februarie 2015 ] în Monitorul Jurisprudenței nr. 56/2015

excepția autorității de lucru judecat
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4028 din 17 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 30/2014

excepția lipsei calității procesuale active
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 200/R din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

excepția lipsei de interes
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 3440 din 6 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

excepția prematurității

[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 665 din 15 aprilie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 19/2014

excepţie de fond peremptorie absolută
[Curtea de Apel Timițoara, decizia civilă nr. 2153 din 10 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

excepția inadmisibilității
[ICCJ, decizia civilă nr. 2469 din 26 iunie 2014] ] în Monitorul Jurisprudenței 44/2015

excepţie de inadmisibilitate
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 4030 din 3 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013

excepţie de neconstituţionalitate
[ÎCCJ, decizia nr. 3120 din 8 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Î.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 183/2014 din 22 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2890 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

excepţia lipsei calităţii procesual active
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2449 din 19 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 3981 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 3440 din 6 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015

excepţie necompetenţă materială
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 601 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013

excepţie necompetenţă
[ÎCCJ, încheierea nr. 203 din 19 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013

excepție de nelegalitate
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 8336 din 10 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă 35 din 5 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 22/2014
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, sentinţa civilă nr. 35 din 5 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 92 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

excepție de neexecutare
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 2413 din 25 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 36/2014

excepția prematurității acțiunii
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3172/201 din 24 mai 2013] în Monitorul Jurisprudenței 27/2014

excepţia prematurităţii cererii
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 45/A din 4 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 20/2014

excepția prescripției dreptului material la acțiune
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1797 din 10 iulie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

excepţia tardivității
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1314 din data de 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

excepțiile cambiale
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 19/2014

excepții
[ICCJ, decizia civilă nr. 1630 din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

excepţii de fond
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3821 din 20 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 569 din 11 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

excepţii de procedură
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3821 din 20 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 34/2014

excepţii de procedură
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 569 din 11 iunie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

executant
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4457 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 23/2014

executare provizorie
[ICCJ, decizia civilă nr. 420 din 6 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 31/2014

executarea sancţiunilor pecuniare
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 10 din 20 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 45/2015

executare silită
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 6211 din 13 decembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 1698 din 18 aprilie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 11/2013
[Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 7 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 911 din 5 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 42/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 3665 din 20 noiembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 46/2015

executare silită imobiliară
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, sentinţa civilă nr. 58 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013


experiență similară
[Curtea de Apel Bacău, secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 577 din 7 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 28/2014

executarea pedepsei
[Curtea de Apel Craiova, decizia penală nr. 964 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

executor judecătoresc
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, sentinţa civilă nr. 58 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 15/2013
[ICCJ, decizia civilă nr. 4229 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 25/2014

[Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 7 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014

exercitarea drepturilor procesuale cu bună-credinţă
[Curtea de apel Craiova, decizia civilă nr. 1506 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 2/2013

expertiză contabilă
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 1612/R din 6 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 26/2014

expertiză judiciară
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1348 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 48/2015

expertiză tehnică
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 1230 din 5 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 7/2013

expertiză topografică
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4553 din 1 noiembrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 1/2013

expertiză
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4446 din 26 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 4/2013
[Tribunalul Maramureş, decizia civilă nr. 261 din 22 mai 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 6/2013

expropriere
[C. Apel Suceava, decizia civilă nr. 2270 din 24 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 250 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 5/2013
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4347/R din 18 octombrie 2012] în
Monitorul Jurisprudenței 6/2013
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 1884 din 3 aprilie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 10/2013 
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 693 din 17 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 47/2015
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 92 din 5 martie 2014] în Monitorul Jurisprudențe 50/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 55/A din 25 aprilie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 51/2015

exequator
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 102/A din 11 decembrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 24/2014

extrădare
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr.1454 din 12 august 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013

factura fiscală
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 246 din 6 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 248 din 13 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 10/2013
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 37 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 21/2014

facturi neacceptate la plată
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 246 din 6 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

fals în înscrisuri sub semnătură privată
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013    
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden
ței 35/2014

fals privind identitatea
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 13/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în
Monitorul Jurisprudenței 35/2014

fâneață împădurită
[Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 126 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 17/2014

faptă ilicită
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 9383 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudențe 33/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 905 din 18 martie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014

fapte de corupţie
[Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1333 din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 12/2013

fidejusiune
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 224 din 13 ianuarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013

fond vânătoare
[Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 125 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 3/2013

fond
[ICCJ, decizia civilă nr. 1630 din 13 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

fond funciar
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12 din 15 ianuarie 2014] în
Monitorul Jurisprudențe 34/2014
[Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 50 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 39/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12/R din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 41/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentința civilă nr. 93 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 54/2015

forma agravată
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 1041 din 8 octombrie 2012] în Monitorul Jurisprudenței 8/2013

forma autentică
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 544 din 11 martie 2013] în Monitorul Jurisprudenței 6/2013

formare profesională
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 283 din 26 februarie 2014] în Monitorul Jurisprudenței 29/2014

formă legală acte
[Tribunalul Maramure?, decizia civilă nr. 178 din 27 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

forţă majoră
[C. Apel Constanţa, decizia civilă nr. 694/C din 15 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013
[Tribunalul Dolj, decizia nr. 211 din 15 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

frauda creditorului
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 480 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

fructe
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 11 din 6 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

funcţionar public
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 250 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 5036 din 18 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 160/A din 5 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4334 din 21 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 536 din 4 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

funcţionari publici
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 250 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 924 din 27 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

furt calificat
[Curtea de Apel Târgu Mure? decizia penală 173 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 1494 din 7 noiembrie 2012] în
Monitorul Jurispruden?ei 7/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1110 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Gala?i, sec?ia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 94/R din 22 ianuarie 2013] , [Curtea de Apel Bacău, sec?ia penală, pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 176 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014
[Curtea de Apel Suceava, decizia penală 621 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 1462/R din 8 noiembrie 2013]
, [Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1634 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 1470/R din 2 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1110 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

furt
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1134 din 14 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr.1454 din 12 august 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 840 din 11 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 312 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 404/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 711/A din 22 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

fuziune
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 544 din 11 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

garanţie contra evicţiunii
[ÎCCJ, secţia a II-a civilă, decizia nr. 962 din 12 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014
[ICCJ, sec
?ia I civilă, decizia nr. 789/2014 din 11 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

gestionar
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 777 din 2 aprilie 2014] ] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

grad de împovărare
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă 3857 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

grad de pericol social
[Curtea de apel Cluj, decizia penală nr. 1853 din 20 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

grăniţuire
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4553 din 1 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 72 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

grefier
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4562/R din 2 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

greşeală materială
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 1633 din 10 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 2236 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

greşita aplicare a legii
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 480 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

grup infrac?ional organizat
[Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, decizia penală nr. 609 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014

grup de operatori economici
[Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 6093 din 9 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

grupa I de muncă
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 68/ap din 18 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

grupa a II-a de muncă
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 30 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014

hotărârea adunării generale a asocia?ilor
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 3440 din 6 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

hotărâre AGA revocare administrator

[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 9 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

hotărâre AGA
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 544 din 11 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 269 din 11 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

hotărâre AGEA
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1233 din 4 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

hotărâre arbitrală
[Tribunalul Bucureşti, sentinţa civilă nr. 4734 din 10 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 1614 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

hotărâre C.E.D.O.
[ICCJ, decizia civilă nr. 2783 din 30 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

hotărâre consiliu local
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 8336 din 10 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4/C din 15 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

hotărâre expedient
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 480 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

hotărâre definitivă
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 3863 din 5 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 763 din 5 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014

[Î.C.C.J., sec
?ia I civilă, decizia nr. 1010 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 2469 din 26 iunie 2014] ] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

hotărâri definitive potrivnice
[Curtea de Apel Târgu Mureş, sentinţa civilă nr. 606/A din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015

hotărâre judecătorească
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4562/R din 2 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 9300 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 9300 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 246/R din 26 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 4626/R-CONT din 17 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 56/2015

hotărâre judecătorească străină
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 197 din 7 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 10 din 20 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

hotărâri judecătoreşti străine
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 312 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului
[ICCJ, decizia penală nr. 3076 din 2 decembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

hotărâre penală
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 2956 din 1 octombrie 2013]
în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

hotărâri definitive
[ICCJ, decizia penală nr. 960/2014 din 17 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

hotărâri potrivnice
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 76 din 16 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

hotărâri străine 
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 1950 din 17 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

imobil naţionalizat
[Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 2371 din 16 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 694 din 5 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

imobile na?ionalizate
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 2125 din 4 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden
?ei 35/2014   
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 233/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

imobile preluate abuziv
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 55/A din 25 aprilie 2014], [Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 5702 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

imobil preluat abuziv

[Curtea de apel Constanţa, decizia civilă nr. 673 din 10 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 183 din 23 ianuarie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 3/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 1236 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 167 din 20 martie 2013]
în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 589 din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 154 din 11 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3894 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1726 din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 21/2014
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă 69/A din 24 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3246 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia civilă nr. 985 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014

[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1348 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

imobil
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 206 din 21 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Trib. Iaşi, sentinţa penală nr. 83 din 25 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Î.C.C.J., sec
?ia I civilă, decizia nr. 1235 din 10 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 8336 din 10 septembrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 32/2014
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 1195 din 8 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 2240/R din 9 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 38/2014
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 189/R din 16 aprilie 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 3447 din 4 decembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 494 din 18 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

imobile
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 72 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

imobil preluat abuziv
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 1830 din 25 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Suceava, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4476 din 24 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

[ICCJ, sec
?ia I civilă, decizia nr. 789/2014 din 11 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1740 din 11 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 20 din 22 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

impar?ialitate
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală 211 din 24 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

impozite şi taxe locale
[Curtea de apel Bacău, decizia civilă nr. 639 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

impozit pe profit
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 1037 din 26 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

impozit pe clădiri
[Curtea de Apel Galaţi, decizia nr. 4111 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

impozit
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 10910 din 16 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 265/CA din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

impreviziune
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 194 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

inadmisibilitate
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 76 din 16 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

incendiere
[ICCJ, decizia penală nr. 84 din 13 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

inculpat minor
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 845 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

indemnizaţie de handicap
[ICCJ, decizia penală nr. 160/A din 5 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

indemniza?ie de ?omaj
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 2054 din 3 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 62/Ap din 17 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

indemnizaţie pentru creşterea copilului
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 4 din 14 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2890 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

indemnizaţie
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1997 din 22 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

indicele de uzură
[Curtea de Apel Suceava, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 4476 din 24 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013
[Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1605 din 13 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013

indiviziune
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 170/R din 15 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 1195 din 8 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

indiviziune
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1657 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

individualizarea pedepsei
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1588 din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014,
[ICCJ, decizia penală nr. 1362 din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 458/A din 1 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 564/A din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

infrac?iune continuată
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 123 din 17 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 105/C/17 iulie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

infracţiune flagrantă

[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 149/R din 6 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

infracţiune unică
[Curtea de Apel Târgu Mure? decizia penală 173 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

infracţiune
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1324 din 9 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

infracţiuni contra patrimoniului
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1633 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

infracţiuni de fals
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1311 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

infracţiuni informatice
[Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 38/C din 15 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

infracţiuni prevăzute de legi speciale
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1110 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013

infracţiuni rutiere
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 210 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

infrastructură feroviară
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1110 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

insolvenţă
[Curtea de Apel Suceava, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3072 din 5 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 37 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 663 din 23 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014

[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 9383 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 262/A-COM din 3 septembrie 2014], [Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 861 din 17 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 263 din 15 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015
[Curtea de Apel Bra?ov, decizia nr. 224 din 26 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1948 din 29 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 524 din 17 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 292 din data de 19 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

instituţii de învăţământ superior

[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2945 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

interesul superior al minorului
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 573 din 1 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 19/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 207A din 26 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

interceptări telefonice
[Înalta Curte de Casaţie ?i Justiţie, secţia penală, decizia nr. 836 din 13 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

interdic?ia înstrăinării
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 20 din 22 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

interese contrare

[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 9 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

interes general
[Curtea de Apel Timişoara, secţia a II-a civilă, decizia civilă nr. 124 din 19 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

interesul superior al minorului
[Curtea de Apel Constan?a, decizia civilă nr. 30/FM din 3 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 207A din 26 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

interfon
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2691 din 13 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014

internare într-un centru de detenţie
[ICCJ, decizia penală nr. 55/RC din 10 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

intervenient
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 480 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

intervenienţi accesorii
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 407 din 4 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

inundaţii

[C. Apel Constanţa, decizia civilă nr. 694/C din 15 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

inventor
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 777 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

ipotecă
[ÎCCJ, decizia penală nr. 1392 din 23 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 97/A din 9 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

iresponsabilitate

[Tribunalul Maramureş, decizia penală nr. 35 din 12 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013

îmbibaţie alcoolică
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1324 din 9 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 535 din 12 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

îmbogăţire fără justă cauză
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 2407 din 18 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, sec
?ia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 78 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 1744/R-CONT din 9 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

împăcarea părţilor
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 952 din 10 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 404/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 711/A din 22 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

încadrare juridică
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1110 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

încadrarea juridică a faptei
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 711/A din 22 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

încetarea procesului penal
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 1037 din 26 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

încheiere de carte funciară
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1538 din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014

încuviinţarea executării hotărârii străine
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 102/A din 11 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

încuviinţarea executării silite
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 197 din 7 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 696/A din 29 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

înlocuirea măsurii arestării preventive
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 118/CC din 12 august 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

înscriere în fals
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 882 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

înscrisuri
[Tribunalul Satu-Mare, decizia penală, nr. 947 din 20 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

înscris falsificat
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1097 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 1091/2013 din 29 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

înşelăciune
[Curtea de Apel Cluj, sentin?a penală nr. 128 din 15 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 123 din 17 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 1074 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

întabulare
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 2578 din 11 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

întoarcere executare silită
[Tribunalul Dolj, decizia civilă nr. 750 din 2 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013

întreruperea cursului prescrip?iei
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 651 din 8 august 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

întreruperea executării pedepsei închisorii
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia penală, decizia penală nr. 3/14 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

înţelegere anticoncurenţială
[ICCJ, decizia nr. 1472 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

înţelegere prealabilă
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 958/R din 18 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013

învăţământ acreditat
[Curtea de Apel Suceava, decizia 312 din 17 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

învăţământ la distanţă
[Curtea de Apel Suceava, decizia 312 din 17 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

judecare în lipsă
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 1470/R din 2 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

judecător
[ICCJ, decizia civilă nr. 271 din 29 ianuarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015 

judecătorul de camera preliminară
[Curtea de Apel Târgu Mureş, încheierea penală nr. 4/CU/CP din 29 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

judecător de cameră preliminară
[Curtea de Apel Piteşti, încheierea penală nr. 85/C/CC/CP din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015
[Curtea de Apel Ploie?ti, încheierea penală din 28 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

jurispruden?ă CEDO
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală 211 din 24 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

latura civilă
[ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 168 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

latura subiectivă
[Curtea de apel Alba Iulia, secţia penală, decizia penală nr. 245 din 26 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013

lăcaş de cult
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 12din 7 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

lămurirea considerentelor
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 489/R din 8 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

legat universal
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 1001 din 22 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

legătura de cauzalitate
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 969 din 19 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

lege penală mai favorabilă
[ICCJ, decizia penală nr. 1362 din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 128/A din 10 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 404/A din 7 mai 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 82/A din 3 martie 2014], [Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 39 din 3 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015
[Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 38/C din 15 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

legea aplicabilă
[Curtea de Apel Bucure?ti, decizia civilă nr. 2024 din 9 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015  

legea dialogului social
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1636 din 11 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

legea aplicabilă garanţiilor
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 224 din 13 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

legea micii reforme
[ÎCCJ, încheierea nr. 37 din 16 ianuarie 2013, C. Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1257 din 18 iunie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

Legea nr. 10/2001
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 77 din 3 decembrie 2013 ] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014
Curtea de apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 233/A din 7 mai 2014 în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

legea penală mai favorabilă
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 458/A din 1 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015
[Curtea de Apel Târgu Mure?, decizia penală nr. 16/A/20 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 816/A din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

legea penală aplicabilă
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 696/A din 29 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

legea specială

[Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 2371 din 16 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3894 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013

lege specială
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 693 din 17 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

Legea nr. 10/2001
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 92 din 5 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

legi speciale
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia civilă nr. 985 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014

liberare condiţionată
[ÎCCJ, încheierea nr. 203 din 19 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 541 din 15 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

liberare provizorie
[Curtea de Apel Ploieşti, sec?ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 505 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014

lichidare voluntară
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 641 din 11 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

lichidator judiciar
[Curtea de apel Bucureşti, decizia civilă nr. 19 din 8 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013
[Curtea de Apel Bucure?ti, decizia civilă nr. 1154 din 29 mai 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

limite speciale de pedeapsă
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 128/A din 10 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

limitele speciale ale pedepsei
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 459/A din 1 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

linie de hotar
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4553 din 1 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

lipsa antecedentelor penale
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 564/A din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

lipsă de folosinţă

[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 1884 din 3 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

lista locurilor disponibile
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 935 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

litigii cu profesionişti

[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 269 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

litigiu cu element de extraneitate
[Curtea de Apel Bucure?ti, decizia civilă nr. 2024 din 9 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

litigiu de muncă
[Tribunalul Ialomiţa, sentinţa civilă nr. 2183 din 23 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013
[Î.C.C.J., sec?ia I civilă, decizia nr. 3401 din 14 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013
[ICCJ, decizia civilă nr. 420 din 6 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

loc de deţinere
[ÎCCJ, încheierea nr. 203 din 19 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

loc înfundat
[
Curtea de Apel Târgu-Mureş, decizia civilă nr. 423/R din 2 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015

locaş de cult
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 13 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

locuinţă socială
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 3701/R din 11 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

locuinţă
[Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, decizia nr. 687 din 27 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

locul de muncă ocupat
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 650 din 8 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

locuri de muncă în condiţii speciale
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 68/ap din 18 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

lovire ?i alte violen?e
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 393/A din 5 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 391/A din 5 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015

luare de mită
[Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1333 din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013
[I.C.C.J., decizia penală nr. 246/RC din 13 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

magistrat
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 497 din 1 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

majorări de întârziere
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 39 din 20 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

mandat european de arestare

[Curtea de Apel Craiova, decizia penală nr. 964 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr.1454 din 12 august 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Gala?i, sentin?a penală nr. 154/F din 16 august 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1332 din 14 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 1470/R din 2 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014
[I.C.C.J., decizia penală nr. 479 din 9 aprilie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015

mandat european de executare
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia penală nr. 2 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

mandat european de extrădare
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 920 din 14 august 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

mandat naţional de arestare
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1332 din 14 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014

mandat
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3246 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 4388 din 28 mai 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3246 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

mandate
[ICCJ, decizia civilă nr. 1011 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

malpraxis
[ICCJ, sec?ia I civilă, decizia nr. 578 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 2658 din 24 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

masa credală
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 224 din 13 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

marcă
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 2387 din 19 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

martor
[Curtea de Apel Cluj, sentin?a penală nr. 128 din 15 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

maxim special
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia penală nr. 39/03 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

măsură educativă privativă de libertate
[ICCJ, decizia penală nr. 55/RC din 10 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

măsură de siguranţă
[Tribunalul Maramureş, decizia penală nr. 35 din 12 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013

măsuri de protecţie alternative
[Curtea de Apel Constan?a, decizia civilă nr. 30/FM din 3 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013

măsuri reparatorii
[Curtea de apel Constanţa, decizia civilă nr. 673 din 10 octombrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 5756 din 26 septembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

medicina muncii
[Curtea de Apel Constan?a, decizia civilă nr. 496 din 14 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013

mediere
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 317 din 30 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

membru cooperator
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 831 din 28 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 21/2014

mijloace fixe amortizabile
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5462 din 27 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 21/2014

minoritate
[ICCJ, decizia penală nr. 55/RC din 10 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

minor
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 881 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, sec
?ia I civilă, decizia civilă nr. 3914 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 328/A/30 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015

minim special
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 840 din 11 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

minută
[Tribunalul Maramure?, decizia civilă nr. 178 din 27 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

modalită?i de plată
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

modificări de pedepse
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, decizia nr. 3863 din 5 decembrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

modificarea unilaterală a contractului de muncă
[Curtea de Apel Bacău, sec?ia I civilă, decizia civilă nr. 211 din 12 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

modificare titlu de proprietate
[Curtea de Apel Cluj, încheierea civilă nr. 50 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

moştenire
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 357 din 30 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 45 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

moşteniri
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 1001 din 22 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

moştenire legală
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 602/R din 22 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

moştenitori
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 244 din 3 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

motiv de recurs
[ICCJ, decizia civilă nr. 2236 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

motivarea hotărârilor judecătore?ti
[ICCJ, decizia civilă nr. 943 din 31 martie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

motive întemeiate
Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 446/R din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

motive de netemeinicie
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 1030 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015

natura litigiului
[Curtea de Apel Bra?ov, sentinţa civilă nr. 2/S din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

neagravarea situa?iei în propria cale de atac
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 506 din 12 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

neacceptarea succesiunii
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 45 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

necompetenţa generală a instanţelor române
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3821 din 20 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3821 din 20 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

necompetenţă materială
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 203 din 31 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013

neconstituţionalitate
[Curtea de apel Suceava, decizia nr. 2220 din 17 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 5702 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

nedeclarare venituri
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 10910 din 16 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

neglijenţă în serviciu
[ÎCCJ, decizia penală nr. 946 din 14 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

negociere colectivă
[Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 941 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

negociere individuală
[Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 941 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

nemotivare
[ICCJ, Sec?ia I civilă, decizia nr. 943 din 31 martie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

neretroactivitate
[Curtea de Apel Bucureşti, secţia I civilă, decizia nr. 3537 din 9 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

norme imperative
[Tribunalul Maramureş, decizia penală nr. 60 din 12 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013

norme de procedură Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 2073 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

notificare
[Curtea de apel Constanţa, decizia civilă nr. 673 din 10 octombrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 5756 din 26 septembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3246 din 29 mai 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 8/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 589 din 17 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 12/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3246 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 2125 din 4 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 35/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1348 din 18 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 497 din 28 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015

notare imobil ca locuin?ă de familie
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1538 din 13 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014

notar
[Curtea de Apel Timişoara, sec?ia I civilă, decizia civilă nr. 1698 din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

notificare
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 20 din 22 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

noul Cod civil
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 881 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 435 din 18 septembrie 2013], [Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1067 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 537 din 10 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

Noul Cod de procedură civilă

[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă 35 din 5 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 92 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

Noul Cod penal
[ICCJ, decizia penală nr. 960/2014 din 17 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 393/A din 5 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015
[Curtea de Apel Braşov, decizia nr. 38/C din 15 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 711/A din 22 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

nuda proprietate
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 254 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

nulitate absolută
[Curtea de Apel Constanţa, decizia penală nr. 1117/P/12 decembrie 2012, Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia civilă nr. 1531 din 15 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 1236 din 7 martie 2013, Tribunalul Maramure?, decizia civilă nr. 178 din 27 martie 2013, Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 2364 din 16 mai 2013]
în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013
[Tribunalul Maramureş, decizia penală nr. 60 din 12 martie 2013, ÎCCJ, decizia penală nr. 785 din 4 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 403 din 21 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Tribunalul Bihor, sentinţa penală nr. 61 din 26 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1418 din 4 iunie 2013] în 
Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 845 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia nr. 4111 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1540/R din 12 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[Curtea de Apel Târgu Mure?, decizia civilă nr. 2398 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1428 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 935 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 20 din 22 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

nulitate absolută par?ială
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4911/R/2012 din 13 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

nulitate relativă
[Curtea de Apel Constanţa, decizia penală nr. 1117/P/12 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013
[ÎCCJ, decizia penală nr. 785 din 4 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 45 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1428 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

nulitate
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4562/R din 2 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013
[ICCJ, decizia civilă nr. 2937 din 8 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 1030 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 143/A din 3 decembrie 2014 ] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015

nulitatea absolută a deciziei de sancţionare
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 550 din 20 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

nulitate absolută hotărâre AGOA
[Curtea de Apel Bra?ov, decizia civilă nr. 97/Ap din 11 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

nulitatea deciziei de concediere
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 22/R din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

număr fals
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia penală nr. 1242 din 26 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

număr falsificat
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia penală nr. 1242 din 26 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

nume
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 67 din 18 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

nume comercial
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 2387 din 19 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

nume patronimic
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 2387 din 19 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

numirea arbitrilor
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 1614 din 8 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

obliga?ia de a face
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 601 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013
[Tribunalul Dolj, decizia nr. 211 din 15 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4028 din 17 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 3511 din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 3447 din 4 decembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 323 din 17 iunie 2014 ] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

obligaţia de fidelitate

[C. Apel Suceava, decizia nr. 2245 din 23 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

obligaţie intuitu personae
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 323 din 17 iunie 2014 ] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

obligaţie principală
[ICCJ, decizia civilă nr. 2783 din 30 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

obligaţie subsidiară
[ICCJ, decizia civilă nr. 2783 din 30 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

obligaţii civile
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1633 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

ofertă comună
[Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 6093 din 9 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

oferta neconformă
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2561 din 8 iulie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

Oficiul Registrului Comer?ului
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 151/R din 10 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

omor calificat
[Curtea de Apel Gala?i, încheiere din 23 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 1496 din 30 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

omor deosebit de grav
[Tribunalul Botoşani, sentinţa penală nr. 147 din 12 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013

omor
[Tribunalul Botoşani, sentinţa penală nr. 147 din 12 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013
[ICCJ, decizia penală nr. 84 din 13 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 33/2014

[ICCJ, decizia penală nr. 32din 8 ianuarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

onorariu avocat
[Curtea de Apel Bacău, încheierea din camera de consiliu din 7 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

onorariu de succes
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5492 din 28 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

operaţiune determinată
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 9 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 1612/R din 6 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

opoziţie
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1384 din 20 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013

oprimare de către organele securităţii
[Curtea de apel Craiova, decizia civilă nr. 396 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

ordine publică
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 434 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

ordinea de prioritate a crean?elor
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 10706 din 8 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014

ordinea de zi
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1428 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

ordinea soluţionării excepţiilor
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 569 din 11 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

ordinea stingerii datoriilor
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 953 din 4 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 35/2014

ordinul superiorului
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 994 din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 56/2015

ordonanţă de plată
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 54 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

ordonanţă preşedinţială
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 601 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013
[
Curtea de Apel Suceava, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3072 din 5 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 7 din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014

[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 99 din 11 noiembrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 29/2014
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 305 din data de 24 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 173/A-C din 5 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 407 din 4 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

organ de urmărire penală
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1418 din 24 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

organizaţie sindicală
[Tribunalul Ialomiţa, sentinţa civilă nr. 2183 din 23 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

pagubă iminentă
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 3614 din 21 august 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

pagubă iminentă
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 2566 din 15 iulie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 1336 din 19 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

parc industrial
[Curtea de apel Bacău, decizia civilă nr. 639 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

partaj
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 4562/R din 2 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013
[Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 4516 din 30 octombrie 2012, Tribunalul Maramureş, decizia civilă nr. 261 din 22 mai 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 6/2013
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, încheiere din 13 noiembrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 20/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1540/R din 12 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1657 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 1001 din 22 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015
[Curtea de Apel Bra?ov, decizia civilă nr. 541/R din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 496/R din 2 decembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 56/2015

parte carosabilă
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1093/CA din 13 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

parte civilă
[ÎCCJ, decizia penală nr. 1392 din 23 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Curtea de Apel Cluj, sentin?a penală nr. 128 din 15 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

parte procesuală
[Curtea de Apel Timi?oara, decizia civilă nr. 2153 din 10 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

participaţie penală
[ICCJ, decizia penală nr. 104/A din 27 martie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

părţi
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 479 din 8 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

pedeapsă prevăzută de lege
[ICCJ, decizia penală nr. 55/RC din 10 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

pedeapsă rezultantă

[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 840 din 11 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

pedepse
[Curtea de Apel Ploieşti, sec?ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 857 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

penal
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1350 din 9 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 312 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 83 din 10 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 105/C/17 iulie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 564/A din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 70/DLC/16 iulie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015

pensie anticipată
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 711 din 16 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

pensie de invaliditate
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1551 din 6 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014

[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 680 din 13 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 503 din 15 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 56/2015
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 503 din 15 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015

pensie de întreţinere
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 6211 din 13 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

pensie de serviciu
[Î.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 183/2014 din 22 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 497 din 1 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 680 din 13 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

pensie
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 157/AS din 2 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 665 din 15 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4093 din 22 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

percheziţie
[Înalta Curte de Casaţie ?i Justiţie, secţia penală, decizia nr. 836 din 13 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

pericol social
[Tribunalul Maramureş, decizia penală nr. 35 din 12 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 210 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

pericol social
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 48/CC din 15 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

pericol iminent
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 107 din 13 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

pericol social concret
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 434 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 888 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

perimare
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1291 din 23 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 806/2014-R din 11 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

perimare de drept
[ICCJ, decizia civilă nr. 3665 din 20 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

permis de conducere
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1311 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

persoană cu dizabilităţi 836

[Curtea de Apel Bacău, secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 1471 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

persoană cu handicap accentuat
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 3701/R din 11 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

persoană fizică autorizată
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 265/CA din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

persoană vinovată
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 2956 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

personal bugetar
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1997 din 22 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

piaţa monetară
[Tribunalul Braşov, decizia civilă nr. 186 din 15 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

plan de reorganizare
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5416 din 21 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013
[
Curtea de Apel Suceava, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3072 din 5 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014
[Curtea de Apel Bra?ov, decizia nr. 224 din 26 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

plasament în regim de urgen?ă
[Curtea de Apel Ploieşti, sec?ia I civilă, decizia civilă nr. 3914 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 107 din 13 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

plata creanţei
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 2501/R-COM din 27 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

plângere împotriva rezoluţiei procurorului
[Curtea de Apel Galaţi, sentinţa nr. 153 din 28 septembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

plângere
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1719 din 3 aprilie 2013, ÎCCJ, încheierea nr. 12 din 8 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013 
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1912 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Curtea de Apel Gala
?i, decizia nr. 4272 din 24 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

plângere penală
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 970 din 4 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

plă?i compensatorii
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4093 din 22 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

plăţi eşalonate
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 166 din 28 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

plăţi necuvenite
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 711 din 16 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

pluralitate intermediară de infrac?iuni
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 82/A din 3 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

poliţie judiciară
[Tribunalul Bihor, sentinţa penală nr. 61 din 26 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013

poli?ist
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 924 din 27 februarie 2014], [Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 680 din 13 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

poliţişti
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

poprire asigurătorie

[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 248 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 73/A din 20 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

poprire
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 6211 din 13 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

posesor
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 1884 din 3 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

posesie
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă 69/A din 24 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

post similar
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 22/R din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

poşta electronică, drept de petiţionare
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 17 din 6 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

precizarea valorii cererii
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1533 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 35/2014

prejudiciu efectiv
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3851 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

prejudiciu material
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 384 din 13 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013

prejudiciul moral
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

prejudiciu
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 269 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 714 din 19 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 166 din 28 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

prepuşenie
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 504 din 8 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

prescrierea executării pedepsei
[Curtea de Apel Gala?i, sentin?a penală nr. 154/F din 16 august 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

prescripţie
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1740 din 11 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

prescrip?ia dreptului la ac?iune
[Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 4333 din 20 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

prescripţia dreptului material la acţiune
[Curtea de apel Craiova, decizia civilă nr. 396 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 357 din 30 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

prescripţia extinctivă
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 1698 din 18 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 154 din 11 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 881 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, secţia I civilă, decizia nr. 3537 din 9 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 2956 din 1 octombrie 2013]
în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă 109 din 3 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 3088 din 3 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 4028 din 17 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014

[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 151 din 12 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

prescrip?ie extinctivă
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 651 din 8 august 2014], [ICCJ, decizia civilă nr. 3447 din 4 decembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

prescrip?ia răspunderii penale
[Î.C.C.J., decizia penală nr. 177/A din 22 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

prestaţie lunară
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1696 din 6 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

presta?ii compensatorii
[Curtea de Apel Bucure?ti, decizia civilă nr. 2024 din 9 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

prestaţiile succesive
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2449 din 19 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 21/2014

preţ
[ICCJ, decizia nr. 1472 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

pre? neserios
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4911/R/2012 din 13 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

preten?ii constând în prima de asigurare încasată în numele reclamantei ?i nedecontate
[Curtea de Apel Bucure?ti, decizia civilă nr. 313 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

prezumţia autorităţii de lucru judecat
[Tribunalul Dâmboviţa, decizia nr. 550 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

prezumţie de nevinovăţie
[ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 168 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

prezum?ie relativă
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 777 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

prezum?ie relativă de comunitate de bunuri
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 1001 din 22 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

primar

[Curtea de Apel Timişoara, secţia contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 4388 din 28 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 172/R din 6 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

principiul disponibilităţii
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 167 din 20 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013

principiul dubio pro reo
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 242 din 18 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

principiul legalităţii şi unicităţii
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1912 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

principiul legalită?ii căii de atac
[ICCJ, decizia civilă nr. 2469 din 26 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

principiul libertăţii contractuale
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 287 din 17 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

principiul nemijlocirii
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 1230 din 5 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

principiul neretroactivităţii legii civile
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2449 din 19 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

principiul priorită?ii dreptului comunitar
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 4802 din 27 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

principiul proporţionalităţii
[Curtea de apel Târgu Mureş, decizia penală nr. 2 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

principiul securităţii raporturilor juridice
[ÎCCJ, încheierea nr. 37 din 16 ianuarie 2013, C. Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1257 din 18 iunie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

principiul specialia  generalibus derogant
[ÎCCJ, secţia a II-a civilă, decizia nr. 962 din 12 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

principiului reparării integrale a prejudiciului cauzat
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

principiul tantum devolutum quantum apellatum
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 2407 din 18 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

principiul tantum devolutum quantum judicatum
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 3475 din 7 noiembrie 2014 ] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

prioritatea Conven?iei

[Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, decizia nr. 314 din 30 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

probă
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 292 din data de 19 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

probe noi

[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 438 din 10 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[ICCJ, decizia penală nr. 1496 din 30 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

probe biologice
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 1182 din 17 septembrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

probe
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 1230 din 5 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 1738 din 5 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Curtea de apel Alba Iulia, secţia penală, decizia penală nr. 245 din 26 februarie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 12/2013
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 1633 din 10 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, încheiere din 13 noiembrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

procedură administrativă prealabilă
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 157/AS din 2 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

procedura insolvenţei
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5416 din 21 noiembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 2315 din 7 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1384 din 20 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 887 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

[Curtea de Apel Cluj, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 9384 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014

[Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 427 din 12 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 208 din 17 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 40/C din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1732/R din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 2501/R-COM din 27 mai 2014], [Î.C.C.J., decizia civilă nr. 3416 din 5 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 39 din 20 ianuarie 2014], [Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 326 din 17 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 524 din 17 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015 

procedura lichidării
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 269 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

procedură necontencioasă
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 693 din 5 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

procedura plângerii prealabile

[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 203 din 31 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013

procedură penală
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1311 din 1 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

procedură prealabilă
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 665 din 15 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014
[Curtea de Apel Alba-Iulia, decizia civilă nr. 37 din 18 ianuarie 2013], [Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 3539 din 2 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

procedura recunoa?terii vinovăţiei
[Curtea de Apel Suceava, secţia penală şi pentru cauze cu minori, decizia nr. 70 din 28 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 840 din 11 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 506 din 12 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1066 din 7 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

procedura simplificată a insolvenţei
[Curtea de Apel Bucure?ti, decizia civilă nr. 1154 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

procedură simplificată
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 242 din 18 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013
[ÎCCJ, secţia penală, decizia nr. 168 din 18 ianuarie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

proces verbal de constatare
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 2858/CA din 6 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

proces-verbal de licitaţie
[Curtea de apel Bucureşti, decizia civilă nr. 19 din 8 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013

procesul verbal de control al Gărzii Financiare
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 292 din data de 19 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

procesual civil
[ICCJ, decizia civilă nr. 1630 din 13 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

procesual penal
[Curtea de Apel Cluj, sentin?a penală nr. 128 din 15 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

procură autentificată
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3246 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013

procuror
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 4428 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, sec?ia penală, decizia nr. 1251/2013 din 10 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1097 din 18 septembrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

profesionişti
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 9 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

profit impozabil
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5462 din 27 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

program non-stop
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4/C din 15 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

propria culpă
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4911/R/2012 din 13 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

poprire
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 489/R din 8 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

poprire asiguratorie
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 173/A-C din 5 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

poprire venituri din pensie
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 5667 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015

port fără drept a unui cuţit în locuri publice
[Curtea de Apel Timişoara, decizia penală nr. 391/A din 5 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015

principiul asumării răspunderii
[Curtea de Apel Bacău, sec?ia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 577 din 7 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

principiul contradictorialităţii
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 5667 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015

principiul disponibilităţii
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 143/A din 3 decembrie 2014 ] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 57/2015

prescrip?ie extinctivă
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 881 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

procedura insolven?ei
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 641 din 11 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3077/2013-R din 23 mai 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

proceduri prevăzute în legi speciale
[I.C.C.J., decizia penală nr. 479 din 9 aprilie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015

profesionişti
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 3962 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015

proprietar
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4457 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

proprietar aparent
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 592/R din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

proprietate comună pe cote-păr?i
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1722 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014

proprietate privată
[Curte de Apel Alba Iulia, sentin?a civilă nr. 7974 din 8 noiembrie 2011] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014

proprietate publică
[Curte de Apel Alba Iulia, sentin?a civilă nr. 7974 din 8 noiembrie 2011] în
Monitorul Jurispruden?ei 18/2014

protec?ia copilului
[Curtea de Apel Ploieşti, sec?ia I civilă, decizia civilă nr. 3914 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

protec?ia persoanelor cu handicap
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 2306 din 22 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

psiholog
[ICCJ, decizia penală nr. 160/A din 5 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014


publicitatea ?edin?ei de judecată

[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 845 din 12 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

putere de lucru judecat
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 37 din 16 ianuarie 201313, ÎCCJ, decizia civilă nr. 187 din 23 ianuarie 2013, Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 479 din 8 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013
[Tribunalul Dâmboviţa, decizia nr. 550 din 4 iunie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 6/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1188 din 25 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

raport de cauzalitate
[C. Apel Constanţa, decizia civilă nr. 694/C din 15 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

raport de expertiză
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 250 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 1738 din 5 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 9/2013

raport de prepu?enie
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 4428 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

raport de serviciu
[Curtea de Apel Ploieşti, sentinţa civilă nr. 217 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

raporturi cu profesionişti
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 403 din 21 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013

raporturile de muncă ale func?ionarului public
[Curtea de Apel Bra?ov, sentinţa civilă nr. 2/S din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

răpire interna?ională de copii
[Î.C.C.J., sec
?ia I civilă, decizia nr. 1010 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

răspundere administrativă
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 172/R din 6 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

răspunderea administratorului
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1233 din 4 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 263 din 15 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

răspunderea administratorului social
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 292 din data de 19 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

răspunderea  administratorilor
[Curtea de Apel Oradea, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 427 din 12 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

răspundere civilă delictuală
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 37 din 16 ianuarie 201313, ÎCCJ, decizia civilă nr. 187 din 23 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013
[Tribunalul Dolj, decizia nr. 211 din 15 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 4428 din 10 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2129 din 30 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă 109 din 3 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3851 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

[ICCJ, decizia civilă nr. 2358 din 24 iunie 2014] în
Monitorul Jurispruden?ei 35/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 905 din 18 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 325 din 10 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 172/R din 6 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015
[I.C.C.J., decizia civilă nr. 2658 din 24 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

răspundere contractuală
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 317 din 30 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 969 din 19 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

răspundere delictuală
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 317 din 30 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

răspunderea patrimonială a angaja?ilor
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 283 din 26 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

răspunderea patrimonială a angajatului
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 777 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 969 din 19 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 536 din 4 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

răspunderea salariatului

[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia nr. 172/R din 6 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

răspunderea statului
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3077/2013-R din 23 mai 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

reabilitare judecătorească
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1633 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

recalculare pensie
[Î.C.C.J., secţia I civilă, decizia nr. 183/2014 din 22 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

recalculare pedeapsă
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia penală nr. 39/03 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

recidivă
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 83 din 10 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 82/A din 3 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 105/C/17 iulie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 459/A din 1 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015
[I.C.C.J., Sec?ia penală, decizia nr. 124/RC din 8 aprilie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

recidivă executorie
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1588 din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

recidivă postcondamnatorie
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1588 din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

recidivă postexecutorie
[Curtea de Apel Gala?i, sec?ia penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 94/R din 22 ianuarie 2013], [Curtea de Apel Bacău, sec?ia penală, pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 176 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 1462/R din 8 noiembrie 2013]
, [Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1634 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014

recoltă
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 11 din 6 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

recoltare de probe biologie
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 149/R din 6 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

recoltare sânge
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 1182 din 17 septembrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

reconstituirea dreptului de proprietate
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 122 din 13 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

recunoaştere hotărâre divorţ (exequator)

[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, decizia civilă nr. 575 din 1 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

recunoaşterea faptei
[Curtea de Apel Oradea, decizia penală nr. 564/A din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

recunoaşterea vinovăţiei

[Curtea de apel Cluj, decizia penală nr. 1853 din 20 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1134 din 14 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[ICCJ, decizia penală nr. 32din 8 ianuarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

recurs
[Curtea de Apel Cluj, secţia I civilă, decizia nr. 1738 din 5 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Tribunalul Arad, sentinţa civilă nr. 4913 din 19 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Tribunalul Dolj, decizia civilă nr. 750 din 2 iulie 2013, Î.C.C.J., secţia penală, decizia nr. 1605 din 13 mai 2013, Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 276 din 20 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1384 din 20 iunie 2013] în 
Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1912 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 1633 din 10 septembrie 2013], [Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, sec?ia penală, decizia nr. 1251/2013 din 10 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă, 4581 din 29 noiembrie 2013], [Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, sec?ia penală, decizia 2947 din 1 octombrie 2013]
în
Monitorul Jurispruden?ei 22/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 763 din 5 martie 2014]
, [Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 7 din 28 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014
[Î.C.C.J., sec
?ia I civilă, decizia nr. 1010 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 1011 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

[Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 74 din 28 ianuarie 2014]
, [Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2633 din 31 octombrie 2013], [Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 953 din 4 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 35/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 911 din 5 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 2469 din 26 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

recurs în casaţie
[I.C.C.J., decizia penală nr. 66/RC din 16 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015
[I.C.C.J., decizia penală nr. 246/RC din 13 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

recuzare
[ICCJ, Sec?ia I civilă, decizia nr. 943 din 31 martie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

recuzare administrator judiciar
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 40/C din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

reducerea pedepsei
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 535 din 12 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 21/2014

refacerea actului de sesizare
[Curtea de Apel Constanţa, decizia penală nr. 1117/P/12 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

refuz abuziv
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 207A din 26 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

refuz nejustificat
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 144 din 28 februarie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

refuzul autorită?ilor
[Curtea de Apel Cluj, sentin?a civilă nr. 93 din 18 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

reglementarea de?inerii de animale
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 8336 din 10 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

regula unanimităţii
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 357 din 30 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

regulator competenţă
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 601 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013
[ICCJ, sec
?ia I civilă, decizia nr. 578 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

regulator de competen?ă
[ Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală 211 din 24 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

reintegrarea în funcţie
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4334 din 21 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

rejudecarea cauzei
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr.1454 din 12 august 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013

rejudecarea cauzei după extrădare
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 920 din 14 august 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014

renunţare la succesiune
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 45 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

reprezentant
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 2677 din 8 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

reprezentare legală
[ICCJ, decizia civilă nr. 1011 din 26 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

repunerea părţilor în situaţia anterioară
[Curtea de Apel Galaţi, decizia nr. 4111 din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

repunere în termen
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 326 din 17 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

res judicata
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 1011 din 12 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013

restitutio in integrum
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1228 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

restituire taxă
[Tribunalul Arad, sentinţa civilă nr. 4913 din 19 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013

restituirea în natură
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 589 din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013

restituire în natură
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 552 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

restituire în natură a unor bunuri mobile
[Î.C.C.J., decizia civilă nr. 3511 din 11 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

retroactivitate
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 2377 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

revizuire
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 76 din 16 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 1011 din 12 martie 2013, Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3892 din 26 iulie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 8/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, decizia penală nr. 438 din 10 aprilie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 4333 din 20 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 123 din 17 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 1496 din 30 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

[Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 74 din 28 ianuarie 2014] în
Monitorul Jurispruden?ei 35/2014
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 4802 din 27 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

[ICCJ, decizia penală nr. 3076 din 2 decembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 833 din 6 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

revocare
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1228 din 2 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013
[Curtea de Apel Ploieşti, sec
?ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 857 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 694 din 5 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

rezoluţia procurorului
[ÎCCJ, încheierea nr. 12 din 8 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia penală nr. 1912 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

rezoluţiune
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 45/A din 4 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 20/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia nr. 3997 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

rolul activ al judecătorului
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 262/A-COM din 3 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

rovignetă
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 2931 din 28 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 2306 din 22 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

salariat
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4215 din 11 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014

salariu
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 651 din 8 august 2014], [Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 453 din 7 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

salarii compensatorii
[Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 941 din 24 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

sancţiune disciplinară
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1462 din 31 august 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 550 din 20 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 663 din 7 iulie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

sancţiune pecuniară
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 10 din 20 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

sarcina probei
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 22/R din 21 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 777 din 2 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

schimbarea împrejurărilor
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 537 din 10 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

schimbarea încadrării juridice a faptei
[Curtea de Apel Gala?i, încheiere din 23 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 1037 din 26 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

schimbarea locului de muncă            
[Curtea de Apel Gala?i, sec?ia pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 330 din 12 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

scutire de taxa de timbru
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12/R din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 41/2014

scrisoare de garanţie bancară
[ICCJ, decizia civilă nr. 3969 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

sechestru asigurator
[ÎCCJ, decizia penală nr. 1392 din 23 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 11 din 6 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

sechestru judiciar
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 494 din 12 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

securitatea în muncă
[Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 125 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

semnătura electronică
[Curtea de Apel Gala?i, decizia nr. 4272 din 24 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

servicii turistice
[Tribunalul Bucureşti, sentinţa civilă nr. 4734 din 10 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013

servitute de scurgere a apelor
[Curtea de Apel Timişoara, sec?ia I civilă, decizia civilă nr. 1174/R din 25 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014

servitute de trecere
[Curtea de Apel Timişoara, sec?ia I civilă, decizia civilă nr. 1174/R din 25 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă 3857 din 4 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

similaritate
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, decizia nr. 2387 din 19 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

simulaţie
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa civilă nr. 54 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 7/2013

sindicat
[Curtea de Apel Cluj, sentinţa civilă nr. 54 din 16 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

societăţi comerciale
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 21 din 4 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 305 din data de 24 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 151 din 12 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 151/R din 10 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 44/2015

societate cooperatistă
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia civilă nr. 831 din 28 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 21/2014

societate democratică
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 17 din 6 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

societate profesională excepţia lipsei calităţii de reprezentant
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1846/R din 12 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

solidaritatea debitorilor
[ICCJ, decizia civilă nr. 2937 din 8 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

soma?ia cambială
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

soţi
[C. Apel Suceava, decizia nr. 2245 din 23 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013
[Curtea de Apel Braşov, decizia penală nr. 105 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Cluj, sentin?a penală nr. 128 din 15 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1722 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014

[ICCJ, decizia civilă nr. 2937 din 8 octombrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

so? supravie?uitor
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă, 4581 din 29 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

spălarea banilor
[Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, decizia penală nr. 609 din 19 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 32/2014

spălare de bani
[Trib. Iaşi, sentinţa penală nr. 83 din 25 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

speranţă legitimă
[Curtea de apel Constanţa, decizia civilă nr. 673 din 10 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013
[Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie, decizia nr. 314 din 30 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

spor de pedeapsă
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 728 din 21 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014

sporuri de dispozitiv
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 9300 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 9300 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

stare de ebrietate
[Curtea de Apel Timişoara, sec?ia penală, decizia penală nr. 1486/R din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

stare de necesitate
[Curtea de Apel Oradea, încheierea penală nr. 210 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

stat necomunitar
[Curtea de Apel Bacău, secţia I civilă, decizia civilă nr. 575 din 1 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

stabilirea limitelor pedepsei
[Curtea de Apel Suceava, decizia penală 621 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

stagiu de cotizare
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4093 din 22 octombrie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

stagiu de cotizare
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 62/Ap din 17 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

statul român
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 325 din 10 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

strămutare
[ÎCCJ, încheierea nr. 12 din 8 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, sentinţa penală nr. 469/F din 9 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

stopaj la sursă
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 39 din 20 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

subiect activ
[Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 125 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013

subrogarea asigurătorului
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă 109 din 3 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

succesiune vacantă
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 2064 din 17 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013

succesiune
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3246 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013
[Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă, decizia civilă nr. 592/R din 17 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 882 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4299/R din 17 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1540/R din 12 martie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 1195 din 8 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

succesori cu titlu particular
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 479 din 8 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

succesori cu titlu universal
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 479 din 8 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

suspendarea activităţii
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 21 din 4 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

suspendarea contractului individual de muncă
[Curtea de Apel Pite?ti, decizia civilă nr. 970 din 4 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

suspendarea executării actului administrativ
[Curtea de Apel Piteşti, decizia nr. 1336 din 19 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

suspendarea executării silite
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 49/A din 9 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

suspendarea executării hotărârii judecătoreşti
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 99 din 11 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014

suspendare facultativă
[ÎCCJ, secţia I civilă, decizia nr. 888 din 21 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 10/2013

suspendarea judecăţii
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 882 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 35/2014
[ICCJ, decizia civilă nr. 524 din 17 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 52/2015

[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 806/2014-R din 11 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

suspendare judecăţii cauzei
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia civilă nr. 244 din 3 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

suspendare judecată

[Curtea de Apel Gala?i, decizia 4024 din 16 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014

suspendarea pedepsei sub supraveghere
[Curtea de Apel Ploieşti, sec
?ia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia penală nr. 857 din 13 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

suspendarea termenului de prescripţie
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia nr. 317 din 30 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

şantaj
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 840 din 11 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

tabelul de creanţe
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia civilă nr. 5492 din 28 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

tabloul avocaţilor
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, decizia civilă nr. 1531 din 15 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

tacita relocaţiune
[Curtea de Apel Ploieşti, secţia I civilă, decizia civilă nr. 1067 din 11 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

tardivitate
[Curtea de apel Bucureşti, decizia civilă nr. 19 din 8 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 2/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1732/R din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014

tardivitatea contesta?iei
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 1948 din 29 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 49/2015

taxă cu efect echivalent
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 9223 din 1 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

taxă de poluare
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia nr. 9223 din 1 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014
[Curtea de Apel Târgu-Mure?, decizia civilă nr. 5817/R din 13 noiembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 54/2015

taxă de timbru, apel
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 12 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

taxa de timbru
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 54 din 15 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

taxă judiciară de timbru nedatorată  
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 693 din 5 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 51/2015

taxă judiciară de timbre
[ICCJ, decizia civilă nr. 3001 din 9 octombrie 2014] în Monitorul Jurisprudenţei 43/2015

tăgada paternităţii
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 881 din 25 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 881 din 25 iunie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 28/2014

tăiere fără drept de arbori de pe terenuri din afara fondului forestier na?ional
[Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 126 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

tâlhărie
[Curtea de Apel Alba Iulia, decizia penală nr. 1041 din 8 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 958/R din 18 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[Tribunalul Botoşani, sentinţa penală nr. 147 din 12 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013
[Curtea de Apel Gala?i, sentin?a penală nr. 154/F din 16 august 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 19/2014

tehnician ?i specialist criminalist
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 924 din 27 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

tentativă
[Curtea de Apel Gala?i, încheiere din 23 septembrie 2013]
în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014
[ICCJ, decizia penală nr. 84 din 13 ianuarie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

tentative
[Tribunalul Botoşani, sentinţa penală nr. 147 din 12 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 12/2013

teren
[Curtea de Apel Ploieşti, sec?ia I civilă, decizia civilă nr. 3009 din 23 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 3851 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 29/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia nr. 954 din 4 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 33/2014

teren proprietate publică a statului
[ICCJ, decizia civilă nr. 2358 din 24 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 35/2014

termen de contestare
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 250 din 18 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

termen de decădere
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 154 din 11 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 9/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1732/R din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 39/2014
[Curtea de Apel Craiova, decizia civilă nr. 326 din 17 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 42/2015

termen de opţiune succesorală
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 602/R din 22 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

termen de reabilitare
[Curtea de Apel Gala?i, decizia penală nr. 1462/R din 8 noiembrie 2013]
, [Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1634 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014

termen de recomandare
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 489/R din 8 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

termen de revizuire
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3892 din 26 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013

termen de preaviz
[Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă nr. 1418 din 4 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 457 din 14 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

termen de prescripţie
[Curtea de Apel Alba Iulia, secţia I civilă, decizia civilă nr. 45 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1122 din 19 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4215 din 11 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 30/2014
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

[Curtea de Apel Târgu Mure?, decizia civilă nr. 2398 din 19 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia nr. 1744/R-CONT din 9 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1351 din 21 martie 2014],  [Curtea de Apel Bucureşti, decizia civilă nr. 4334 din 21 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 47/2015

termen imperativ
[Curtea de Apel Gala
?i, decizia civilă nr. 489/R din 8 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014  

termen rezonabil
[Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, decizia civilă nr. 1830 din 25 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 15/2013

termen
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 640 din 14 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013
[Tribunalul Maramureş, decizia civilă nr. 261 din 22 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1636 din 11 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 16/2013

ter? dobânditor de bună-credin?ă
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 1032 din 2 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 53/2015

ter? poprit
[Curtea de Apel Gala?i, decizia civilă nr. 73/A din 20 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015
[ICCJ, decizia civilă nr. 475 din 17 februarie 2015] în Monitorul Jurispruden?ei 55/2015

testament
[Curtea de Apel Târgu Mureş, decizia civilă nr. 1001 din 22 mai 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 45/2015

timbru judiciar
[Curtea de Apel Bacău, încheierea din camera de consiliu din 7 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

titlu executoriu
[C. Apel Suceava, decizia civilă nr. 2270 din 24 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 3/2013
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 11 din 6 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 173/A-C din 5 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

titluri de proprietate
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 2578 din 11 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

titlu de proprietate
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă, 4581 din 29 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 22/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4015 din 2 iulie 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 35/2014

trafic de droguri
[Trib. Iaşi, sentinţa penală nr. 83 din 25 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

trafic de minori
[Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie, sec?ia penală, decizia nr. 1251/2013 din 10 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 18/2014

tranzacţie
[Curtea de Apel Cluj, secţia I-a civilă, decizia nr. 4516 din 30 octombrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 173/A-C din 5 iunie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 46/2015

tranzacţii imobiliare
[Curtea de Apel Braşov, decizia penală nr. 105 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013

tratament corect şi echitabil
[Curtea de Apel Bra?ov, decizia nr. 224 din 26 februarie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 48/2015

tratament medical

[Curtea de Apel Ploieşti, sec
?ia I civilă, decizia civilă nr. 3914 din 27 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 27/2014

TVA
[Curtea de Apel Braşov, decizia penală nr. 105 din 3 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Braşov, decizia civilă nr. 3614 din 21 august 2013] în
Monitorul Jurispruden?ei 14/2013
[Curtea de Apel Galaţi, decizia penală nr. 1612/R din 6 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014

ucenici
[Curtea de Apel Mureş, decizia civilă nr. 216/R din 27 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

ucidere din culpă
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1350 din 9 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

unitate administrativ teritorială
[Curtea de Apel Piteşti, decizia civilă nr. 262/A-COM din 3 septembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei 40/2014

universitate particulară
[Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 329 din 24 ianuarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

urmărire penală
[Tribunalul Bihor, sentinţa penală nr. 61 din 26 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013

uzucapiune
[Judecătoria Bistriţa, secţia civilă, sentinţa civilă nr. 12679 din 24 septembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 11/2013
[ÎCCJ, decizia civilă nr. 3475 din 7 noiembrie 2014 ] în Monitorul Jurispruden?e 50/2015

uzufruct viager
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 4911/R/2012 din 13 noiembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 24/2014

uzufruct
[Tribunalul Gorj, decizia civilă nr. 254 din 29 mai 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 4/2013

uzufructuar
[Curtea de Apel Cluj, decizia civilă nr. 4028 din 17 octombrie 2013 ] în Monitorul Jurispruden?ei 31/2014

uz de fals
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 13/2013
[Curtea de Apel Bucureşti, decizia penală nr. 1261 din 28 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 35/2014

vătămare corporală
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1696 din 6 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 23/2014

vătămare corporală gravă
[Curtea de Apel Timişoara, sec
?ia penală, decizia penală nr. 1486/R din 4 decembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 28/2014
[Curtea de Apel Ploieşti, decizia penală nr. 1588 din 21 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

vânzare-cumpărare
[Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 2578 din 11 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 1/2013

vechime în muncă
[Curtea de Apel Galaţi, decizia civilă nr. 1997 din 22 octombrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 26/2014
[Curtea de Apel Mureş, decizia civilă nr. 216/R din 27 martie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

vechime în muncă juridică
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1456/CA din 2 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

vechime în specialitatea juridică
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 1456/CA din 2 aprilie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 38/2014

vegeta?ie forestieră

[Curtea de Apel Bacău, decizia penală nr. 126 din 7 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

venituri din activităţi independente
[Curtea de Apel Bacău, decizia civilă nr. 1551 din 6 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 25/2014
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 5512 din 28 noiembrie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 36/2014

venituri ilicite
[Trib. Iaşi, sentinţa penală nr. 83 din 25 februarie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 14/2013

vicii aparente
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 808 din 12 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

vicii ascunse
[Curtea de Apel Constanţa, decizia civilă nr. 808 din 12 decembrie 2012] în Monitorul Jurispruden?ei 6/2013

viol
[ICCJ, decizia penală nr. 1362 din 16 aprilie 2014] în Monitorul Jurispruden?e 34/2014

violare de domiciliu
[Curtea de Apel Târgu Mure? decizia penală 173 din 7 martie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 5/2013

vocaţie succesorală
[Curtea de Apel Oradea, decizia civilă nr. 3894 din 26 iunie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 8/2013 

vot secret
[Curtea de Apel Timişoara, decizia civilă nr. 1233 din 4 iulie 2013] în Monitorul Jurispruden?ei 17/2014

[I.C.C.J., decizia civilă nr. 3962 din 11 decembrie 2014] în Monitorul Jurispruden?ei nr. 58/2015