Articole

Vă punem la dispoziţie o colecţie de articole gratuite, care oferă noutate atât la nivelul informaţiei cât şi la nivel de dezbatere a subiectelor de actualitate în domeniul dreptului român şi internaţional.


 

Noi reglementări privind protecţia maternităţii la locul de muncă

 

Articolul publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 10/2015

 

Prof. univ. dr. Dan ŢOP
Universitatea Valahia din Timişoara

 

 

Cadrul legal privind protecţia socială a salariatelor însărcinate sau care au născut, potrivit legislaţiei muncii din ţara noastră, prevede unele măsuri speciale, în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniul protecţiei sociale, cum ar fi Directiva nr. 92/85/CEE privind punerea în aplicare a măsurilor vizând promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează, sau prevederile art. 8 din Carta Socială Europeană revizuită, ratificată de România prin Legea nr. 74/1999, dar şi cu reglementările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, respectiv Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea convenţiei asupra protecţiei maternităţii din 1952, ratificată de România prin Legea nr. 452/2002.

 

       ... continuare            

 


Noile coduri fiscale (rescrise) (V)

Modificările majore din Partea generală a celor două Coduri

Extras din articolul cu același nume publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015

Prof. univ. dr. Radu BUFAN

Codul de procedură fiscală

Partea generală a acestui Cod reunește 15 articole sub un singur titlu, intitulat „Dispoziții generale”.

Remarcăm, în primul rând, introducerea unui articol – 1 – dedicat definițiilor; spre deosebire de Codul fiscal, în care definițiile de la art. 7 cedează în favoarea unor definiții speciale, în acest cod de procedură nu există excepții de la aceste definiții.

       ... continuare            


Noile coduri fiscale (rescrise) (IV)

Modificările majore din Partea generală a celor două Coduri

Extras din articolul cu același nume publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015

Prof. univ. dr. Radu BUFAN

Partea Generală a Codului fiscal
Discuţiile de la art. 11 C. fisc.

Prezentarea problemei esenţiale

Observăm că, în ultimul timp inspecţiile fiscale invocă aproape în fiecare caz dispoziţiile art. 11 alin. (1) drept temei legal pentru a nu lua în considerare o tranzacţie sau a recalifica (reconsidera) natura şi regimul legal şi fiscal al tranzacţiei.

       ... continuare           


Câteva implicaţii practice ale noului regim de TVA

Echipa Taxhouse

Una dintre schimbările majore introduse prin noul Cod Fiscal aplicabil începând cu 2016 se referă la reducerea cotei standard a taxei pe valoarea adăugată de la 24% la 20% începând cu 1 ianuarie 2016, urmând ca în 2017 cota standard să ajungă la 19%.

       ... continuare           


Noile coduri fiscale (rescrise) (III)

Modificările majore din Partea generală a celor două Coduri

Extras din articolul cu același nume publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015

Prof. univ. dr. Radu BUFAN

Partea Generală a Codului fiscal
Cap. III – art. 7-8

Cum scopul prezentului studiu nu este de a analiza în detaliu toate modificările Titlului I Cod fiscal, ne vom rezuma la a comenta câteva modificări ale definiţiilor pe care le considerăm de mare importanţă.

       ... continuare          


Noile coduri fiscale (rescrise) (II)

Modificările majore din Partea generală a celor două Coduri

Extras din articolul cu același nume publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015

Prof. univ. dr. Radu BUFAN

Partea Generală a Codului fiscal
Cap. II – art. 3-6

Nici cu această ocazie legiuitorul nu a reușit să înlocuiască principiile fiscalității cu principiile dreptului fiscal, care, în opinia noastră ar trebui să figureze în acest cod, însă situația este mult îmbunătățită în materia principiilor, atât prin unele modificări ale art. 11 C. fisc., cât și prin legiferarea ierarhiei metodelor de interpretare la art. 13 C. pr. fisc.

       ... continuare         


Noile coduri fiscale (rescrise) (I)

Modificările majore din Partea generală a celor două Coduri

Extras din articolul cu același nume publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2015

Prof. univ. dr. Radu BUFAN

Analizăm în cele ce urmează, împreună, textele respective, deoarece, în opinia noastră cele două coduri – fiscal și de procedură fiscală – trebuie citite împreună, cel puțin în ceea ce privește „Partea generală” a fiecăruia, deoarece cuprind, fiecare, anumite dispoziíi ce ar trebui să se regăsească într-un singur text.

       ... continuare        


Criteriile de individualizare ale sancțiunilor disciplinare sunt facultative

Articol publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 9/2015, autor Prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA

1. Se pare că da, potrivit unei soluții a instanțelor din București (Dosar nr. 24635/32013; sent. civ. nr. 11994/2014 și dec. nr. 22894/2015).

Atât angajatorul, cât și cele doua instanțe (de la Tribunalul și de la Curtea de Apel din București), au ignorat criteriile legale de individualizare a sancțiunii disciplinare aplicat unei salariate.

       ... continuare       


Impactul Legii dialogului social nr. 62/2011 asupra libertăţii sindicale

Prin intrarea în vigoare a Legii dialogului social au fost limitate o serie de drepturi sindicale şi posibilitatea partenerilor sociali de a se asocia şi organiza, prin impunerea unor condiţii mult mai stricte pentru constituirea organizaţiilor sindicale şi pentru dobândirea reprezentativităţii.

       ... continuare      


Creditul în valută faţă cu reacţiunea

Instanțele românești și ale Uniunii Europene au constituit, în ultimii ani, câmpul tactic al confruntării dintre bănci și consumatori cu privire la clauzele contractuale practicate pe piața creditului bancar în România.

       ... continuare      


Post eveniment: Conferința Noile reglementări fiscale: Noul Cod fiscal și Noul Cod de procedură fiscală

Vineri, 30 octombrie 2015, a avut loc în București, la Hotel Pullman, Conferința Noile Reglementări fiscale: Noul Cod fiscal și Noul Cod de procedură fiscală, organizată de Wolters Kluwer Romanânia și Taxhouse.

      ... continuare      


Ce înţelegem prin noţiunea de norme de aplicaţie imediată sau necesară în dreptul international privat român

Având în vedere că încă în secolul XIX, legea străină a fost aplicată în tot mai multe cauze, s-a ajuns la situaţia în care i se acorda o importanţă deosebită, cauzându-se tot mai multe probleme în practică. În situaţia dată s-a pus problema unor reguli de aplicare necesară, care fără a evita conflictul de legi să fie aplicate necondiţionat, anterior soluţionării acestuia.

      ... continuare            


Revistele Wolters Kluwer România - Oferta specială pentru abonamente 2016

Wolters Kluwer România lansează OFERTA SPECIALĂ 2016 pentru abonamentele la Revistele Pandectele Române, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista Română de Drep al Afacerilor, Revista Română de Drept European și Monitorul Jurisprudenței.

         ... continuare            


Perspectivă de drept comparat asupra finanțării lăcașurilor de cult de către colectivitățile teritoriale

Constituția din 4 octombrie 1958, la primul său articol, prevede că Franța „este o republică indivizibilă, laică, democratică și socială. Ea garantează egalitatea în fața legii a tuturor cetățenilor, indiferent de oirigine, rasă sau religie. Ea respectă toate credințele”. Conform reglementării privind separația bisericii de stat, ce datează din decembrie 1905, statul garantează libera practică a tuturor cultelor, impunând în același timp principiul conform căruia „Republica nu recunoaște, nu remunerează și nu subvenționează niciun cult. În consecință, vor fi eliminate din bugetul de stat, al departamentelor și al comunelor, toate cheltuielile relative la exercitarea activităților cultelor religioase”.

        ... continuare          


Noul Cod fiscal: Cheltuieli cu serviciile de management și consultanță

Una dintre schimbările interesante introduse prin noul Cod Fiscal aplicabil începând cu 2016 se referă la deductibilitatea mult discutatelor cheltuieli cu serviciile de management și consultanță.

Reglementările actuale consideră cheltuielile cu serviciile de management, consultanță, asistență sau alte prestări de servicii drept nedeductibile în condițiile în care contribuabilul nu poate justifica necesitatea prestării acestora în scopul activității desfășurate și pentru care nu sunt încheiate contracte.

       ... continuare         


Perspectivă de drept comparat asupra discriminării pe motiv de sărăcie

La solicitarea senatorului francez Y. Vaugrenard, camera superioară a legislativului francez a emis, în ianuarie 2015, o notă în completarea unui studiu de legislaţie comparată publicat în decembrie 2014, cu privire la discriminarea pe considerente de sărăcie, aducând completări relative la legislaţia aplicabilă în domeniu din Africa de Sud, Belgia, Bolivia şi Ecuator.

      ... continuare        


Greva patronală – soluţii legislative

Apariţia, cu timp în urmă, în secolul XIX, a grevei salariaţilor – ca formă de manifestare a anumitor interese profesionale şi nemulţumiri faţă de patronate, a antrenat, după o perioadă relativ scurtă, reacţia simetrică, respectiv greva patronală (lock-out-ul).

1. În funcţie de sistemul de drept, reglementarea lock-out-ului cunoaşte soluţii legislative diferite de la un stat la altul şi, pe aceste baze, şi opinii radical opuse formulate în doctrina juridică.

      ... continuare       


 Decizia ICCJ nr. 19 din 2015: plăţile suplimentare sau donaţiile oferite medicilor

 „Recompensarea” doctorilor este un fenomen atât de răspândit în România încât propunerile de legalizare a plăţii informale nu lipsesc. S-a format o cultură a acestui fapt, oamenii fiind preocupaţi în permanenţă de calitatea actului medical. Dacă medicul refuză să primească donaţii sau plăţi suplimentare, atunci pacientul îşi pune problema că doctorul nu ştie cu exactitate diagnosticul, nu vrea sau nu cunoaşte metodele optime de tratament şi prefera să refuze „atenţia” venită din partea pacientului.


      ... continuare       


 Post eveniment: Conferinţa GHEORGHE PIPEREA - despre insolvenţa persoanei fizice

Gheorghe PIPEREA şi Wolters Kluwer România au organizat vineri, 25 septembrie 2015, orele: 9,30-18,30, Conferinţa Gheorghe Piperea: despre insolvenţa persoanei fizice, la Hotel Pullman, Bucureşti.

Reunind trei dintre cei mai mari specialişti români în domeniul dreptului comercial din România, alături de profesionişti de renume din străinătate, evenimentul a permis publicului român să asiste la un dialog juridic elevat, dinamic şi orientat către soluţii practice, solid argumentate. 

     ... continuare      


Codul de Procedură fiscală - o veste bună, una... mai puţin bună?

  Noul Cod de Procedura Fiscala a aparut in urma nevoii pentru o reglementare coerenta a procedurii fiscale, prin adoptarea unor dispozitii clare, care sa nu lase loc de interpretari si care sa conduca la cresterea eficientei activitatii de administrare a impozitelor si taxelor – sau cel putin asa se indica prin nota de fundamentare a Legii 207/2015 ce a aprobat noul Cod de Procedura Fiscala aplicabil incepand cu ianuarie 2016.

      ... continuare       


Situaţia plăţilor informale în sistemul sanitar - o analiză europeană

Material din cadrul Dezbaterii: Plăţile informale în sistemul sanitar, care se va desfăşura pe 6 octombrie 2015. Pentru mai multe detalii...

 Coruptia ramane generalizata in spitalele din estul Europei, pacientii continuand sa ofere mita, iar medicii, care au salarii foarte mici, sa accepte, scrie revista britanica The Economist intr-un material dedicat spagii din sistemul medical post-comunist.

     ... continuare      


Debitori excluşi de la aplicarea Legii insolvenţei persoanei fizice

 Daniela Deteşan

 Publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2015.

 O lege care trateaza insolventa persoanei fizice trebuie sa descurajeze debitorii de la indisciplina in ceea ce priveste creditarea, studiile internationale recente dovedind ca, un eficient tratament juridic al situatiilor de supraindatorare personala impreuna cu alte masuri si bune practici vor disciplina debitorii, asigurand o mai echilibrata satisfacere a creditorilor, in acelasi timp ducand la imbunatatirea calitatii vietii si la reducerea saraciei.

     ... continuare      


Insolvenţa persoanei fizice. Politica europeană în materia eliberării de datorii

Luiza-Cristina Gavrilescu

 Publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7/2015.

 Reformarea legislatiei insolventei a fost promovata la nivel european, prin formularea unor Recomandari de catre Comisia Europeana, prin care statele membre sunt invitate sa promoveze politica salvarii intreprinderilor viabile si acordarii unei a doua sanse antreprenorilor onesti. Desi Recomandarea nu se adreseaza direct insolventei consumatorilor, se mentioneaza in cuprinsul sau posibilitatea aplicarii acesteia si cu privire la aceste categorii de persoane

    ... continuare     


Quo vadis studiul dreptului roman?

Mircea Duţu

 Publicat în Pandectele Române nr. 8/2015.

 Expresia „drept roman”, niciodată folosită în antichitate, desemnează dreptul elaborat la Roma între momentul fondării sale (753 î.e.n.) şi moartea împăratului roman de Răsărit, Justinian (565 e.n.). El a făcut subiectul unei reflecţii care va da naştere la reguli de o mare valoare tehnică şi care au exercitat o mare influenţă asupra dezvoltării dreptului. Dreptul roman a transmis gramatica dreptului continental (este suficient să invocăm termeni precum: succesiuni, obligaţii, contract, societate...), o metodă specifică de analiză a cazului concret, dezvoltarea spiritului de analiză şi sens critic.

    ... continuare     


Drepturile electorale în jurisprudența CEDO

Prof. univ. dr. Bianca SELEJAN-GUŢAN

Extras din articolul Sisteme și drepturi electorale în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului – principii și reguli,autor Bianca SELEJAN-GUŢAN, publicat în Pandectele Române nr. 7/2015.

Dezvoltări jurisprudențiale ale Curții de la Strasbourg privind drepturile electorale

Jurisprudența instituțiilor Convenției Europene a Drepturilor Omului a fost mereu centrată pe noțiunea și cerințele societății democratice. Pluralismul politic constituie unul din pilonii cei mai importanți ai acestei societăți, de unde și necesitatea unei protecții consolidate. În ciuda formulării mai degrabă „minimaliste”1 a art. 3 din Protocolul nr. 1, Curtea europeană a îmbogățit conținutul efectiv al acestuia. Totuși, trebuie precizat că, dat fiind gradul mare de autonomie constituțională a statelor în materie electorală, drepturile deduse de Curte în substanța textului sunt supuse unei largi marje de apreciere a statelor, din punctul de vedere al posibilelor limitări.

   ... continuare    


 

 Participare internațională la conferința privind insolvența persoanei fizice

În premieră, profesorul Gheorghe Piperea va dezbate pe larg, împreună cu invitaţii săi, în cadrul unei conferinţe cu participare internaţională, controversata lege a insolvenţei persoanei fizice.

Invitaţi speciali din străinătate:

Leif M. CLARK (Texas, SUA), Agustin BOU (Spania), Mariusz KORPALSKI (Polonia), Costas KATSAROS (Cipru), Philippe ROUSSEL-GALLE (Franţa, în curs de confirmare)

Invitaţi speciali din România:

Prof. univ. dr. Lucian BERCEA (Timişoara), Prof. univ. dr. Radu CATANĂ (Cluj)

Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Marius DUNCĂ

   ... continuare    


 

Franța: Reforma dreptului contractelor. Securizarea și conservarea raporturilor contractuale

Articol apărut în Pandectele Române nr. 7/2015, la rubrica Meridiane juridice.

 De la adoptarea Codului civil francez (1804), 280 de articole, în principal relative la dreptul contractelor, au rămas neschimbate; în acest context, guvernul francez a iniţiat, încă de la momentul celebrării bicentenarului actului normativ – 2004 – un program complex de reformă a acestuia, dată fiind atât necesitatea adaptării reglementărilor la contextul actual, cât şi influenţa majoră a dreptului francez asupra sistemului juridic european (continental).

În ceea ce priveşte strict dreptul contractelor, proiectul de reformă se înscrie, în prezent, în programul mult mai vast demarat de actualul ministru de resort francez, Christine Taubira, intitulat „O justiţie pentru secolul XXI”, iar obiectivul său îl constituie „consolidarea securităţii juridice a tuturor operaţiunilor contractule, prin codificarea progreselor jurisprudenţiale, care s-au adaptat deja evoluţiilor sociale şi noilor forme de schimb”.

   ... continuare    


 

Statul de drept și valorile sociale

Articolul arărut în Pandectele Române nr. 7/2015.

„Un guvernământ al legilor şi nu al oamenilor, government of law, not of men”: această formulare a judecătorului nord-american John Marshall în celebra cauză Marbury vs. Madison din 1803 a rămas până astăzi cea mai scurtă şi pregnantă definiţie a statului de drept, deopotrivă în varianta anglo-saxonă a domniei legii (rule of law) şi în cea continentală a unui status iuridicus în care oamenii se adună laolaltă sub legi ale dreptului, după cum arată definiţia dată statului de către Immanuel Kant. Legile dreptului sunt la acesta din urmă diferenţiate de legile morale prin aceea că au ca obiect nu determinarea voinţei, ci a comportamentului exterior al oamenilor potrivit unei legi universale a libertăţii, iar scopurile concrete urmărite de oameni în acţiunile lor, ca şi tot ceea ce ţine de convingerile lor intime, sunt irelevante, atât timp cât acţiunile înseşi se conformează prescripţiilor legale. La baza întregii construcţii stă ideea unui contract originar întemeiat, scrie tot Kant, „în primul rând pe principiile libertăţii membrilor unei societăţi (ca oameni), în al doilea rând pe principiile dependenţei tuturor de o singură legislaţie comună (ca supuşi) şi, în al treilea rând, pe legea egalităţii acestora (ca şi cetăţeni)”. În accepţiunea sa pur formală, dezvoltată pe continentul european, statul de drept nu garantează un conţinut normativ concret, ci doar condiţiile şi procedurile prin care autorităţile abilitate adoptă anumite decizii legislative, administrative sau judiciare.

   ... continuare    


 

Insolvenţa pârâtului. Ce cauze pot face obiectul unui arbitraj?

Extras din articolul Arbitrabilitatea cauzelor în care una dintre părţi este o societate în insolvență, autor Cezara CONSTANTINESCU, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2015.

Arbitrabilitatea obiectivă a cauzelor în care pârât este o societate în insolvenţă trebuie analizată, pe de o parte, din perspectiva suspendării de drept prevăzute de art. 75 din Legea Insolvenţei, şi, pe de altă parte, din perspectiva întinderii competenţei judecătorului-sindic, în conjuncţie cu interpretarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul CE privind insolvenţa.

   ... continuare    


 

Interviu Gheorghe Piperea: conferinţa privind insolvenţa persoanei fizice

O lege a sincerităţii, a transparenţei şi a celei de-a doua şanse?

Wolters Kluwer: Stimate Domnule Piperea, avem deosebita onoare de a participa, alături de Dumneavoastră, la o conferinţă dedicată legii privind insolvenţa persoanei fizice. Aşteptăm cu interes dezbaterea acestui subiect, mai ales că există destule controverse pe această temă, iar Dumneavoastră aţi declarat în mai multe rânduri că nu sunteţi de acord cu multe dintre soluţiile propuse.

Vă rugăm să ne spuneţi, pentru început, care este impresia Dumneavoastră generală cu privire la această reglementare.

Gheorghe Piperea: Este o reglementare slabă, încâlcită, prolixă, dar aşa cum am mai spus în mod public, o lege proastă e mai bună decât nicio lege. Întrucât avem timp suficient de dezbateri (legea ar trebui să intre în vigoare în data de 26 decembrie 2015, dar, cel mai probabil, va mai aştepta încă cel puţin 6 luni să intre în vigoare, întrucât sunt necesare norme metodologice şi surse de finanţare a punerii sale în aplicare), este posibilă o amendare a legii, pentru a o corecta. În orice caz, pentru consumatori este o lege proastă. Dacă mi-este permis un calambur, legea este proastă tocmai pentru că sistemul bancar s-a arătat mulţumit de ea, iar când sistemul bancar este mulţumit, consumatorii trebuie sa se teamă.

  ... continuare    


 

Particularităţi privind evaluarea funcţionarului public din administraţia publică centrală

Extras din articolul cu acelaşi nume publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2015. Autor: Lect. dr. Alexandra Patricia BRAICA

Dacă după ani de experienţă acumulată în domeniu, pot afirma cu elocinţă că resursele umane reprezintă coloana vertebrală a organizaţiei, nu putem să nu remarcăm astăzi, că o importantă ameninţare din sectorul public e nivelul unor standarde etice, morale, dar şi profesionale ale funcţionarilor publici. În situaţia în care funcţionarii publici adoptă o conduită corespunzătoare categoriei pe care ei o reprezintă, considerăm că ar fi necesar un echilibru mai bun între o evaluare obiectivă, realistă şi motivare sub toate aspectele în care aceasta se poate realiza. Chiar dacă există o problemă reală privind salarizarea, s-ar putea să ne regăsim într-un cerc vicios al evaluării cvasiunanime la maximum de punctaj şi obţinerea de beneficii sensibil egale şi relativ mici pentru majoritatea persoanelor aflate în această categorie.

  ... continuare    


 

Joseph H.H. WEILER despre ordini juridice, dreptul Uniunii Europene şi judecătorul constituţional naţional

Interviu publicat în Revista Română de Drept European nr. 2/2015.

Cu începere de la 1 septembrie 2013, profesorul J.H.H. Weiler este preşedintele Institutului Universitar European de la Florenţa. Anterior, el a predat la Universitatea din New York (NYU), Facultatea de drept, fiind titular al catedrei „Jean Monnet”, director al „Straus Institute for the Advanced Study of Law & Justice”, precum şi co-director al „Tikvah Center for Law & Jewish Civilization”.

Profesorul Weiler este redactor-şef al European Journal of International Law (EJIL) şi al International Journal of Constitutional Law (ICON).

  ... continuare    


 

Detaşarea lucrătorilor români în ţările UE

Extras din articolul Detașarea lucrătorilor români în țările UE – reglementare, noţiune, subdiviziuni, specific, „nucleu dur”, alocații specifice, procedură, publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2015. Autor: Ana Ştefănescu

Legea (națională) nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, care transpune Directiva nr. 96/71/CE, stipulează în cuprinsul ei, expres, că vizează doar detaşarea din UE/S.E.E. în România, ceea ce ar duce la concluzia (pripită) că pentru problematica detaşării lucrătorilor din România în UE/S.E.E. ar fi aplicabile reglementările (interne) din Codul muncii.

Totuşi, ca urmare a aderării ţării noastre la UE, dispoziţiile europene au prioritate faţă de cele contrare din legile interne, rămânând a se aplica doar art. 47 și art. 18 C. muncii.

  ... continuare    


 

Scutirea practicienilor în insolvenţă de la plata taxelor sau tarifelor pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară

Articolul "Scutirea practicienilor în insolvenţă (administrator/lichidator judiciar) de la plata taxelor sau tarifelor pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară" a fost publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2015, Maxim Andreea-Maria, practician în insolvenţă, Filiala U.N.P.I.R. Cluj, CITR Filiala Cluj S.P.R.L.

A.N.C.P.I., prin Oficiile şi Birourile sale teritoriale, îi incumbă obligaţia legală de a furniza, în mod gratuit, serviciile sale societăţilor în insolvenţă, conform normelor legale exprese în vigoare indicate în prezentul studiu. Principalele argumente sunt principiul specialităţii normelor legale, principiul cronologic al adoptării actelor normative şi principiul ierarhiei şi forţei juridice a actelor normative. Solicitarea achitării taxelor de către societățile în insolvență către A.N.C.P.I. prejudiciază, în mod direct, averea debitoarei şi implicit pe creditorii acesteia.

  ... continuare    


 

Desfacerea contractelor de muncă - art. 123 din noua lege a insolvenţei

Extras din articolul Situația contractelor de muncă potrivit art. 123 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, publicat în Revista Română de Dreptul Muncii 6/2015. Autor: Prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA

Art. 123 din Legea nr. 85/2014 vizează situaţii cu totul excepţionale şi urgente la care se poate apela atunci când nu este posibilă o altă cale de salvare a debitorului – angajator.

El reprezintă o reglementare specială faţă de dreptul comun al muncii. Dar, spre deosebire de denunţarea contractelor individuale de muncă, desfacerea acestora intră sub incidenţa Codului muncii. Este un paralelism de reglementare – soluţie nefericită a legiuitorului nostru.

  ... continuare    


 

Uniunea Europeană. O mai bună legiferare, pentru o eficienţă juridică sporită

Articol publicat în Pandectele Române nr. 6/1015, rubrica Meridiane juridice. Autor: Andrei DUȚU

În noua sa componenţă Comisia Europeană şi-a început activitatea la 1 noiembrie 2014. Printre principalele provocări cu care se confruntă noii comisari se numără şi limitarea inflaţiei de texte normative europene.

Originile unui atare obiectiv

În opinia prim vice-preşedintelui Comisiei, Franz Timmermans, „separaţia” dintre Europa şi cetăţenii săi s-a accentuat în ultimii ani. Pentru o mare parte a acestora, această distanţare se leagă de faptul că UE lasă, uneori, impresia că se implică în toate domeniile vieţii curente, fără să se ocupe suficient de marile obiective ale integrării europene.

  ... continuare    


 

Hotărârea din 10 martie 2015 – condamnarea Turciei pentru încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie)

Hotărârea din 10 martie 2015 – condamnarea Turciei pentru încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie), prin refuzul autorităţilor de a acorda o autorizaţie de schimbare a sexului unei persoane transsexuale, pe motiv că aceasta nu se afla într-o incapacitate definitivă de a procrea.

Articol publicat în Pandectele Române nr. 6/1015. Autor: Andrei DUȚU

Prin hotărarea pronunţată in dosarul nr. 14793/08, la 10 martie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului stabileşte că dreptul persoanelor transsexuale de a se bucura in mod deplin de dreptul la dezvoltare personală şi la integritate fizică şi morală, nu trebuie considerat o chestiune controversată. Curtea apreciază că, presupunand, prin absurd, că respingerea cererii iniţiale a reclamantului de acces la operaţie de schimbare de sex ar fi fost intemeiată pe un motiv pertinent, acesta nu ar fi fost însă şi suficient.

  ... continuare    


 

Răspunderea pentru viitor

Articol publicat în Pandectele Române nr. 6/1015. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DUȚU

Deşi tinde să ocupe (juridic) noi teritorii, în virtutea unei vocaţii universale intrinseci şi aparent a intrat deja şi în Codul civil român din 2011 într-o anumită măsură [prin prevederile art. 1385 (2)], răspunderea pentru viitor[1] a apărut recent în zona conceptelor şi reprezintă o contribuţie remarcabilă a dreptului mediului la dezvoltarea teoriei post-moderne a responsabilităţii. Într-adevăr, ideea răspunderii pentru riscurile şi daunele care ar putea surveni în viitor are la origine perspectiva deschisă de gândirea ecologistă prin lucrarea Principiul responsabilitate a lui H. Jonas, apărută în 1979 şi urmată de o amplă mişcare de idei, practici social-politice şi reglementări juridice. Ea pornea de la constatarea apariţiei marilor riscuri ale societăţii post-moderne legate de mediu şi viu, care pot determina pagube deosebit de grave şi ireversibile şi în privinţa cărora deci este mai bine a le evita, decât a aştepta producerea şi, apoi, a încerca repararea lor.

  ... continuare    


 

Consideraţii cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari în lumina noilor reglementări ale art. 92 alin. (3) şi (4) C. muncii republicat

Articol publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 5/2015. Autor: Iacob-Constantin DRĂGAN, avocat, Baroul Bucureşti

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 20 ianuarie 2015 a fost publicată Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Art. I pct. 3 din lege, dispune completarea art. 92 cu două noi alineate, respectiv (3) şi (4), după cum urmează:

„3. La articolul 92, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

  ... continuare    


 

Cosmin Angheloni despre Self-Service

Tocmai mi-am cumpărat un birou. De la IKEA. L-am identificat pe website-ul lor și am plecat să îl cumpăr. Odată ajuns, scurtcircuitez turul de onoare al întregului magazin (cunoscătorii știu pe unde), provocând involuntar și o alarmă – cu tot cu privirile curioase, vag satisfăcute ale altor clienți – de tip ”bine că nu am declanșat-o eu.”

Ajung la un punct de informare și un calculator binevoitor îmi indică locul produselor în magazin iar angajatul de pe raion mă conduce rapid și cu o amabilitate neforțată la locul unde este expus. Îmi spune să merg la casă să îl plătesc, urmând ca biroul să-mi fie adus din depozit. Bucuria mea, că deși mă descurc rezonabil cu autovehicule de diverse dimensiuni, manevrarea unui cărucior de hypermarket încărcat cu unul sau mai multe obiecte voluminoase îmi trezește întotdeauna impresia că sunt prins într-un ambuteiaj din care nu știu cum să ies. Plătesc, aștept 2-3 minute și îmi întâlnesc mult doritul birou.

  ... continuare    


 

Legea insolven?ei persoanei fizice incompatibilă cu dreptul UE ?i contrară jurispruden?ei CJUE

Extras din articolul "Legea insolven?ei persoanei fizice incompatibilă cu dreptul Uniunii Europene ?i contrară jurispruden?ei Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene. O lege care încalcă dreptul". Autor Conf. univ. dr. Eugenia Florescu, Facultatea de drept, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2015.
(...)

Legea insolvenței personale incompatibilă cu legislația Uniunii Europene

Redactarea actelor normative într-un limbaj clar, corect ?i accesibil, precum ?i respectarea acurate?ei juridice în redarea institu?iilor fundamentale ale dreptului nu sunt suficiente pentru a deveni compatibile cu dreptul Uniunii ?i a corespunde principiilor extrase din jurispruden?a CJUE.

  ... continuare    


 

Dreptul la apărare în reglementarea Noului Cod de procedură civilă

Noua reglementare
Art. 13:
Dreptul la apărare

(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii.
(3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfăşurare a procesului. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să propună probe, să îşi facă apărări, să îşi prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile legale de atac, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.
(4) Instanţa poate dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar atunci când acestea sunt reprezentate.

  ... continuare    


 

Marea Britanie: pertinenţa creării unei jurisdicţii on-line

Articol publicat în Pandectele Române nr. 5/1015, rubrica Meridiane juridice. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Un raport al Civil Justice Council (Mare Britanie) publicat în februarie 2015 analizează pertinenţa creării unei instanţe de judecată on-line, competentă să soluţioneze litigiile civile având ca obiect sume inferioare valorii de 25.000 de lire sterline.

  ... continuare    


 

Opinii esen?iale despre buna credin?ă în reglementarea noului Cod de procedură civilă

Noua reglementare procedurală a bunei-credin?e preia reglementările prevăzute în art. 723 vechiul Cod de procedură civilă ?i oferă, în plus, precizări ?i elemente de noutate.

Vom prezenta, în continuare, opiniile extrase din două lucrări de mare valoare, disponibile în modulul Sintact Comentarii: Noul Cod de Procedură Civilă, DELEANU Ion; MITEA Valentin; DELEANU Sergiu ?i Codul de procedură civilă comentat, BOROI Gabriel ?i colectiv.

  ... continuare    


 

Ajutorul public judiciar. Beneficiari şi forme

Extras din articolul Eficacitatea ajutorului public judiciar. Probleme teoretice cu aplicabilitate practică, autor Puşcariu Nonu-Gheorghe, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2015.

Un aspect care ne-a atras atenţia în mod deosebit este legat de sfera beneficiarilor ajutorului public judiciar. Conform art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, aceasta se aplică persoanelor fizice[1] „având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene”.

  ... continuare    


 

Opinii privind interpretarea art. 200 C. pr. civ.

Extras din articolul, Analiza modului în care au fost interpretate şi aplicate prevederile art. 200 C. pr. civ., autor Loredana Manuela Muscalu, publicat în Pandectele Române nr. 4/2015.

Dispoziţiile art. 200 C. pr. civ. au fost analizate în cadrul întâlnirilor dintre reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedinţii secţiilor civile ale Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie şi ai curţilor de apel.

Astfel, cu ocazia întâlnirii dintre reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor civile de la nivelul Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii secţiilor civile de la nivelul curţilor de apel care a avut loc la Craiova în perioada 20-21 martie 2014 a fost abordată următoarea problemă de drept:

  ... continuare    


 

Considerente generale asupra Recomandării Comisiei Europene nr. 135/2014 privind o nouă abordare a eşecului în afaceri şi a insolvenţei

Extras din articolul Efectele implementării Recomandării Comisiei Europene nr. 135/2014 privind o nouă abordare a eşecului în afaceri şi a insolvenţei, autor Mirela Iovu, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2015.

Urmare consultării din iulie 2013, Comisia Europeană a adoptat în data de 12 martie 2014 Recomandarea nr. 135 „privind o nouă abordare a eşecului în afaceri şi a insolvenţei”[1] având drept scop încurajarea statelor membre să instituie un cadru, o serie de principii comune aplicabile procedurilor de insolvenţă şi preinsolvenţă, care să permită restructurarea eficientă a întreprinderilor viabile care se confruntă cu dificultăţi financiare şi oferirea pentru antreprenori oneşti a unei a doua şanse. Astfel, se doreşte promovarea spiritului antreprenorial[2], a investiţiilor şi ocuparea forţei de muncă, contribuind la reducerea obstacolelor din calea bunei funcţionări a pieţei interne.

  ... continuare    


 

Noi frontiere ale răspunderii civile

Interviu cu Marius Şcheaua realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua, Marius ?cheaua, bun-venit, sau, mai degrabă revenit la Revista Română de Drept al Afacerilor. Mă bucur că pot vorbi cu unul dintre primii, dacă nu chiar cu primul autor al unui comentariu pe articole a legii societă?ilor. A? propune să începem cu un rezumat al activită?ilor de cercetare ?tiin?ifică ale avocatului Marius ?cheaua, iar apoi să ajungem să discutăm despre răspunderea civilă ?i care este principalul motiv al interesului spre acest domeniu al dreptului civil ?i de ce ar fi necesară reformarea acesteia în dreptul român. Conferin?a ce se va organiza la sfâr?itul lunii mai la Timi?oara, intitulată „Reforma răspunderii civile în România - deziderat sau realitate?” în colaborare cu facultatea de drept a Universită?ii Savoie din Chambery, pare să fie un debut al unei serii de interven?ii pe această temă.

Marius ?cheaua: Este, cred, primul comentariu pe articole realizat la un nivel ?tiin?ific acceptabil. Mai apăruse un comentariu pe articole, pe care de altfel l-am ?i citat, dar acela nu era, după mine, un studiu ?tiin?ific.

  ... continuare    


 

Aspecte de drept comparat referitoare la mijloacele de control al ajutorului de stat acordat societăţilor comerciale

Publicat în revista Pandectele Române nr.4/2015, la rubrica Meridiane Juridice. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

1. Situaţia din dreptul francez

Franţa nu se bucură de un cadru normativ unitar specific ajutoarelor publice acordate societăţilor comerciale; prin urmare, controlul efectuat cu privire la acestea face obiectul unor dispoziţii diferite, atât sub aspectul caracterului ajutoarelor acordate, cât şi din perspectiva instituţiilor abilitate şi competenţele lor.

În primul rând, Parlamentul francez deţine prerogativa de apreciere a dispozitivelor de ajutor financiar acordat de stat prevăzute în cadrul unui proiect de lege în baza dispoziţiilor art. 24 din legea fundamentală, astfel cum a fost revizuită în 2008, care îi atribuie legislativului competenţa de a „evalua politicile publice”.

  ... continuare    


 

Există o „filozofie a dreptului” românească?

Articol publicat în revista Pandectele Române nr.4/2015. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

În Franţa, modelul nostru juridic dintotdeauna, se consideră că filosofia dreptului a cunoscut, pentru o lungă perioadă de timp, o anumită discreditare din partea juriştilor şi a experimentat o severă traversare a deşertului. Astfel, una dintre personalităţile dreptului public francez, profesorul G. Jéze, considera, în 1925, că „Orice filozofie a dreptului este o operă de imaginaţie, un roman scris de un jurist, mai mult decât atât scris într-un stil foarte plictisitor, monument de orgoliu şi de inutilitate certă”.

  ... continuare    


 

Deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitorului

Extras din articolul cu acela?i titlu din Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015. Autor: Florin MOŢIU

Legea nr. 85/2014, art. 3, art. 66, art. 67. În cazul cererii debitorului de deschidere a procedurii insolvenţei trebuie dovedită existenţa unor creanţe certe, lichide şi exigibile împotriva acestuia, care să depăşească valoarea-prag prevăzută de art. 3 pct. 72 din Legea nr. 85/2014.

Depunerea listei de creditori ?i înregistrarea crean?elor acestora în eviden?ele contabile ale debitoarei sunt necesare şi suficiente pentru a se putea constata îndeplinirea condiţiilor legale pentru deschiderea procedurii insolvenţei la cererea debitoarei, nefiind necesară ?i depunerea unor titluri executorii cu privire la aceste creanţe.

  ... continuare    


 

Regimul juridic al căsătoriei între persoanele de acelaşi sex

Articol publicat în Pandectele Române nr. 3/2015, rubrica Meridiane Juridice.

(Curtea Constituţională a Italiei, decizia nr. 170 din 11 iunie 2014)

Chemată să se pronunţe cu privire la constituţionalitatea unei dispoziţii relative la încetarea de drept a efectelor căsătoriei de la momentul schimbării sexului unuia dintre soţi (art. 2 şi 4 din Legea nr. 164/1982), Curtea Constituţională italiană a profitat de ocazie pentru a denunţa în mod expres vidul legislativ din domeniul căsătoriei dintre persoanele de acelaşi sex.

Confirmând, pe această cale, competen?a exclusivă a parlamentului în ce priveşte definirea măsurilor legislative de ocrotire şi recunoa?tere a căsătoriilor dintre persoane de acelaşi sex, Curtea motivează legalitatea controlului său pe baza situaţiei „specifice” şi „particulare” a cuplurilor al căror drept nu este recunoscut de ordinea juridică.

  ... continuare    


 

În dialog cu avocatul Andreea Lisievici despre problematica protec?iei datelor cu caracter personal

Interviu cu av. Andreea LISIEVICI, Managing Associate, ?uca Zbârcea & Asocia?ii, realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.
Publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua doamna Andreea Lisievici. Dvs. sunte?i un avocat având un mare interes în domeniul tehnologiei informa?iei ?i a securită?ii în mediul informatic. În continuarea discu?iei pe care am avut-o cu profesorul ?andru, vă rog să ne spune?i care este principiul de la care porne?te necesitatea protec?iei datelor cu caracter personal.

Andreea Lisievici: Vă mul?umesc pentru invita?ie! A?a este, domeniul IT&C capătă o importan?ă tot mai mare inclusiv ca abordare juridică, iar pentru mine (poate ?i în virtutea faptului că am absolvit liceul la profil informatic) domeniul este foarte atractiv.

  ... continuare    


 

Manifestările extremiste şi statutul refugiaţilor

Articol publicat în Pandectele Române nr. 3/2015, în rubrica Meridiane Juridice. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

(Curtea constituţională federală germană, decizia 2 BvE 4/13 din 10 iunie 2014)

Într-un discurs ţinut în august 2013, preşedintele german Joachim Gauck a evocat contramanifestaţiile organizate ca răspuns la ostilităţile membrilor şi simpatizanţilor Partidului Naţional Democrat German – NPD (partid de extremă dreaptă) faţă de un centru de tranzit pentru refugiaţi. Pronunţându-se în favoarea acestor contramanifestaţii, preşedintele a arătat totuşi că, atâta timp cât NPD nu este interzis prin lege, se bucură de libertatea de exprimare deplină. Refuzând să ia poziţie în sprijinul unei eventuale interziceri a grupării, preşedintele Gauck a subliniat importanţa implicării opiniei publice în vederea apărării democraţiei.

  ... continuare    


 

Interviu cu Daniel Mihail ?ANDRU: încerc să creez echipe ?i să lucrăm împreună

Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor, publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2015.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua d-le profesor Daniel Mihail ?andru. Vă mulţumim că aţi acceptat invitaţia Revistei Române de Drept al Afacerilor - din al cărei colegiu de redac?ie face?i parte ?i cu care men?ine?i o permanentă ?i strânsă colaborare, pentru care vă mul?umesc - de a răspunde întrebărilor interviului lunii februarie. Dumneavoastră sunteţi un teoretician al dreptului, sunte?i profesor universitar ?i cercetător ?tiin?ific în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, precum ?i membru activ în cadrul mai multor publica?ii de specialitate. Vă rog să ne oferi?i detalii despre activitatea dvs. pe care eu am descris-o în linii vagi. ?i să ne spune?i cum se desfă?oară o zi de muncă pentru dvs.

Daniel Mihail ?andru: La această întrebare voi răspunde mai întâi prin exprimarea unui sentiment: acela al recunoştinţei pentru că aţi ales să discutaţi cu mine, pentru care vă mulţumesc.

  ... continuare    


 

Expertul în legisla?ia muncii – o profesie necesară

Extras din articolul cu acelaşi nume apărut în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 3/2015. Autor: Drd. Corneliu Benţe, Expert legisla?ia muncii, Pre?edinte Uniunea Na?ională a Exper?ilor în Legisla?ia Muncii

Competenţele specifice ale expertului în legislaţia muncii vizează capacităţile şi abilităţile acestuia de a identifica, evalua, utiliza şi recomanda aplicarea legislaţiei muncii şi securităţii sociale, asigurând astfel consultanţa de specialitate angajatorilor, patronatelor, sindicatelor, managerilor, specialiştilor în resurse umane şi angajaţilor în vederea aplicării adecvate a prevederilor legale în domeniul muncii, pentru elaborarea de strategii, politici şi proceduri specifice cât şi pentru concilierea situaţiilor conflictuale apărute.

  ... continuare    


 

Implicaţii ale reproducerii asistate

Articol publicat în Pandectele Române nr. 3/2015, la rubrica Meridiane Juridice.

(Curtea Constituţională a Italiei, decizia nr. 162 din 9 aprilie 2014)

Sesizată cu o întrebare prejudicială privind constituţionalitatea art. 4 alin. (3) al Legii nr. 40/2004, care interzicea, în cadrul procesului de reproducere asistată, utilizarea celulelor sexuale care nu aparţin patrimoniului genetic al unui cuplu (fecundare artificială heterologă), Curtea Constituţională a Italiei a declarat neconstituţionale dispoziţiile respective. În consecinţă, este lipsit de temei constituţional şi alin. (1) al art. 12 prin care se sancţiona încălcarea dispoziţiei sus-menţionate cu o amendă administrativă, de la 300 la 600.000 de euro.

  ... continuare    


 

Concurs de Procese Simulate de Drept Comercial, edi?ia a VI-a, 2015

În data de 9 mai 2015, Universitatea Româno-Americană, Universitatea Nicolae Titulescu ?i Universitatea Valahia organizează un nou Concurs de procese simulate de Drept comercial.

Concursul, aflat la a VI-a edi?ie, este destinat studen?ilor din anul III ai Facultă?ii de Drept, ce doresc să experimenteze realitatea sălilor de judecată din postura de avocat ?i judecător.

  ... continuare    


 

Cultura judiciară

Articol publicat în revista Pandectele Române nr.3/2015. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Ca parte componentă a culturii juridice şi, în plan mai larg, într-o anumită măsură, a celei generale a omului post-modern, cultura judiciară dobânde?te o importanţă deosebită într-o perioadă în care justiţia şi statul de drept sunt asumate şi afirmate ca valori prioritare ale societăţii. Dezvoltă mult timp în termenii tradiţiilor naţionale, dar fără a exclude contribuţii majore ale influenţei modelelor dominante, aceasta cunoaşte transformări importante în contextul proceselor de integrare regională şi afirmare a noii mondializări. Convergenţele şi întrepătrunderile dintre sistemele occidentale dominante – de common law şi, respectiv, cel de drept continental-european – generează şi la nivelul sistemelor şi culturilor judiciare o tendinţă din ce în ce mai accentuată de apropiere şi uniformizare.

  ... continuare    


 

Peter Kovacs despre ordini juridice, dreptul Uniunii Europene şi judecătorul constituţional naţional?

Interviu[1] cu Peter Kovacs[2] publicat în Revista Română de Drept European nr. 1/2015.

1. Care este forma cea mai adecvată de receptare a dreptului Uniunii Europene în ordinea juridică a statelor membre? Monismul, dualismul sau pluralismul juridic?

Nu există o soluţie generală sau universal acceptabilă la problema raportului dintre dreptul internaţional şi dreptul naţional. Tendinţa europeană contemporană reflectă o simpatie evidentă pentru monism, probabil, în majoritatea statelor; există totuşi ţări care aparţin încă de dualism, însă, aparţin, în general, variantei sale moderne, şi anume aşa-numitei şcoli a adopţiei sau recepţiei generale.

  ... continuare    


 

Calul troian din legea finanţării partidelor

Editorial publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2015. Autor: Dumitru DOBREV

Într-un articol de pe hotnews.ro, intitulat „Atenţie la bomba cu ceas din legea finanţării partidelor”, Dan Tapalagă dezvăluie noul cal troian din Proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale[1].

„Este o practică printre politicienii români să declare împrumuturi fictive. O fac pentru a avea o bază de justificare fie pentru viitoarele şpăgi, fie pentru banii negri proveniţi din activităţi ilegale etc.

  ... continuare    


 

Franţa: terorismul din perspectiva dreptului penal

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 2/2015 la rubrica Meridiane Juridice.

Asociaţia Centrul Cultural Kurd „Ahmet Kaya” (CCK) a fost trimisă în judecată pentru asociere în vederea pregătirii unui act terorist şi finanţarea activităţilor teroriste. Curtea de apel din Paris a apreciat că sediul asociaţiei CCK servea ca loc de întâlnire a membrilor Partidului muncitorilor din Kurdistan (PKK), unde se elaborau şi se difuzau materiale propagandistice şi se strângeau fonduri destinate finanţării sale. Astfel, Curtea a considerat că CCK asigura suport logistic şi financiar pentru PKK, devenind pe această cale faţada sa legală; prin urmare, constatându-se vinovăţia asociaţiei, instanţa a dispus dizolvarea sa.

  ... continuare    


 

Cerere de pronun?are a unei decizii preliminare

Instan?a constitu?ională din Spania. Standard divergent de protec?ie a drepturilor fundamentale. Articolul 53 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Armonizare completă a excep?iilor. Mandat european de predare. Judecare în lipsă

Extras din articolul cu acelaşi nume, autor Mihaela Mazilu Babel, publicat în revista Pandectele Române nr. 2/2015.

(Marea Cameră, Curtea de Justi?ie, Hotărârea din 26 februarie 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107)

1. Situa?ia de fapt:

  ... continuare    


 

După Philippe Malaurie şi Jaques Malherbe, o altă personalitate marcantă vine în România

Dl. Prof. dr. Rust, unul din cei mai cunoscuţi fiscalişti din Europa, va veni la Bucureşti la sfârşitul lunii aprilie, unde va fi speaker în cadrul unui eveniment ce are ca temă “Dubla impozitare interna?ională”.

Profesor, consultant de business şi autor a numeroase lucrări de specialitate, Prof. dr. Rust este adus în România de Wolters Kluwer România, consacrată ca o prestigioasă editură juridică şi furnizor recunoscut de software profesional. De doi ani compania activează cu succes pe piaţa locală în business-ul de training, cu un nou concept inovator: ateliere şi conferinţe practice - evenimente în care, într-o manieră simplă, sunt împărtăşite participanţilor cunoştinţe practice cu impact important şi imediat în business.

  ... continuare    


 

Infrac?iunea de neluare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă în reglementarea noului Cod penal

Extras din articolul cu acelaşi nume publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2015. Autor: Lect. univ. dr. ?tefan BOBOC, Avocat, Baroul Bucureşti

La art. 349 noul C. pen. este incriminată infrac?iunea de neluare a măsurilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. Infrac?iune cu vechime în legisla?ia internă, neluarea măsurilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă este prevăzută pentru prima dată în Codul penal, preluând dispozi?iile art. 37 din Legea nr. 319/2006 a securită?ii şi sănătă?ii în muncă, într-o formulare îmbunătă?ită. Astfel, fa?ă de reglementarea anterioară, legiuitorul a renun?at, pe de o parte, la condi?ia ca pericolul creat prin săvârşirea faptei să fie grav şi, pe de altă parte, la varianta agravată prevăzută anterior de alin. (2) al art. 37 din Legea nr. 319/2006. Totodată, s-au modificat limitele de pedeapsă pentru forma tip a infrac?iunii.

Noul Cod penal[1], intrat în vigoare la 1 februarie 2014, incriminează la art. 349 infrac?iunea de neluare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

  ... continuare    


 

Maestre, aveţi cuvântul!...

Editorial publicat în revista Pandectele Române nr.2/2015. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U 

Replica cuvenită şi/sau cea folosită de avocat la invitaţia instanţei, formulată în termenii de mai sus (sau mai precis, cel mai adesea cu folosirea mai modestului „doamnă/domnule avocat…”) rostită de atâtea ori, aproape mecanic, în pretoriul justiţiei exprimă, poate, cel mai elocvent, raportul fundamental dintre Judecată şi Apărare în cadrul oricărui proces judiciar.

Într-o percepţie comună şi cel mai adesea în practică ea este: „Mulţumesc, Domnule (Doamnă) Preşedinte!” Curtoazie excesivă ori strategie ieftină de captatio benevolentiae? Nici una, nici alta şi, în orice caz, nu formula cea mai potrivită! Căci avocatului, cuvântul i se cuvine de drept şi imperativ în virtutea legii, în cadrul oricărui proces la care participă, mai ales al unuia penal, nereprezentând nicidecum o favoare.

  ... continuare    


 

Considerente teoretice generale asupra detaşării lucrătorilor

Extras din articolul Detaşarea, termen juridic plurivalent, autor Cătălin Ţacu, publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2015.

Angajatorii stabiliţi într-unul din statele UE pot modifica temporar locul de muncă al propriilor lucrători într-un alt stat UE, pentru prestarea unui serviciu sau realizarea unei lucrări, fără a fi obligaţi să urmeze proceduri administrative privind înregistrarea unei reprezentanţe comerciale şi fără a declara şi achita contribuţiile la sistemele de asigurări sociale în statul gazdă, pentru lucrătorii implicaţi.

Acestor măsuri liberale şi permisive li se asociază un sistem de reguli în materia relaţiilor de muncă. Angajatorii trebuie să asigure lucrătorilor detaşaţi nivelul minim al standardelor sociale din statul gazdă, care includ în principal salariul minim, timpul de muncă, timpul de odihnă şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă.

  ... continuare    


 

Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. Biblia dublei impozitări a apărut în edi?ia a patra

Această operă este una dintre cele mai vaste şi complexe studii adresate dublei impozitări ?i apare acum în două volume. Editorii, prof. Ekkehart Reimer ?i prof. Alexander Rust, au colaborat cu regretatul Prof. Vogel ?i cu o nouă echipă de autori interna?ionali, pentru a actualiza ?i a extinde con?inutul. Klaus Vogel on Double Taxation Conventions are acum peste 2000 de pagini de informa?ii actualizate.

Aspecte principale:

  • Oferă o analiză profundă a modelelor OECD ?i UN ?i implementarea acestor modele în practică.
  • Con?ine informa?ii despre toate tratatele fiscale importante, inclusiv cele între ?ările OECD ?i BRICS.
  • Indică cea mai recentă jurispruden?ă în domeniul dublei impozitării din toate regiunile din lume.

Beneficii importante:

  ... continuare    


 

Taxe judiciare de timbru. Cale de atac. Scutire la plată Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Ministerul Economiei

Articol Publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 1/2015. Autor: Avocat Stefan ROŞU, Baroul Tulcea

Sunt scutite de taxa judiciară de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv căile de atac, formulate, potrivit legii, de un număr limitat de instituţii publice, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuală a acestora, cînd au ca obiect venituri publice.

(C. Apel Constanţa, secţia II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, încheierea din data de 16 ianuarie 2014, pronunţată în dosar nr. 20839/118/2011[1]; C. Apel Constanţa, secţia comercială, maritimă şi fluvială, de contencios administrativ şi fiscal, încheierea din data de 9 februarie 2011, pronunţată în dosar nr. 8912/118/2008[2])

1. Prin încheierea din data de 9 februarie 2011, Curtea de Apel Constanţa s-a pronunţat pe excepţia netimbrării apelului formulat de apelantul pârât Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

  ... continuare    


 

Începerea curgerii termenului de prescripţie a acţiunii în reparare a daunelor corporale

(Consiliul de Stat al Franţei, hotărârea no. 354211, 5 decembrie 2014)

Articol publicat în Pandectele Române nr. 1/2015 la rubrica Meridiane juridice.

Într-o cauză având ca obiect răspunderea unei instituţii sanitare, secţia de contencios a Consiliului de stat Francez s-a pronunţat asupra momentului la care începe să curgă termenul de prescripţie de patru ani, aplicabil în cazul unei acţiuni având ca obiect repararea unei daune corporale.

După efectuarea unei operaţii ca urmare a unui accident auto produs în anul 1989, numitul M.D. şi-a pierdut în mod progresiv folosinţa piciorului stâng, care a fost ulterior amputat, în anul 2003.

  ... continuare    


 

Conţinut nou în Sintact: Noul Cod penal comentat de prof. univ. dr. Tudorel TOADER şi echipa

Pachetul Comentarii - Drept penal a fost actualizat un nou comentariu realizat de profesor univ. dr. Tudorel Toader şi echipa sa formată din specialişti renumiţi în dreptul penal.

Aveţi acum ocazia să consultaţi, imediat sub articol, noi puncte de vedere privind aplicarea în practică a reglementărilor penale, prin inserarea în Sintact a lucrării Noul Cod penal – comentarii pe articole, autori: Tudorel Toader, Maria-Ioana Michinici, Ruxandra Răducanu, Anda Crişu-Ciocinţa, Sebastian Răduleţu, Mihai Dunea, martie 2014, Ed. Hamangiu.

  ... continuare    


 

Conţinut nou în Sintact: O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor comentată

Pachetul Drept procedural civil s-a îmbunătăţit cu un nou act normativ comentat: O.G. nr. 2/2003 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Comentariile fac parte din seria de comentarii practice Wolters Kluwer România şi sunt realizate de o echipă de jurişti, aflată sub coordonarea ştiinţifică a avocatului Adrian Toni Neacşu.

  ... continuare    


 

Concedierea salariatului potrivit art. 61 lit. b) Codul muncii

Extras din articolul Considera?ii cu privire la concedierea salariatului potrivit art. 61 lit. b) Codul muncii, autor Olimpia Matiaş, publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2015.

Concedierea în cazul arestării preventive sau la domiciliu a salariatului mai mult de 30 de zile, în condi?iile Codului de procedură penală, reprezintă unul dintre cazurile de încetare a contractului individual de muncă din ini?iativa angajatorului.

  ... continuare    


 

Sintact: Cea mai nouă ?i mai relevantă jurispruden?ă

Î?i fundamentezi corect opiniile profesionale. Consulta peste 100 speţe noi în fiecare săptămână, pentru cele mai importante coduri si legi.

Partenerii noştri, care au modulul de jurisprudenţă, pot consulta aproximativ 100 de speţe noi în fiecare săptămână. Echipa editorială de la Wolters Kluwer adăugă într-un ritm alert pentru marile coduri ?i pentru legile importante cele mai relevante şi mai recente speţe. Numărul speţelor, inclusiv speţele din Practica Judiciară de la Înalta Curte, depăseşte deja 43.000.

  ... continuare    


 

Pia?a de capital între doctrină ?i practică

Interviu cu dr. Drago? Călin, avocat, realizat de Mihaela Mocanu, redactor-?ef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Revista Română de Drept al Afacerilor
: Bună ziua domnule Drago? Călin, dvs. sunteţi unul dintre pu?inii speciali?ti ai pie?ei de capital din România, a?i scris o teză de doctorat sub îndrumarea prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, care a fost foarte bine primită de membrii comisiei, întitulată „Regimul juridic al societă?ilor de investi?ii”. De asemenea, sunte?i ?i coordonatorul sec?iunii dedicate acestui domeniu de către Revista Română de Drept al Afacerilor. Vă rog să ne spune?i cum a?i ajuns să lucra?i în acest domeniu extrem de tehnic şi cum se desfă?oară activitatea dvs. la S.I.F. „Transilvania” S.A., de altfel.

Drago? Călin
: Bună ziua! Vă mulţumesc pentru bucuria ce mi-o faceţi privind acordarea acestui interviu de deschidere a primului număr al R.R.D.A. din anul 2015, număr care constituie un nou început în activitatea noastră desfăşurată pe acest tărâm al ideilor, tărâm care se împleteşte fericit cu activitatea practică desfăşurată zilnic în cadrul activităţilor profesionale.

  ... continuare    


 

NOU! SINTACT lansează un nou pachet de comentarii dedicat Dreptului procesual penal!

Pachetul Comentarii – Drept procesual penal debutează cu o lucrare de excepţie, realizată de o echipă de practicieni – judecători şi avocaţi, sub îndrumarea distinsului Profesor Nicolae Volonciu: Noul Cod de procedură penală comentat, coordonator Nicolae Volonciu, octombrie 2014, Ed. Hamangiu

Acum, prin Pachetul Comentarii Drept procesual penal aveţi un instrument complet, profesionist şi de înaltă valoare juridică, capabil să ofere cele mai avizate opinii şi soluţii pentru aplicarea noii legislaţii procesual-penale.

Lucrarea Noul Cod procesual penal comentat este un studiu complex şi valoros asupra procedurii penale prin:

  ... continuare    


 

Care este rolul juristului, astăzi?

Editorial publicat în revista Pandectele Române nr.1/2015. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Locul şi statutul „oamenilor dreptului” în societate reprezintă, încă, un subiect disputat şi aceasta în ciuda rolului lor atât de evident în acest cadru. Într-adevăr, jurişti contribuie major la structurarea lumii în care trăim, sunt cei care reflectează asupra func?ionării sistemului judiciar, învaţă dreptul şi transmit fundamentele cunoaşterii în domeniu, acţionează în numele şi în cadrul dreptului, într-o societate globală, impregnată de juridic şi care dă un câmp imens afirmării „oamenilor de drept”, fie că sunt cadre didactice, cercetători ştiinţifici, actori publici, magistraţi, avocaţi… Şi, totuşi, îndoiala persistă deopotrivă asupra relevanţei studiului dreptului şi a rolului juristului în comunitate.

  ... continuare    


 

Restrângerea libertăţii de circulaţie pe motiv de neplată a pensiei alimentare

Articol publicat în Pandectele Române nr. 1/2015, la rubrica Meridiane juridice.

(CEDO, Hotărârea din 2 decembrie 2014, C-43978/09)
Curtea europeană a drepturilor omului (CEDO) a considerat, într-o cauză având drept pârâtă Italia, că există o încălcare a articolului 2 din Protocolul nr. 4 privind libera circulaţie a persoanelor în situaţia în care unei persoane nu o se eliberează un paşaport sau o carte de identitate valabile în străinătate pe motiv că nu şi-a exercitat obligaţia de plată a unei pensii alimentare pentru copiii săi.

Fiind separat în fapt de soţia sa, reclamantul a solicitat instanţei tutelare din Neapole (Italia), la 29 august 2007, eliberarea unui paşaport în care să fie înscris şi unul dintre cei doi copii ai săi. Soţia s-a opus, arătând că acesta nu achita pensia alimentară stabilită de instanţă în cadrul procesului de divorţ.

  ... continuare    


 

Real ?i virtual în avocatură

Interviu cu Alin Popescu, CEO al AvocatNet.ro, realizat de Mihaela Mocanu, redactor-?ef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Domnule Alin Popescu, vă mul?umesc că a?i revenit la RRDA unde nu demult a?i avut bunăvoin?a de a scrie un editorial interesant ?i concis prin care a?i explica?i pentru cititorii Revistei Române de Drept al Afacerilor ce este cloud computing. Atât autorii noştri, cât ?i cititorii vă cunosc, poate nu direct, ci cunosc website-ul dedicat juri?tilor pe care l-a?i înfiin?at ?i îl gestiona?i ?i în prezent, Avocatnet.ro. Despre acesta a? dori să vorbim în interviul lunii decembrie: despre antreprenoriat, în cazul dumneavoastră este un antreprenoriat  juridic aparte. Vă rog să ne puncta?i câteva momente relevante din parcursul dvs. profesional.

  ... continuare    


 

Conţinut nou în Sintact: o nouă lucrare de excepţie şi un nou modul de Comentarii

Debutul lui 2015 a adus o nouă etapă pentru Sintact Comentarii:

COMENTARIILE la Noul Cod de procedură civilă conţin acum cele mai importante studii în materie

Acum puteţi consulta mai multă informaţie în modulul Comentarii la Noul Cod de procedură civilă, care s-a îmbogăţit cu o lucrare de excepţie, mult aşteptată pe piaţa de doctrină juridică: ”Noul Cod de procedură civilă comentat”. Autor: Gabriel Boroi ?i colectiv, editura Hamangiu, martie 2013.

Lucrarea este foarte amplă, în varianta tipărită depăşind 1800 de pagini. Acest studiu remarcabil aduce o valoare certă analizei noii reglementări din mai multe aspecte:

  ... continuare    


 

Ce a? fi vrut să ?tiu despre profesiile juridice

Articol publicat pe www.castigaprocese.ro. Autor: Av. Adrian Toni Neac?u

1. A? fi vrut să ?tiu că profesiile juridice se bazează pe scris

Am ales dreptul crezând că este o profesie bazată pe oratorie. Mă imaginam în instan?ă, argumentând în fa?a judecătorului. Mă imaginam stând lângă un alt avocat la masă, negociind. Mă imaginam în biroul meu, într-o întâlnire cu un client pentru a-i oferi sfaturi.

Desigur, avoca?ii fac aceste lucruri, dar în majoritatea timpului ei scriu.

Juri?tii sunt scriitori profesioni?ti. Sunt plăti?i pentru a realiza lucrări scrise de calitate, supuse unui control serios. A? fi vrut să ?tiu asta.

  ... continuare    


 

O nouă formă fără fond – Legea insolvenţei persoanei fizice

Editorial publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 11/2014. Autor: Dumitru Dobrev

Urmărind pe site-ul internet[1] al Senatului României avatarurile proiectului legii insolvenţei persoanei fizice, am aflat de curând că acesta a primit, nesperat, vânt din pupa prin avizul pozitiv dat de Guvern.

După cum se ştie, acesta este un act normativ promovat în baza iniţiativei parlamentare, pe care lobby-ul bancar s-a străduit din răsputeri să-l vadă respins. Sufletul proiectului, deputatul coaliţiei de guvernământ Ana Birchall, se apropie de laurii victoriei. Ce pare să nu realizeze parlamentarul de Vaslui este că acest proiect de lege, fără îndoială bine intenţionat, va deveni un balast legislativ dacă nu se iau nişte decizii tranşante.

  ... continuare    


 

Convinge judecătorul, un bilan? practic

Articol publicat pe www.castigaprocese.ro. Autor: Av. Adrian Toni NEAC?U

În octombrie 2014 am început seria atelierelor practice desfă?urate sub numele de Convinge judecătorul. Le-am gândit ca un fel de prelungire firească ?i foarte concretă a discu?iilor începute în cartea mea publicată anul trecut, Convinge judecătorul. Tehnica ?i arta convingerii instan?ei. Dacă în carte am insistat destul de mult pe reflexie ?i introspec?ie în găsirea modalită?ilor de dezvoltare a abilită?ilor profesionale, deci cumva pe arta cre?terii randamentului individual, în ateliere pun mai degrabă accent pe tehnica cre?terii eficien?ei. Exersăm persuasiunea, testăm metodele, aplicăm trucurile.

  ... continuare    


 

Franţa: încetarea contractului de muncă pe motiv de opinii exprimate în reţelele de socializare

Articol publicat în Pandectele Române nr. 12/2014, rubrica Meridiane Juridice. Autor: Andrei Du?u

Ocrotirea libertăţii de expresie prin mecanisme juridice eficiente, atât la nivel naţional cât şi internaţional, implică în acelaşi timp stabilirea unui cadrul legal strict de exercitare. În ceea ce priveşte raporturile dintre angajatori şi angajaţi, în dreptul francez, Codul muncii impune că „nimeni nu poate restricţiona drepturile şi libertăţile individuale şi colective ale angajaţilor fără o justificare relativă la natura sarcinii de serviciu sau în mod disproporţional faţă de scopul activităţii”. În acest context, instanţele au fost chemate să ofere un răspuns la întrebarea dacă libera exprimare a salariaţilor – la muncă sau în afara locului de muncă – constituie doar o exercitare a acestui drept sau, din contră, reprezintă un abuz.

  ... continuare    


 

Eficien?a concluziilor orale din perspectiva Comunicării judiciare. O abordare experimentală

Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Adrian Toni Neac?u

Nota autorului: De?i acest studiu porne?te de la relatarea în presă a derulării unei ?edin?e de judecată, unde judecătorul ?i avoca?ii implica?i sunt u?or de identificat, autorul precizează că analiza nu vizează în niciun fel evaluarea comportamentului sau deciziilor acestora. Demersul vizează exclusiv dezvoltarea abordărilor ?tiin?ifice privind desfă?urarea ?edin?ei de judecată, din perspectiva tehnicilor Comunicării judiciare promovată prin lucrarea Convinge judecătorul – Tehnica ?i arta convingerii instan?ei (editura Wolters Kluwer, 2014). Autorul respinge, ca fiind împotriva regulilor loialită?ii fa?ă de judecător ?i confraternită?ii fa?a de avoca?i, orice interpretare referitoare la critica sus?inerilor ?i hotărârilor luate de judecătorii ?i avoca?ii în proces.

  ... continuare    


 

Demnitatea persoanei umane. Limitele libertăţii de exprimare

Articol publicat în Pandectele Române nr. 11/2014, rubrica Meridiane juridice.

Curtea constituţională germană (federală), decizia nr. 1 BvR 194/13 din 11 decembrie 2013

O membră a Uniunii Creştin-Sociale din Bavaria, membră a parlamentului regional bavarez, a acordat un interviu publicaţiei Bild, însoţit de o serie de fotografii în ipostaze „sugestive”. Autorul materialului, regretând că doamna deputat a ales să apară în aceste ipostaze, pe care le-a caracterizat drept „pornografie”, a afirmat despre această că ar fi „o femeie nebună”. În faţa Curţii constituţionale federale, reclamanta a invocat încălcarea drepturilor sale astfel cum sunt garantate prin legea fundamentală.

  ... continuare    


 

Obliga?ia autorită?ii publice de a participa la mediere ca parte de necontestat din obliga?ia sa de cooperare

Articol publicat în Pandectele Române nr. 11/2014, autor Cristina Elena CANDEA.

Autorită?ilor publice li s-au stabilit prin lege obliga?ia de cooperare iar medierii i s-a dat prin defini?ie ?i sinonimul de cooperare a păr?ilor.

Medierea ca metodă alternativă de solu?ionare a disputelor, a fost utilizată în toate statele în mod istoric fie sub denumirea sa formală, fie sub formele sale de exercitare, fără a fi afirmată în mod expres ca ?i modalitate op?ională de interven?ie compromisorie. În ultimii ani, medierea a devenit un instrument valoros de solu?ionare a disputelor, tinzând să concureze cu celelalte forme de solu?ionare alternativă a neîn?elegerilor. La nivelul Uniunii Europene, promovarea medierii ca metodă alternativă de solu?ionare a litigiilor în domeniul administra?iei publice a fost inclusă în Recomandarea Rec (2001) 9 a Comitetului de Mini?tri către statele membre privind alternativele de solu?ionare a litigiilor între autorită?ile administrative ?i subiec?ii de drept privat.

  ... continuare    


 

Mandat de percheziţie emis pe baza informaţiilor conţinute de un CD

Articol publicat în Pandectele Române nr. 11/2014, rubrica Meridiane Juridice.

Curtea constituţională a landului Renania-Palatinat, decizia nr. VGH B 26/13 din 24 februarie 2014

Curtea constituţională a landului german Renania-Palatinat a pronunţat o decizie privind utilizarea ca mijloc de probă, în cadrul unui proces penal având ca obiect frauda fiscală, a unor date stocate pe un CD, dobândit de administraţia fiscală a landului. Aceasta l-a achiziţionat de la o persoană privată, care a extras informaţiile din baza de date a unei bănci elveţiene, unde inculpaţii îşi depuseseră veniturile obţinute în urma comiterii infracţiunii.

  ... continuare    


 

Schimbarea paradigmei: justiţia fără justiţie!

Editorial publicat în revista Pandectele Române nr.11/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Sub un titlu sugestiv Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance mondialisée (PUF, 2013), un volum colectiv coordonat de A. Garapon şi P. Servan-Schreiber (având ca autori avocaţi, oameni de afaceri, dar şi un judecător şi un filosof) ridică o serie de probleme ale impactului fenomenului de mondializare asupra procesului de împărţire a justiţiei. Ar fi vorba de o veritabilă schimbare de paradigmă sub influenţa, din ce în ce mai puternică, a unor practici iniţiate şi dezvoltate peste ocean, dar care, treptat, pătrund şi în spaţiul juridic european. Astfel, întreprinderile din lumea întreagă se confruntă cu o atitudine inedită din partea autorităţilor americane, care în urma unei suspiciuni de fraudă ce planează asupra lor, le propune să aleagă: a coopera ori a se opune.

  ... continuare    


 

6 pa?i pentru pledoarii cât mai bune

Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro.

Primele pledoarii sunt în general experien?e de speriat. Majoritatea litigatorilor debutan?i se simt rareori confortabili ”la bară”, dar fiecare încearcă să dea tot ce-i mai bun. În timp, disconfortul se transforma în încredere, iar un litigator dezvoltată tehnici pentru fiecare pledoarie. Sunt linii directoare, nu reguli grele ?i rapide pentru că adaptare este un principiu de bază când e?ti în instan?ă. Unele tehnici sunt folositoare indiferent de natura litigiului sau a instan?ei unde pledezi.

1. Să ajungi devreme

Întotdeauna să ajungi primul. Unii preferă să întârzie pentru a atrage aten?ia, dar pierd oportunitatea de a prelua spa?iul unde are loc dosarul. În cazurile în care cealalaltă parte a decis să întârzie, consideră că el sau ea va fi încântat să preiei tu ini?iativa.

  ... continuare    


 

Atingeri aduse dreptului la viaţă privată şi de familie prin intermediul presei

Extras din articolul Aspecte privind respectarea dreptului la viaţă privată de către mass-media, autori Corina-Florenţa POPESCU, Maria-Irina GRIGORE-RĂDULESCU, publicat în Pandectele Române nr. 10/2014.

„Faptul de a aduce la cunoştinţa publicului sau a unui număr determinat de persoane, a unor elemente referitoare la viaţa personală”[1] constituie o încălcare a dreptului la viaţă privată şi de familie, dar interesul public şi cel comercial al presei trebuie să cedeze în faţa protejării efective a vieţii private[2].

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fixat un nivel ridicat de protecţie a presei, întemeindu-l pe prezumţia că interesul general este mai bine servit când i se oferă publicului cele mai cuprinzătoare informaţii cu putinţă[3] şi, pentru ca informaţiile, fotografiile şi înregistrările publicate de către presă să încalce dreptul la viaţă privată, sunt necesare două condiţii:

  ... continuare    


 

Drepturile organizatorilor de competiţii sportive: o analiză la nivel european

Articol publicat în Pandectele Române nr. 10/2014, în rubrica Meridiane Juridice.

La iniţiativa şi cu finanţarea Comisiei europene, un consorţiu alcătuit din Institutul TMC ASSER şi Institutul de drept al informaţiei din cadrul Universităţii din Amsterdam a publicat un studiu privind drepturile organizatorilor de evenimente sportive, la nivelul Uniunii Europene. Scopul acestui studiu a fost de a determina care sunt efectiv drepturile organizatorilor manifestaţiilor sportive, în principal în raport cu operatorii (agenţii) de pariuri, şi de a evalua pertinenţa unui „drept de a paria”.

  ... continuare    


 

Interviu cu Daniel MORAR. De la aplicarea dreptului penal la constituţionalitatea legii

Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-?ef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua, vă mul?umesc că a?i acceptat invita?ia la dialog adresată de Revista Română de Drept al Afacerilor. Vă rog întâi să ne spune?i câteva lucruri despre dvs., despre începutul carierei dvs., cum a?i ales Facultatea de Drept şi apoi cum v-aţi îndreptat spre dreptul penal?

Daniel Morar: Deşi am absolvit un liceu tehnic, am ales Facultatea de Drept fiind influenţat de unele din rudele mele, care au absolvit această facultate, practicând, în special, avocatura. În anul 1986, când am fost admis la Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, concurenţa a fost acerbă, înregistrându-se 20 de candidaţi pe un loc. Anul nostru era format din 30 de studenţi, ceea ce făcea dificilă până şi împărţirea în două grupe.

  ... continuare    


 

Dezvoltatorii imobiliari vs. spaţiile verzi din marile oraşe ale României

Editorial publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2014. Autor: Dumitru Dobrev

Urmând „buna tradiţie” din perioada de aur 2000-2004 de a emite acte normative pentru a facilita afacerile diverselor grupuri de interese formate din „capitalişti de cumetrie”, şi guvernul Ponta a început o operaţiune de asanare a legislaţiei de mediu şi urbanism de prevederi ostile dezvoltatorilor imobiliari.

Se pare că Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Liviu Dragnea, diverşi parlamentari din tot spectrul politic şi lobby-ul dezvoltatorilor imobiliari şi-au dat mâna peste ţară ca să paralizeze două importante acte normative care le împiedică marşul triumfal:

  ... continuare    


 

Reglementarea legala a dreptului la viata privata in legislatia nationala

Extras din articolul Aspecte privind respectarea dreptului la viata privata de catre mass-media, autori Corina-Florenta POPESCU, Maria-Irina GRIGORE-RADULESCU, publicat in Pandectele Romane nr. 10/2014.

Conventia europeana a drepturilor omului instituie, in sarcina statelor, obligatii pozitive, adica obligatii de adoptare a unor masuri de ordin legislativ[1] sau de alta natura, in vederea asigurarii exercitiului drepturilor si libertatilor prevazute de conventie si a eficientizarii interdictiilor in ceea ce priveste aparitia unor imixtiuni in viata privata, indiferent de autorii acestora, care pot fi persoane particulare, inclusiv societati de presa si jurnalisti[2].

  ... continuare    


 

Arată-te puternic când eşti slab şi slab când eşti puternic – o abordare judiciară

Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Gabriel Alin Constantinescu

Sun Tzu[1] spune: „Arată-te puternic când eşti slab şi slab când eşti puternic[2].

Înţeleasă în sensul filozofic al cuvintelor, cugetarea generalului Sun Tzu va dobândi o semnificaţie aparte pe câmpul de luptă al interacţiunilor umane şi, evident, al comunicării judiciare.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă un stejar în contrapunere cu o salcie. Pe durata timpului cât un vânt puternic va sufla înspre cei doi copaci, ramurile rigide ale stejarului îşi vor menţine poziţia şi se vor rupe, în timp ce ramurile flexibile ale salciei îşi vor schimba poziţia şi vor reduce la minimum impactul vântului.

  ... continuare    


 

Reglementarea contractului de muncă temporară

Extras din articolul Particularită?i ale contractului de muncă temporară, autor Prof. univ. dr. Alexandru ?ICLEA, publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 10/2014.

Contractul de muncă temporară reprezintă o specie a contractului individual de muncă, reglementat atât de normele internaţionale şi europene, cât şi naţionale. Specificul său constă în aceea că el presupune o relaţie triunghiulară, în care sunt implicaţi angajatorul (agentul de muncă temporară), salariatul şi beneficiarul muncii acestui salariat – utilizatorul. Ca natură juridică munca temporară se aseamănă cu instituţia detaşării, în cazul căreia salariatul beneficiază de drepturi suplimentare în bani şi natură.

  ... continuare    


 

Jurisprudenţă în materie de drept pozitiv

Articol publicat în Pandectele Române nr. 10/2014, în rubrica Meridiane Juridice.

Autorizarea cererii de ofertă anticipată

Pe lângă organizarea activităţilor specific sportive, Liga profesionistă de fotbal franceză (LFP) este însărcinată şi cu gestionarea comercializării drepturilor de exploatare audiovizuală şi de retransmise a meciurilor de fotbal. Aceasta trebuie să se supună, în acest scop, normelor de drept al concurenţei, prin solicitarea de oferte din partea operatorilor, conform reglementărilor aplicabile.

  ... continuare    


 

În căutarea culturii juridice româneşti

Editorial publicat în revista Pandectele Române nr.10/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Cultura juridică românească a fost profund influenţată în creare şi dezvoltarea sa de circulaţia modelelor juridice, comparaţiile şi mimetismul care au caracterizat secolul al XIX-lea european. Într-adevăr, dreptul, doctrina şi învăţământul juridic au marcat o ruptură în anii 1800. Până atunci, studiile juridice erau impregnate de universalitatea dreptului, nu numai din cauza dreptului natural universal, superior drepturilor pozitive, ci şi graţie elementului comun care îl constituia dreptul roman. 

  ... continuare    


 

Concedieri colective în cazul insolvenţei societăţii comerciale şi efectul direct orizontal al unei directive

Două hotărâri ale instanţelor române în context European (extras)

Două hotărâri recente (decizii în apel) pronunţate de către două instanţe judecătoreşti române – Curtea de Apel Cluj[1], respectiv Curtea de Apel Galaţi[2] – referitoare la procedura de urmat pentru concedieri colective în cazul insolvenţei unei societăţi comerciale – dau ocazia unei discuţii aprofundate cu privire la eventuala justificare a recunoaşterii unui efect direct orizontal pentru dispoziţii ale unei directive a Uniunii Europene – aici Directiva 98/59/CE[3]. 

  ... continuare    


 

Directiva referitoare la dreptul de a fi informat cu privire la drepturile procedurale şi la acuzaţii

Articol publicat în Pandectele Române nr. 9/2014 în rubrica Meridiane Juridice.

În urma unei propuneri a Comisiei europene formulate în 2010, o a doua directivă, având ca obiect dreptul la informare al persoanelor suspectate sau urmărite a fost adoptată la 26 aprilie 2012, statele membre UE având ca termen de transpunere data de 2 iunie 2014. Astfel, persoanele suspecte sau urmărite trebuie informate cu privire la drepturile lor procesuale în cadrul procesului penal şi cu privire la acuzaţiile care li se aduc, în termen util, verbal şi, în cazul arestării sau detenţiei, în scris, prin intermediul unei „note scrise privind drepturile”.

  ... continuare    


 

Revistele Wolters Kluwer România - Oferta specială pentru abonamentele 2015

Wolters Kluwer România lansează OFERTA SPECIALĂ 2015 pentru abonamentele la Revistele Pandectele Române, Revista Română de Dreptul Muncii, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de Drept European şi Monitorul Jurisprudenţei.

Vă reamintim că Revistele WOLTERS KLUWER ROMÂNIA sunt reviste de prestigiu pe piaţa juridică din România, fiind un instrument de documentare indispensabil pentru orice jurist, indiferent de specializare.

Pentru a veni în întâmpinarea practicienilor, începând cu 2012, cele patru reviste juridice au abordat cu precădere subiecte de interes practic imediat, axat în principal pe analiza noutăţilor legislative şi a modalităţilor de implementare a acestora. Nu au lipsit articole semnate de autori recunoscuţi privind noile coduri pe domeniile civil şi penal sau cele privind impactul noilor reglementări în domeniul insolvenţei.

  ... continuare    


 

Directiva privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale

Articol apărut în Pandectele Române nr. 9/2014, în rubrica Meridiane Juridice.

O primă etapă în vederea garantării unui ansamblu cât mai complet de drepturi procedurale a fost realizată în martie 2010, prin adoptarea acestei directive care consacră reguli minimale comune aplicabile în domeniul interpretării şi traducerii în cadrul procedurilor penale. Aceasta se aplică şi în cadrul procedurilor relative la executarea unui mandat de arestare european.

Dreptul la asistenţă prin interpret. Acest drept este fundamental în vederea exercitării dreptului la un proces echitabil, astfel cum este recunoscut de CEDO.

  ... continuare    


 

Cum să scurtezi eficient cererile adresate instan?ei

Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Adrian Neac?u

Ca ecou al căr?ii mele sunt destul de des întrebat de cunoscu?i de ce insist atât de mult pe necesitatea ca cererile adresate instan?ei să fie scurte. De regulă atunci când le ofer argumentele sfâr?esc prin a mă încuviin?a. De asemenea, majoritatea cititorilor mei îmi dau dreptate în ce prive?te acest aspect. O cerere scurtă e mai bună decât una lungă. Dar asta e doar teorie.

O altă întrebare însă, din aceea?i familie, este aceea dacă într-adevăr este posibil, practic vorbind, să scurtezi o cerere deja redactată fără s-o deformezi ori s-o faci de neîn?eles. 

  ... continuare    


 

Poveste cu mini şi maxi-oligarhi

Editorial publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2014. Autor: Dumitru DOBREV

Prin 2006 mi s-a oferit şansa să devin senior associate la una din casele de avocatură aflate în a doua jumătate a topului 10 România potrivit Chambers&Partners şi Legal 500. Am acceptat poziţia cu bucurie, ca pe un mare pas în carieră, pentru că în donquijotismul meu de atunci, mă şi vedeam angrenat în arbitraje internaţionale la I.C.C. Paris, Zürich sau Viena şi litigii de proprietate intelectuală. Este important de spus că proveneam dintr-un S.C.A. no name care făcea „de toate, mai puţin penal”. Asta însemna din toate câte puţin: civil, comercial, muncii, insolvenţă şi contencios administrativ, dar şi dreptul familiei care nu m-a entuziasmat, nici în studenţie dar nici mai târziu ca practician, datorită patetismului pe care-l presupun, nu de puţine ori, pledoariile în acest domeniu al dreptului.

  ... continuare    


 

Pasiune în ?i între două profesii

Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Doamna Andrea Chi?, vă rog înainte de toate să ne spuneţi câteva cuvinte despre dvs. sunteţi judecător cu mare vechime, sunte?i ?i cadru didactic universitar la Facultatea de Drept a Universită?ii Babe?-Bolyai din Cluj. Cum a?i decis să deveni?i magistrat?

Andrea Chi?: Am mai răspuns ?i cu alte ocazii la această întrebare. A fost o întâmplare, la un seminar de drept procesual civil (culmea, materia pe care o predau în prezent), într-un proces simulat, am jucat rolul de judecător ?i mi-a plăcut. Atunci m-am decis. Via?a mi-a demonstrat că a fost o alegere potrivită pentru mine, pentru că îmi place foarte mult munca mea.

  ... continuare    


 

Excelen?a în rela?ia cu clien?ii

Atunci când vorbim de vânzarea de servicii vorbim de clien?i care cumpără mai mult decât ceea ce văd, decât ceea ce este palpabil. Mai ales în cazul activită?ii voastre, clientul cumpără încredere ?i expertiză, uneori î?i pune toată via?a în mâinile voastre. Asta face ca rela?ia dintre voi ?i clien?i să fie mai delicată, mai greu de construit.

Mai greu înseamnă mai multă muncă, înseamnă că trebuie să acorda?i aten?ie fiecărei interac?iuni pe care o ave?i cu clien?ii vo?tri. Înseamnă că trebuie să ave?i o abordare structurată a activită?ilor voastre cu clien?ii, că trebuie să dezvolta?i acele abilită?i ?i competen?e care vă ajută să avansa?i pas cu pas către rela?ii excelente cu clien?ii.

  ... continuare    


 

Între Şcoală şi Palat. Sau despre un model al juristului contemporan

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 9/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U 

Printre modelele de succes ale juristului contemporan se numără, fără îndoială, şi cel al experienţei concomitente a Şcolii şi Palatului de Justiţie, al cumulului de activităţi didactice şi de practician al dreptului, cel mai adesea, în privinţa ultimului, fiind vorba de avocat, dar uneori şi de magistrat. La prima vedere ar fi vorba de o fericită conjugare a preocupărilor teoretice cu cele de aplicare a dreptului, dar problema prezintă multiple implicaţii pentru actul de explicare, interpretare şi realizare a prescripţiilor legale.

  ... continuare    


 

Spune întotdeauna adevărul în instan?ă

Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Adrian Neac?u

Observ declara?ii false în prezentările avoca?ilor aproape în fiecare zi. Aceste prezentări denaturează faptele, denaturează legea, sau amândouă, ?i, adesea, este foarte clar că nu e nicio eroare ci pură inten?ie.

De obicei nu vorbesc despre regulile de etică pe acest blog, pentru că presupun că le cunoa?te?i, vre?i să le urma?i, ?i nu trebuie să vi le reamintesc. Dacă e?ti tentat să spui că în cadrul unei argumentări juridice po?i cita în mod eronat textele de lege sau hotărârile judecătore?ti pentru că asta ar face ca argumentele tale să reziste mai bine împreună, presupun că ?tii că ai încălca obliga?iile etice dacă ai face a?a într-o prezentare sau într-un argument oral. Dacă e?ti tentat să spui că faptele sunt invers decât sunt, presupun că deja ?tii că este gre?it.

  ... continuare    


 

Viitorul instanţelor judecătoreşti ale Uniunii Europene

La 28 aprilie 2014 Consiliul barourilor europene (The Council of Bars and Law Societies of Europe/Le Conseil des barreaux européens – CCBE; asociaţie internaţională care reuneşte reprezentanţi ai barourilor din 32 de ţări membre şi din 12 ţări asociate, reprezentând mai mult de un milion de avocaţi – cf. www.ccbe.eu) a organizat, la Bruxelles, o conferinţă consacrată viitorului jurisdicţiilor europene, la care au participat reprezentanţi ai statelor membre, ai instituţiilor europene, practicieni şi universitari.

Redăm, intervenţia dlui Marc Jaeger, preşedintele Tribunalului UE; titlul original al intervenţiei este „L’avenir des juridictions de l’Union européenne”, în traducerea d-lui Mihai Banu, aşa cum a fost publicată în Revista Română de Drept European nr. 2/2014.

  ... continuare    


 

Un nou seminar Profesioni?tii Concuren?ei: Aspecte ?i probleme specifice industriei farmaceutice

În data de 23 octombrie 2014 va avea loc seminarul cu tema "Aspecte ?i probleme specifice industriei farmaceutice" sus?inut de dl.Valentin Mircea, doctor în dreptul concuren?ei ?i fost Vice Pre?edinte al Consiliului Concuren?ei ?i dl. lector universitar Robert Ancuceanu de la Facultatea de Farmacie a Universită?ii de Medicină ?i Farmacie ”Carol Davilla” ?i fost Vice Pre?edinte al Agen?iei Na?ionale a Medicamentului.

Sectorul farmaceutic trece, din 2013 încoace, prin transformări importante, mai ales în ceea ce prive?te distribu?ia de medicamente iar aceste schimbări produc frământări, duc la apari?ia de noi riscuri ?i pot afecta activitatea companiilor din domeniu sau obiective considerate de interes public.

  ... continuare    


 

Hotărârea lovită de nulitate nu întrerupe prescripţia

(Curtea de Casaţie franceză, hotărârea nr. 12-88.080, 5 martie 2014)

Articol publicat în Pandectele române nr. 8/2014, în rubrica Meridiane juridice îngrijită de prof. univ. dr. Mircea DUŢU.

 În decembrie 2007, poliţia vamală a efectuat un control asupra unui autovehicul, găsind asupra persoanei şoferului substanţe stupefiante şi o importantă sumă de bani. Trimis în judecată, după un proces marcat de numeroase vicii de procedură, inculpatul a fost condamnat la şase luni de închisoare şi la plata unei amenzi de 1760 de euro. Trimisă la serviciul de executări penale la data de 5 mai 2009, soluţia i-a fost comunicată condamnatului la 5 martie 2012, acesta formulând apel.

  ... continuare    


 

Concluziile orale. Adaptează-te momentului ?i judecătorului

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 35/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Judecătorul nu este un robot. Este un om cu limită de rezisten?ă, ca oricare altul.

De aceea, este foarte important să ?tii ?i să respec?i în fiecare moment modul în care se prezintă din punct de vedere fizic ?i psihic. Trebuie să fii atent la tot ce-i poate influen?a capacitatea de aten?ie ?i în?elegere a prezentării tale. Nu evoluezi pentru un public larg ?i impersonal, ci doar pentru a convinge judecătorul sau judecătorii din fa?a ta. Trebuie să fii pregătit să te adaptezi situa?iei din fa?a ta.

  ... continuare    


 

Comunicarea Judiciară eficientă… în 10 pa?i practici

Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Adrian Neac?u

E timpul potrivit să recunosc. Mai mult decât să scriu o carte, de succes sau nu, atunci când am lucrat la Convinge Judecătorul – tehnica ?i arta convingerii instan?ei mi-am dorit să pun bazele unei metode. Este o metodă de comunicare judiciară, adică a rela?ionării complexe avocat –instan?ă ce are loc în cadrul procesului de solu?ionare a litigiilor. Este o metodă pentru că analizez în mod sistematic procedeele, tehnicile, regulile ?i principiile pentru practicarea unei comunicări judiciare eficiente.

Cartea mea reprezintă o introducere accesibilă, sper că ?i agreabilă, pentru o abordare complet necunoscută în România ?i care la prima vedere poate descumpăni. Este abordarea de tip legal writing, procedeul educa?ional cel mai respectat în ?ările de drept anglo-saxon pentru formarea profesioni?tilor în drept. Tocmai de aceea, abordarea autorului familiară, directă, la un per tu este în realitate promisiunea unei activită?i cvasi – didactice.

  ... continuare    


 

CONVINGE JUDECĂTORUL... în 10 pa?i practici - singurul atelier public despre tehnica convingerii instan?ei

În data de 11 octombrie 2014 va avea loc seminarul cu tema "CONVINGE JUDECĂTORUL... în 10 pa?i practici" sus?inut de dl. Adrian Toni Neac?u, fost judecator cu 15 ani de experienta in sistemul judiciar, inclusiv in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Vă adresăm invita?ia specială de a participa la acest eveniment îndelung a?teptat.

Scopul fundamental al avocatului este să câ?tige procesul. Nu poate face acest lucru decât dacă convinge instan?a că are dreptate. Avocatul nu are la dispozi?ie în esen?ă decât două instrumente pentru a convinge judecătorul ?i pentru a câ?tiga procese: scrisul ?i vorbitul. El trebuie în primul rând să scrie bine, să scrie eficient ?i să scrie persuasiv. Ca orice scriere profesională, tehnica scrierii juridice poate fi sistematizată, studiată, învă?ată.

  ... continuare    


 

Avangarda avangardiştilor: despre cloud computing cu Cristina Metea, directorul juridic al Microsoft România

Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua, doamnă Metea! Mă bucur şi vă mulţumesc că aţi acceptat invitaţia Revistei Române de Drept al Afacerilor de a discuta pe marginea unei teme de avangardă: tehnologia cloud din perspectivă juridică. V-aş ruga întâi să ne spuneţi câteva lucruri despre dvs., în prezent sunteţi directorul departamentului juridic al Microsoft România, deţineţi o poziţie importantă într-una dintre cele mai renumite companii din lume. Cum se desfăşoară activitatea dvs. cotidiană? Aş dori să le oferim cititorilor noştri o imagine de culise.

Cristina Metea: Bună ziua şi vă mulţumesc pentru invitaţie! M-am alăturat echipei Microsoft din România cu doi ani în urmă. Aş vrea să spun încă de la început că ceea ce mă face mândră să fac parte din aceasta echipă este nu doar reputaţia companiei – ceea ce aduce cu sine şi o mare responsabilitate! – cât mai ales faptul că este o companie foarte principială.

  ... continuare    


 

Tribunale pentru a prăda statele?

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 8/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Sub acest titlu, dar fără sensul întrebării în numărul din iunie al prestigioasei publicaţii franceze „Le Monde diplomatique” se publică un incitant articol (semnat de B. Bréville şi M. Belard) pe tema practicii tot mai intense a multinaţionalelor de a aduce statele în justiţie, pentru a-şi impune legea lor şi a-şi valorifica drepturile pe care le revendică.

Deşi de aproape 60 de ani societăţile private pot reclama statele în justiţie, multă vreme procedeul a fost puţin utilizat. Din circa 550 de procese de acest gen recenzate de-a lungul globului din anii 1950, 80 la sută au fost intentate între 2003 şi 2012.

  ... continuare    


 

Cunoa?te-?i slăbiciunile ca avocat

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 34/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Sunt îngrozitor în ce prive?te luarea noti?elor. Nu e vorba doar de scrisul meu, care este admirabil de urât, ci de ac?iunea de a lua noti?e în sine. Am tendin?a să păstrez totul în minte, lucru care este absurd pentru că am o memorie destul de fragilă. De mai multe ori, persoana de la recep?ie mă anun?a că are pe cineva la telefon. De regulă, răspundeam cu “Pe cine? Nu am auzit niciodată de această persoană”, înainte să-mi spună că, de fapt, era un client. În ultimul timp, am devenit din ce în ce mai bun. Astfel, am ajuns să în?eleg că luarea noti?elor este o slăbiciune a mea. Slăbiciunea mea în a nu lua noti?e.

  ... continuare    


 

Program de studii universitare de masterat: Dreptul Afacerilor

Facultatea de Drept a Universităţii Româno-Americane va organiza în toamna acestui an un program de masterat dedicat Dreptului Afacerilor.

Cursurile acoperă o largă tematică din domeniul dreptului afacerilor: societăţi comerciale, insolvenţă, contracte, concurenţă etc. fiind susţinute de cadre universitare de prestigiu, cu o bogată experienţă practică şi universitară.

Universitatea Româno-Americană pune la dispoziţia cursanţilor, pe lângă corpul profesoral de excepţie, un cadru modern de desfăşurare a cursurilor şi o programă ce conţine seminarii practice interactive în cadrul cărora vor fi asimilate aspectele practice ale disciplinelor studiate.

  ... continuare    


 

Sistemul penitenciar – obligaţia administraţiei închisorii de a asigura confidenţialitatea convorbirilor telefonice ale deţinuţilor

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 8/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Prin legea franceză a penitenciarelor din 24 noiembrie 2009, se acordă deţinuţilor dreptul de acces la o linie telefonică fixă, pentru a putea comunica în mod liber cu avocaţii lor. Constatând că, dată fiind poziţionarea posturilor telefonice în cadrul penitenciarului Rennes-Vezin, nu se poate respecta regimul de confidenţialitate al discuţiilor, Observatorul internaţional pentru penitenciare, două sindicate ale avocaţilor şi Baroul din Rennes au formulat o cerere în acest sens, adresată Tribunalului administrativ din Rennes, pentru a obliga conducerea închisorii să dispună realizarea unor lucrări de izolare fonică a cabinelor telefonice în cel mai scurt timp posibil. Ministerul justiţiei, la rândul său, a constatat neîndeplinirea condiţiilor minime de confidenţialitate, dar a contestat urgenţa impunerii măsurilor adecvate, în condi?iile în care ar exista alte mijloace de realizare a dreptului la confidenţialitatea convorbirilor cu avocatul (prin vizite sau prin poştă, de exemplu).

  ... continuare    


 

Cloud computing. Şi ce ne facem dacă plouă?

Articol publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr.8 /2014. Autor: Alin Popescu*, CEO al AvocatNet.ro

Ne temem de multe lucruri. Conştient sau nu, justificat sau nu, frica e alături de noi la fiecare moment al existenţei noastre. De ea profită unii, pe ea îşi clădesc alţii averile şi tot pornind de la ea acţiunile noastre capătă sens chiar şi atunci când pare că sunt iraţionale.

Despre frica vă povestesc eu astăzi. Despre frică, viaţă şi cloud computing. Şi, cine ştie, poate că la final vom fi conturat împreună o mică parte dintr-o hartă extrem de importantă a manifestărilor fricii.

Vom face împreună o călătorie pe trei continente, în trei lumi diferite. Vom experimenta exotismul unor opinii, şocul unor cifre şi realitatea din spatele unor decizii. Toate aceste lucruri într-un singur scop nobil: o mai bună înţelegere a fricilor noastre.

  ... continuare    


 

Franţa – Modificarea Codului de procedură penală: noile drepturi ale apărării

Articol publicat în Pandectele Române nr. 7 pe 2014, rubrica Meridiane juridice, îngrijită de prof. univ. dr. Mircea Duţu.

Prin legea nr. 2014-535 din 27 mai 2014, de transpunere a Directivei europene nr. 2012/13/UE din 22 mai 2012, privind dreptul la informare în cadrul procesual penal, s-au introdus numeroase modificări în ceea ce priveşte drepturile apărării, în cadrul Codului de procedură penală din Franţa.

Astfel, începând cu faza cercetării penale, drepturile persoanei anchetate de către organele de poliţie au fost modificate; astfel, sub vechea reglementare, drepturile persoanei bănuită că ar fi comis o infracţiune erau clar determinate în funcţie de regimul anchetei (cercetare în stare de libertate, persoană cercetată sub control judiciar, persoană reţinută). Începând cu 1 ianuarie 2015, în privinţa persoanelor cercetate în stare de libertate sau sub control judiciar, s-a introdus dreptul de a fi asistat de avocat chiar şi în faţa organelor de poliţie.

  ... continuare    


 

Adevărul statistic despre mediere

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 33/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Trebuie să recunosc faptul că uneori agita?ia din jurul medierii mă obose?te teribil. Cu toată simpatia pe care o port celei mai noi profesii (para)juridice, comportamentul lor colectiv mi se pare uneori deplasat. O forfotă permanentă pe re?elele de socializare, dese reac?ii compulsive, săltări nervoase ?i în general, o disponibilitate teribilă spre har?ă în apărarea virtu?ilor nemaiîntâlnite (pare-se) ale medierii.

Cel mai adesea oboselii îi predomină însă sentimentul de compătimire pentru naivită?ile lor. Din discu?iile purtate cu mul?i dintre ei, cei mai mul?i cred sincer în succesul iminent al medierii ?i în suprema?ia ei de mâine.

  ... continuare    


 

JPact – aplica?ie interactivă disponibila pe iPad pentru construirea rapidă a contractelor

JPact este o aplicaţie destinată generării şi administrării contractelor, care permite crearea şi utilizarea unor modele de contracte ce pot fi construite, completate, modificate şi verificate chiar în timpul negocierii cu clientul. Pe lângă facilită?ile de administrare ?i redactare, aplicaţia pune la dispoziţie modele de contracte create de profesionişti, ce pot fi achizi?ionate rapid ?i adaptate situa?iilor concrete întâlnite în practică.

Cu ajutorul JPact puteţi crea toate modelele de contracte de care aveţi nevoie în activitatea dumneavoastră şi le puteţi accesa oricând, chiar în timpul negocierii cu partea contractantă, pentru a le adapta unei situaţii concrete, pentru a le completa în vederea semnării lor sau pentru a salva forma asupra căreia aţi negociat.

  ... continuare    


 

Învăţământul superior juridic: între spiritul utilitarist şi vocaţia ştiinţifică
– Nevoia unei urgente reforme –

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 7/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U 

Mondializarea economică, cu implicaţiile sale în toate domeniile societăţii are un impact deosebit şi asupra formării, statutului şi rolului profesiilor juridice în înfăptuirea obiectivelor conferite. Adaptarea lor la noile cerinţe ale pieţei, una devenită globală, cu un puternic caracter integrator şi prevalenţa unui anumit model de dezvoltare, care tinde la generalizare presupune, înainte de toate, schimbări fundamentale în conceperea şi desfăşurarea formării iniţiale şi iniţiatice a juristului generic şi în pregătirea specială a profesionistului de carieră (juridică). Într-adevăr, câmpul studiilor teoretice şi a deprinderilor definitorii dobândeşte astfel o importanţă excepţională.

  ... continuare    


 

Plângerile împotriva magistra?ilor vor ajunge în instan?ă

Articol preluat de pe site-ul jurindex.ro. Autor: Adrian Toni Neac?u 

Începând de la jumătatea lunii trecute s-au schimbat radical regulile privind solu?ionarea plângerilor împotriva judecătorilor ?i procurorilor. Mai exact, în cadrul exercitării controlului de constitu?ionalitate pe cale de excep?ie, Curtea Constitu?ională a constatat că solu?iile de clasare ale Inspec?iei Judiciare la sesizările cetă?enilor pot fi contestate în justi?ie.

Consecin?a acestei solu?ii este pe de o parte aceea că Inspec?ia Judiciară nu mai poate bloca arbitrar plângerile justi?iabililor, iar pe de altă parte că puterile discre?ionare ale Inspec?iei Judiciare căpătate pe vremea ministeriatului Predoiu suferă o primă fisură.

  ... continuare    


 

Ce avantaje aduce profesia de magistrat?

Extras din Admiterea la INM şi în magistratură 2014, Ghid practic: întrebări, legislaţie, teste. Autor Cristi Danileţ

Funcţia de magistrat este o funcţie nobilă în cadrul unei structuri esenţiale a statului de drept. Justiţia este coloana vertebrală a oricărei societăţi democratice fără de care aceasta s-ar prăbuşi instantaneu.

Locul de desfăşurarea a activităţii magistratului se bucură de certitudine sporită. Judecătorul este inamovibil, astfel că el nu poate fi transferat, delegat, detaşat, promovat fără acordul său, nu poate fi retrogradat, poate fi suspendat din funcţie numai în ?ase situaţii (în caz de trimitere în judecată ori de arestare preventivă sau la domiciliu, dacă suferă de o boală psihică, ca sancţiune disciplinară pentru maxim 6 luni, pe durata solu?ionării recursului la hotărârea de excludere din profesie, iar în anumite condi?ii până la soluţionarea definitive a acţiunii disciplinare sau pe parcursul procedurii de verificare şi constatare a îndeplinirii condiţiei de bună reputaţie), poate fi eliberat din funcţie numai în condiţiile prevăzute de lege (ca urmare a condamnării pentru săvârşirea unei infracţiuni, a pensionării, a demisiei), iar în caz de desfiinţare a instanţei în care activează i se oferă un loc de muncă echivalent la o altă instan?ă. 

  ... continuare    


 

NOU! A apărut edi?ia 2014 a Ghidului privind admiterea la INM ?i în magistratură, autor Cristi Danile?

Editura Wolters Kluwer România pune la dispozi?ia celor interesa?i Admiterea la INM şi Magistratură 2014, Ghid practic: întrebări, legisla?ie, teste.

Încă de la prima sa apari?ie – 2012 – Ghidul s-a bucurat de un succes notabil pe pia?a juridică, datorită unei abordări foarte practice ?i complete:
-          peste 260 de întrebări ?i răspunsuri ce tratează toate aspectele implicate în pregătirea ?i sus?inerea examenului
-          legisla?ia incidentă adusă la zi
-          grilele de întrebări ?i răspunsurile din 2013

Autorul, Cristi Danile?, este recunoscut pentru experien?a sa de magistrat ?i membru CSM. Din această postură împărtă?e?te celor interesa?i de cariera de magistrat cuno?tin?ele ?i sfaturile necesare pentru o informare completă nu numai asupra examenului în sine ci ?i asupra profesiei alese.

  ... continuare    


 

Latina e o limbă moartă

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 30/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

O anumită pedanterie este, desigur, ?i acceptată ?i a?teptată în cererile scrise de avoca?i.

În mod tradi?ional, avocatul trebuie să stăpânească cele, să zicem, o duzină de citate comune în limba latină. Sunt acele cuvinte în latină pe care le ?tie orice absolvent mediocru de drept, de la banalul per a contrario până la, să zicem, ceva mai complicatul accesorium sequitur principale. Cam atâtea cuvinte recunoa?te u?or ?i un judecător ?i tot cam atâtea acceptă în cereri fără să aibă reac?ii de respingere.

Folosirea în exces a citatelor în latină, mai ales a acelora complicate, a enun?urilor lungi, nu face decât să îngreuneze transmiterea mesajului.

  ... continuare    


 

Sintact FLUX – procedurile legislative prezentate într-un mod inedit!

Procedura civilă, proceduri fiscale – acum într-o nouă prezentare în Sintact Flux!

PENTRU PRACTICIENI

  • Ai nevoie de claritate şi siguranţă în înţelegerea şi aplicarea celor mai variate proceduri legislative?
  • Vrei să reduci timpul de analiză a textelor legale şi să înţelegi totul dintr-o privire, fără efortul de a reţine şi descifra toate detaliile?
  • Doreşti să ai la îndemână un produs inovator care să îţi ofere eficienţă, reducând timpul de analiză a procedurilor legislative noi sau pe care nu le-ai mai folosit până acum?

Foloseşte SINTACT FLUX!

Sprijinind cunoştinţele practicienilor, care aplică frecvent cele mai uzuale proceduri, SINTACT FLUX este un produs în continuă dezvoltare care acoperă cele mai variate proceduri legislative, reducând timpul de analiză şi oferind toate informaţiile de care ai nevoie. Câştigi astfel siguranţă ori de câte ori doreşti să aplici o procedură legislativă nouă!

  ... continuare    


 

Interviu cu prof. univ. dr. Ion Turcu, senior al dreptului românesc

Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor-şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor. Publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 6/2014.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Bună ziua, domnule profesor Turcu! Mă bucur că aţi acceptat să ne răspundeţi la interviul lunii iunie, în special pentru ca dvs. aniversaţi anul acesta, la 1 iunie 73 de ani. Câţi dintre aceştia au fost în slujba dreptului?

Prof. univ. dr. Ion Turcu: Cred că au fost mai mult de 5 decenii, dacă socotim şi facultatea.

R.R.D.A.: Vă rog domnule profesor să spuneţi pentru cititorii Revistei Române de Drept al Afacerilor cum a fost începutul carierei dvs., având în vedere că vorbim despre o epocă despre care se ştiu puţine… cea de la începutul anilor ’60, dacă nu mă înşel.

  ... continuare    


 

Judecătorul vrea să fii bun

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 29/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Nu există nici cel mai mic motiv pentru care judecătorul să vrea ca avocatul să dea gre? în sala de judecată.

Orice incident nea?teptat apărut în cursul desfă?urării ?edin?ei îl scoate din ritm ?i-i îngreunează programul. Conducerea unei ?edin?e este o cursă de rezisten?ă. Dimpotrivă, judecătorul vrea ca avocatul să-?i expună concluziile cât mai bine, să aibă o excelentă presta?ie verbală, fără întreruperi, fără bâlbâieli ?i să fie un exemplu de elocin?ă. Î?i dore?te concluzii clare, complete, incontestabile, care să lămurească pe deplin situa?ia juridică. Î?i dore?te ca avocatul să performeze, aproape în aceia?i parametrii în care însu?i avocatul î?i dore?te asta. După terminarea ?edin?ei, judecătorul are de luat o hotărâre. I-ar prinde bine un ajutor de specialitate de la avocat. Tocmai de aceea, în interesul lui, î?i dore?te performan?a ta.

  ... continuare    


 

Păstrarea datelor informatice: nevaliditatea directivei din 15 martie 2006

Articol publicat în Pandectele Române nr. 6 pe 2014, rubrica Meridiane juridice, îngrijită de prof. univ. dr. Mircea Duţu.

CJUE a declarat directiva privind conservarea datelor informatice ca fiind nevalidă, datorită ingerinţei grave asupra drepturilor fundamentale privind viaţa privată şi protecţia datelor cu caracter personal, fără ca această ingerinţă să se limiteze la strictul necesar.

Directiva privind păstrarea datelor nr. 2006/24/CE din 15 martie 2006 avea ca obiectiv principale armonizarea dispoziţiilor statelor membre relative la conservarea unor anumite date generate sau controlate de furnizorii de servicii de comunicare electronică accesibile publicului sau reţelelor publice de comunicaţie. Documentul garata disponibilitatea acestor date în vederea prevenirii, cercetării, identificării şi sancţionării infracţiunilor grave, în special cele aferente criminalităţii organizate şi terorismului.

  ... continuare    


 

„Dreptul suplu”, între concept şi practică

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 6/2014. Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Prin studiul anual pe 2013, publicat recent, Consiliul de Stat al Franţei (instanţa supremă de contencios administrativ) a impus pe piaţa ideilor şi a practicii juridice un nou concept provocator: cel de drept suplu! Documentul recomandă autorităţilor publice a se dota cu o doctrină a recurgerii la şi a folosirii frecvente a dreptului suplu, pentru a contribui la politica de simplificare a normelor şi promovare a calităţii reglementărilor legale.

Spre a se ajunge aici, s-a avut în vedere multiplicarea actelor oficiale de genul codurilor de bună conduită, recomandărilor de bune practici, în special în domeniul medical, noii guvernanţe economice a Uniunii Europene, reglementării de către Consiliul Superior al Audiovizualului francez a acoperirii mediatice a conflictelor armate...

  ... continuare    


 

Adevărata importan?ă a concluziilor orale

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 28/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

În România se supraestimează importan?a prezen?ei orale a avoca?ilor în fa?a instan?ei. Se consideră în mod fals că un avocat câ?tigă sau pierde un proces în func?ie de cât de bun vorbitor este ?i cât de mult reu?e?te să impresioneze instan?a în evolu?ia lui verbală. Nimic mai gre?it. Procesele se câ?tigă preponderent în scris, datorită argumentelor juridice aduse, a acuită?ii lor ?i a modului lor de expunere. Expunerile orale sunt spectaculoase ?i pot impresiona sala. Un public neavizat este rapid vrăjit de un avocat care vorbe?te pe un ton însufle?it, gesticulează larg ?i perorează cu convingere.

  ... continuare    


 

Judecătorul ideal

Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Ana-Maria Puiu, judecător

Vă mărturisesc faptul că scriind acest articol eram con?tientă că va suna ca un strigăt în mijlocul de?ertului. ?tiam că cei care ar avea cel mai mult de învătat din acest crez al unui judecător nu vor avea ochi să citească. Nu doar pentru că spa?iul publicării este cel al internetului. ?i acesta este un motiv. În acela?i timp, trăiam bucuria că sunt ?i colegi (oameni de drept) care împărtă?esc acela?i crez. Pentru ace?tia, ce aveam de spus ?i de scris nu reprezenta nimic nou, nimic deosebit.

A?adar, pentru niciuna dintre aceste două categorii nu am scris cele de mai jos. Am scris cu nădejdea că sunt totu?i unii care nu s-au regăsit, care încă se mai caută pe ei în?i?i, care încă mai pot îmbră?i?a ?i urma modelul unui judecător ideal.

  ... continuare    


 

CJUE: Limitele protec?iei consumatorului

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 4/2014.

CJUE: refuzul de a interveni al unei asociaţii pentru protecţia consumatorilor nu este contrar Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (CJUE, hotărârea din 17 februarie 2014 pronunţată în cauza C-470/12)

În cadrul unui litigiu având ca obiect executarea unei sentinţe arbitrale prin care un consumator a fost obligat la rambursarea unei sume de bani relativă la un contract de credit de consum, o instanţă din Slovacia a formulat o trimitere prejudicială către Curtea de Justiţie cu privire la interpretarea articolelor 6-8 din Directiva nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive din contractele cu consumatorii, coroborate cu articolele 38 şi 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

  ... continuare    


 

De ce a uitat Google portalul instan?elor?

O foarte recentă decizie a Cur?ii Europene de Justi?ie a încins pentru pu?ină vreme discu?ia despre datele persoanele şi dreptul la via?ă privată pe internet. Discuţia a fost rapid preluată de presă ?i bagatelizată. Câteva materiale, nu cu mult mai bune dar oarecum mai tehnice, au apărut pe site-urile noastre de specialitate. În graba de a traduce, a calchia din engleză ?i alte limbi europene ?i de a copia din stânga sau din dreapta, comentatorii au omis să constate ceva extrem de interesant: portalul instan?elor a dispărut de pe Google. Mai exact datele de pe portalul instan?elor referitoare la dosare ?i ?edin?e de judecată, care până de curând erau în mod direct accesibile pe motorul de căutare american au devenit în prezent invizibile. Bineîn?eles că nu e nici o întâmplare. La data de 31 mai 2014 s-a întâmplat ceva ?i în mod obligatoriu aceasta are legătură cu decizia Cur?ii europene din 13 mai.

  ... continuare    


 

Wolters Kluwer România - partener Lawyr.it!

Wolters Kluwer România încurajează ini?iativa studen?ilor la Drept care a dus la lansarea unei noi publica?ii juridice destinată studen?ilor: Lawyr.it

Pornită în cadrul unui proiect mai amplu lansat în Europa Centrală şi de Est care urmăreşte crearea unei reţele a facultăţilor de drept, Lawyr.it are toate premizele să devină o publicaţie modernă, europeană, deschisă către schimbul de informaţii şi de experienţă între studenţii la drept din ţările europene.

  ... continuare    


 

O stafie bântuie Europa: terorismul contractual (I)

Editorial publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 5/2014. Autor: Prof. univ. dr. Gheorghe Piperea

Contractul este, după formula sacramentală fixată de art. 1166 din actualul nostru Cod civil, un acord de voinţe al părţilor, ghidate de intenţia de a genera, modifica sau stinge raporturi juridice. Iar acest acord de voinţe este liber, aşa cum rezultă din art. 1169 C. civ. Părţile sunt libere să contracteze, să decidă persoana cu care contractează, adică să îşi aleagă partenerul de contract (ceea ce implică şi libertatea de a nu contracta), precum şi să determine conţinutul contractului, în limitele impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri. Libertatea comerţului, de altfel, este un principiu constituţional (art. 45 din Constituţie).

  ... continuare    


 

Adrian Neac?u: Cum se cite?te hotărârea judecătorească. Metoda mea

În urmă cu un an de zile am lansat Monitorul Jurispruden?ei, ocazie cu care am construit un model original pentru analiza ?i prezentarea hotărârilor judecătore?ti. Modelul realizat de mine a asigurat succesul publica?iei, fără însă să atragă în mod semnificativ aten?ia ?colilor noastre de drept. În România, analiza hotărârilor judecătore?ti se face după ureche, nesistematic ?i neunitar. Modelele de prezentare a hotărârilor judecătore?ti în publica?iile ?tiin?ifice au rămas acelea?i de zeci de ani, fie că vorbim de a?a zisa pastilă, fie de rezumat.

  ... continuare    


 

Sumarul modificărilor dispoziţiilor de dreptul muncii prin noile reglementări penale

Prin noile norme penale (Codul penal, Codul de procedură penală ?i legile de punere a lor în aplicare) au fost operate modificări ale legisla?iei muncii. Modificările privesc, în special, unele cazuri de suspendare ?i încetare a contractului individual de muncă, precum ?i dispozi?iile referitoare la răspunderea penală din Codul muncii ?i Legea securită?ii ?i sănătă?ii în muncă nr. 319/2006.

În articolul Modificări ale legisla?iei muncii prin noile norme penale, publicat în Revista română de Dreptul Muncii nr. 5/2014, profesorul Alexandru Ţiclea analizează aceste modificări, prezentând elementele de noutate şi semnificaţia acestora.

  ... continuare    


 

Regulile de concuren?ă: aten?ie la neaten?ie!

Valentin Mircea, Asociat Senior la Mircea ?i Asocia?ii, Expert în concuren?ă

Activitatea de urmărire a respectării regulilor de concuren?ă este o activitate continuă, desfă?urată de către Consiliul Concuren?ei ?i de către Comisia Europeană (prin Direc?ia Generală de Concuren?ă). Chiar în momentul în care citi?i aceste rânduri, echipe de inspectori de concuren?ă – personalul specializat al celor două autorită?i men?ionate – analizează posibile încălcări ale regulilor de concuren?ă într-o arie foarte extinsă de sectoare economice. Zonele de aten?ie ?i aria de analiză cuprind zone variate ale economiei – este foarte probabil ca ?i activitatea companiei dumneavoastră să fie în aten?ia autorită?ilor de concuren?ă.

Trebuie remarcat că activitatea din ultimii ani a autorită?ilor de concuren?ă s-a intensificat vizibil iar cifrele sunt grăitoare în acest sens:

  ... continuare    


 

Wolters Kluwer lansează oficial cartea juridică a anului: Convinge judecătorul

Dan Stoica, Director General, Wolters Kluwer România

Lumea tradiţională a practicienilor dreptului se transformă. În urmă cu zece ani, am scris despre rolul juristului în societate, despre educaţia juridică şi despre organizarea profesională a profesiei. Între timp, există deja voci care identifică o lipsă de realism şi gândire critică a şcolii juridice româneşti.

Profesioniştii de astăzi înţeleg că practica tradiţională are nevoie de o nouă abordare. Vechile metode nu mai produc aceleaşi rezultate. Trebuie să existe o cale mai bună. Codul succesului se rescrie chiar în aceste zile.

  ... continuare    


 

Ce este Dreptul Practic? 3 întrebări esen?iale

Wolters Kluwer România are onoarea să anun?e lansarea oficială, în exclusivitate, a lucrării domnului ADRIAN TONI NEACŞU: Convinge judecătorul. Tehnica ?i arta convingerii instan?ei – o carte unică în literatura juridică românească.

Începând cu 2 iunie cartea este disponibilă în stoc. Pentru precomenzile efectuate în luna mai, livrarea se realizează în perioada 3 - 15 iunie 2014, în ordinea primirii comenzilor.

De asemenea, vă reamintim faptul că lucrarea poate fi comandată prin magazinul online www.wolterskluwer.ro sau la sediul Editurii Wolters Kluwer din Bd-ul Tudor Vladimirescu nr. 22, Clădirea Green Gate, et. 6, în fiecare zi de luni până vineri, în intervalul orar 14:00 – 16:00.

  ... continuare    


 

Fa?a nevăzută a accizei la combustibili

Editorial publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2014. Autor: Dumitru DOBREV

Prin O.U.G. nr. 14/2004[1], Guvernul Ponta s-a angajat să dea înapoi marilor transportatori 4 eurocenţi la litrul de motorină, în încercarea, aparent abilă, de a para ameninţarea Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) de sabotare a impopularei supra-accize, subiect de mari dezbateri în „politichia” şi mass-media dâmboviţeană.

În concret, potrivit UNTRR, consumul anual de combustibili auto în România este de aproximativ 7 miliarde de litri, din care 5 miliarde de litri motorină şi 2 miliarde de litri benzină.

  ... continuare    


 

Bunurile provenite din infracţiuni: Parlamentul european intenţionează accelerarea procedurilor de confiscare

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 4/2014.

Parlamentul european se dovedeşte a fi foarte activ în ceea ce priveşte, pe de o parte, criminalitatea financiară, iar pe de alta, consecinţele financiare ale activităţilor infracţionale. Se are în vedere, în principal, proiectul de directivă privind „punerea sub sechestru şi confiscarea bunurilor provenite din infracţiuni în Uniunea Europeană”. O primă formă a acestui proiect a fost aprobată aproape în unanimitate în urma sesiunii plenare din 25 februarie 2014.

Ideea pe care a vrut să o sublinieze raportorul acestui text este simplă: banii proveniţi din infracţiuni continuă să circule (dincolo de frontierele naţionale), chiar dacă autorii acestora intră în închisoare.

  ... continuare    


 

De la mitior lex, la… summum ius, summa iniuria?

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 4/2014.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Intrarea în vigoare a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009) la 1 februarie 2014 a ridicat şi spinoasa problemă a aplicării legii penale în timp, cu aspectul său cel mai important: cel al mecanismului operării retroactive a legii penale mai blânde (mitior lex) în cazuri date, de speţă. Părerile divergente la nivelul jurisprudenţei au condus deja la pronunţări de hotărâri care, cel puţin la nivelul opiniei publice nasc nedumeriri, iar în rândurile specialiştilor ridică uneori întrebarea dacă nu cumva suntem în situaţia în care aplicarea cu prea mult zel formal a unor prevederi legale conduce la soluţii pe fond în care echitatea şi dreptatea practic dispar, strivite de un „mecanism legal” implacabil şi absolutizant.

  ... continuare    


 

Convinge judecătorul: carte juridică sau literatură juridică?

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 25/2014. Autor: Alina Crăciun

Stil direct, incisiv, umor subtil, eleganţă, bună-credinţă şi multă practică! Aşa aş caracteriza noua apariţie editorială Convinge judecătorul – Tehnica şi arta convingerii instanţei, autor Adrian Toni Neacşu.

Nu intenţionez să vorbesc despre utilitatea cărţii. Mi se pare mai mult decât evidentă, odată ce surprinde aspecte intim legate de situaţia avocatului în faţa instanţei, aspecte cunoscute numai de un om care le-a trăit. Din acest punct de vedere este o sursă incomparabilă de experienţă. De aceea amintesc de bună-credinţă în împărtăşirea unor informaţii aproape imposibil de aflat altfel. Pentru avocat e o carte care ţine loc de ucenicia…în instanţă!

  ... continuare    


 

Cartea juridică a anului: Convinge judecătorul

Wolters Kluwer România are onoarea să vă prezinte, în exclusivitate, lucrarea domnului ADRIAN TONI NEAC?U: Convinge judecătorul. Tehnica ?i arta convingerii instan?ei - o carte unică în literatura juridică românească.

Scrisă într-un stil accesibil ?i dinamic, lucrarea reprezintă o excelentă prezentare a perspectivei judecătorilor asupra proceselor. Prin întreaga sa activitate, avocatul urmăre?te să convingă judecătorul. Pentru a câ?tiga procese, avocatul trebuie să scrie bine ?i să vorbească eficient. Adrian Toni Neac?u reu?e?te să prezinte sistematic toate activită?ile avocatului în instan?ă din perspectiva cre?terii ?anselor de persuasiune a judecătorului.

  ... continuare    


 

Conferin?a de Control Intern în Sectorul Financiar Bancar

Institutul de Control Intern, în parteneriat cu Wolters Kluwer România, organizează în Bucure?ti, în data de 29 Mai 2014, la Hotel Intercontinental, sala Rapsodia, începând cu ora 09:00 conferin?a cu tema Controlul Intern în Sectorul Financiar Bancar.

Nevoia de controale interne adecvate necesită speciali?ti care sunt capabili să implementeze, să utilizeze, să evalueze ?i să monitorizeze buna func?ionare a sistemului de control intern din organiza?iile financiare.

"Recâ?tigarea încrederii, stabilitatea financiară, transparen?a ?i acurate?ea datelor ?i informa?iilor furnizate, nivelul ratelor ?i comisioanelor, comunicarea eficientă precum ?i modul de solu?ionare a reclama?iilor sunt câteva dintre ingredientele care vor garanta succesul campionilor creditării anului 2014...

  ... continuare    


 

Cum se pregăteşte judecătorul pentru concluziile orale

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 24/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Momentul culminant ?i cel mai important pentru judecător în orice dosar este scrierea solu?iei. Atunci judecătorul rămâne singur cu dosarul ?i î?i asumă întreaga responsabilitate. Acela este momentul în care face evaluarea finală a întregului dosar, în care analizează toate sus?inerile păr?ilor ?i întreg probatoriul. Un judecător nu poate trece însă la scrierea minutei atâta vreme cât nu are certitudinea că are în dosar toate probele de care avea nevoie. El scoate dosarul în pronun?are atunci când ?tie că evolu?ia păr?ilor este încheiată ?i mai ales când ?tie că solu?ia pe care o va da are toate elementele de sprijin în dosar. Repunerea dosarului pe rol pentru completarea cercetării judecătore?ti este un e?ec profesional al judecătorului ?i motiv de jenă colegială. Repui un dosar pe rol doar pentru că l-ai scos fără să-l cuno?ti bine.

  ... continuare    


 

Investe?te în tine! Participă la atelierul practic pentru avoca?i

Avocatul ?i actorul. Asemănări?

Monica Bellucci spunea “cred că avoca?ii sunt ni?te incredibili actori. Î?i imaginezi cât de mult trebuie să joace teatru în fiecare zi?” . 

Dar oare ce înseamnă să joci teatru în sala de judecată sau la discu?ii cu clien?ii pentru a-?i atinge scopul ?i a-i convinge pe ceilal?i? Mul?i dintre noi sunt tenta?i să răspundă că înseamnă doar să ?tii să te prefaci. Nici pe departe nu este acesta răspunsul corect. 

Vei rămâne uimit să afli că pentru a-i convinge pe ceilal?i de o idee sau o emo?ie trebuie să fii tu însu?i, secretul stând doar în capacitatea de a oglindi prin tine mesajul pe care vrei să îl transmi?i. Pentru că instinctiv recunoa?tem prefăcătoria ?i, de?i nu ne dăm seama întotdeauna con?tient de acest lucru, în sinea noastră intuim când "ceva nu este la locul lui". 

  ... continuare    


 

Un deceniu de Coduri fiscale

Articol publicat în revista Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 2/2014.
Autor: Prof. univ. dr. Radu Bufan

Un eveniment care ar fi trebuit marcat în viaţa publică îl constituie aniversarea a 10 ani de la intrarea în vigoare a codurilor fiscale, respectiv Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală.

Percepţia multor utilizatori ai acestor Coduri este, fără îndoială, influenţată de mult prea numeroasele modificări ce le-au fost aduse în acest deceniu, însă acest fapt nu ar trebui să ne împiedice să observăm adevăratele merite şi lipsuri ale codurilor; dacă analizam atent numeroasele modificări vom constata că ele nu afectează structura de bază a codurilor, fiind determinate de nevoi punctuale de diverse tipuri; singura modificare majoră, realmente efectuată cu 6 luni anterior intrării sale în vigoare, a fost cea ocazionată de aderarea României la Uniunea Europeană.

  ... continuare    


 

Redefine?te procesul tău de vânzare. Apropie-?i succesul! – Atelier practic pentru avoca?i

Avocatura  - un business personal

Profesiile liberale, inclusiv cea de avocat, sunt supuse din ce în ce mai mult presiunii pieţei concurenţiale. Varietatea surselor de informare, creşterea numărului de profesionişti şi a accesului la aceştia, determină un avocat să acorde atenţie nu numai pregătirii sale profesionale, dar şi prestigiului, imaginii şi prezenţei sale în mediile care pot oferi clientelă.

Regulamentele UNBR interzic publicitatea şi vânzarea directă a serviciilor de avocatură. Cu toate acestea concurenţa este o realitate din ce în ce mai evidentă. Marile case de avocatură au departamente specializate de PR şi marketing care, dublate de excelenţa serviciilor oferite, tind să eclipseze micile business-uri de avocatură.

  ... continuare    


 

Provocările vânzării serviciilor de avocatură

Având în vedere  restricţiile formelor de publicitate ale profesiei de avocat, o abordare a procesului de vânzare a serviciilor de avocatură înseamnă găsirea unor modalităţi de vânzare neagresive şi foarte bine adaptate reglementărilor profesiei.

Într-un  mediu extrem de concurenţial, avocaţii sunt nevoiţi să meargă pe intuiţie, vechi practici şi o flexibilitate ieşită din comun pentru a râmâne informaţi şi a-şi găsi potenţiali clienţi. Este clar că regulile clasice de vânzare nu pot fi aplicate şi că legiuitorul român a dat preponderenţă reputaţiei şi pregătirii profesionale în detrimentul comunicării ofertei de servicii.

  ... continuare    


 

Stilul documentelor juridice. Problema tonului

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 23/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Importan?a tonului în documentele juridice este în general trecută cu vederea. Avoca?ii scriu potrivit stării de spirit pe care o au la momentul redactării ?i se gândesc mai degrabă la ei decât la publicul cererii. Se lasă condu?i de contextul personal ?i prea pu?in de cel exterior.

Tonalitatea potrivită se găse?te vizualizând permanent scopul documentului. Acesta este acela de a convinge cerebral ?i eventual emo?ional, dar mult mai pu?in, judecătorul. Odată stabilită această tonalitate, ea trebuie păstrată permanent constantă.

  ... continuare    


 

Dosarele de credit pozitive; criterii; legislaţie comparată

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 1/2014.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Realizată la cererea unui grup de lucru al Senatului Francez privind repertoriul naţional al creditelor acordate particularilor de către secţia de Legislaţie comparată a Senatului şi publicată în cadrul raportului de informare intitulat „Repertoriul naţional al creditelor acordate particularilor: o contribuţie la luarea deciziei” nr. 273 (2012 – 2013), această notă compară legislaţia aplicabilă bazelor de date constituite, în tot sau în parte, din dosare de credit, având în vedere şase state europene: Germania, Belgia, Spania, Italia, Marea Britanie (Anglia) şi Elveţia. Aceasta nu evocă şi aspectul „negativ” al acestor baze de date.

  ... continuare    


 

Extinderea parteneriatului Biblionet - Wolters Kluwer

În urmă cu un an, Fundatia IREX ini?ia, împreună cu Wolters Kluwer România, un parteneriat prin care să ofere acces la informa?ii legislative unui număr cât mai mare de utilizatori ai bibliotecilor publice din România. Astfel, până acum au fost implicate 15 biblioteci jude?ene, iar în cadrul acestora 15 bibliotecari traineri au fost instrui?i prin intermediul ToT-ului în utilizarea ?i oferirea de suport bibliotecarilor locali.

  ... continuare    


 

Stilul documentelor juridice. Foloseşte fraze şi paragrafe scurte

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 22/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Claritatea este zeul suprem căruia trebuie să i se închine toată strădania avocatului. Scrie fraze scurte, clare. Regula ar trebui să fie ?i aici aceea că cu cât o problemă este mai complexă cu atât ea trebuie exprimată în scris mai simplu. Exprimarea simplă presupune fraze scurte, directe. O frază cu o structură complicată, arborescentă, cu nenumărate propozi?ii independente intercalate, nu poate comunica simplu lucrurile complicate. Cel mai probabil, le va complica suplimentar. Desigur, virgula este cel mai întâlnit semn de punctua?ie ?i în documentele juridice redactate de avoca?i sau de instan?ă. A?a cum este în general cel mai răspândit semn de punctua?ie. Punctul este însă un prieten mai bun al lizibilită?ii ?i ar trebui folosit de avocat cel pu?in la fel de des. Un text care are un număr de puncte cât mai apropiat de numărul virgulelor este un text u?or de parcurs ?i de în?eles. Acest paragraf de pildă a fost u?or de citit ?i întrucât are 11 puncte de final de propozi?ie ?i doar 7 virgule.

  ... continuare    


 

Avem coduri. Cum le aplicăm?

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 2/2014.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Prin intrarea în vigoare la, 1 februarie, a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009) şi a noului Cod de procedură penală (Legea nr. 135/2010) practic seria marilor coduri se încheie şi odată cu aceasta ampla reformă legislativă aferentă ultimilor 24 de ani. Se poate afirma acum că ultimele reglementări juridice majore adoptate anterior anului 1989, în spiritul vremurilor de atunci, au ieşit astfel din vigoare, refugiindu-se în istorie. În urma acestor evoluţii, noul sistem de drept românesc îşi desăvârşeşte edificiul legislativ, purtând marca modernităţii, exprimând exigenţele receptării dreptului Uniunii Europene şi cerinţele mondializării în curs.

Urmează acum o etapă tot atât, dacă nu şi mai importantă: cea a aplicării şi culegerii primelor date privind reacţiile practicii la prevederile noilor reglementări juridice.

  ... continuare    


 

Scrierea documentelor juridice e tehnică

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 21/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

În facultate ?i, ulterior, în institutele de formare ale profesiilor juridice (Institutul Na?ional al Magistraturii, Institutul Na?ional pentru Pregătirea ?i Perfec?ionarea Avoca?ilor, ?coala Na?ională de Grefieri ?.a.), nu se înva?ă scrierea documentelor juridice.

Învă?ământul universitar românesc este prin excelen?ă teoretic ?i nu există discipline în care să se predea tehnica, mecanica ?i structura scrierii documentelor juridice. Indiferent cât de bine te descurci la licen?ă, atunci când ie?i dintr-o facultate românească, scrierea efectivă a unei cereri reconven?ionale este o necunoscută ?i o probă herculeană. ?coala nu-?i asumă responsabilitatea de a transmite absolven?ilor ei abilită?ile ?i deprinderile practice pentru succesul profesional.

  ... continuare    


 

Interdicţia concedierii salariatei gravide

Articol publicat în revista Revista Română de Dreptul Muncii nr. 1/2014.
Autor: Prof. univ. dr. Alexandru ŢICLEA

Conform Codului muncii [art. 60 alin. (1) lit. c)], concedierea salariatelor gravide este interzisă; este admisă doar o excepţie: “în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare şi a falimentului sau a dizolvării angajatorului” [art. 60 alin. (2)]. Aceeaşi dispoziţie este reluată şi de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi [art. 10 alin. (6) şi (7)].

Reglementarea menţionată este parţial diferită de cea europeană – Directiva 92/85/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, al celor care au născut sau care alăptează.

  ... continuare    


 

Reguli generale în instanţă

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 20/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Ţine minte: Fii pregătit
Am întâlnit multe situa?ii în care avoca?ii erau lua?i prin surprindere de strigarea dosarului. Erau stânjeni?i, se scuzau că nu se a?teptau ca dosarul să fie luat atât de repede ?i cereau un răgaz pentru a avea o ultimă discu?ie cu clientul. Care abia venise sau urma să vină. Încă nu aveau ce spune în dosar.

Evolu?ia unei ?edin?e de judecată este imprevizibilă. Chiar dacă ea este temeinic planificată, oricând pot surveni modificări. Dacă ai un dosar care nu este printre primele la ordine nu înseamnă că po?i să fi complet relaxat ?i dezinteresat de derularea ?edin?ei. Oricând lucrurile se pot precipita, iar dosarul tău să fie strigat. În general, un avocat trebuie să fie gata tot timpul pentru a răspunde.

  ... continuare    Cum se vând serviciile profesionale?

Dan Stoica, Director General, Wolters Kluwer România

Recentele modificări ale regulamentului UNBR privind publicitatea avoca?ilor au creat emo?ie. Opiniile pro ?i contra dezbat, între altele, o temă recurentă: calitatea mediilor în care sunt publicate materialele publicitare. Aceasta este însă doar vârful aisbergului. În discu?iile pe care le-am avut la începutul acestui an cu câ?iva colegi avoca?i apare constant o întrebare cheie: de fapt, cum se vând serviciile profesionale ale unui avocat?

Conversa?iile purtate au scos la iveală de cele mai multe ori îngrijorarea partenerilor că asocia?ii nu generează nivelul a?teptat de clientelă. Această situa?ie pune o presiune foarte mare pe parteneri, responsabili pentru succesul echipei, dar ?i pentru plata cheltuielilor curente.

  ... continuare    


 

Impozitul în concepţia creştină

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 1/2014.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Întotdeauna impozitul a fost expresia suveranităţii statale şi a avut o semnificaţie deosebită pentru raporturile dintre religie şi organizarea politică a unei societăţi. Din această perspectivă este interesant de constatat că „impozitul statal”, adică contribuţia impusă de autoritatea publică în interes general apare foarte devreme în Biblie. Astfel, Cartea Facerii ne relatează cum Iosif care fusese vândut ca sclav în Egipt de către fraţii săi, a interpretat un vis pe care Faraon nu putea să-l înţeleagă, potrivit căruia dintr-o tulpină au ieşit şapte spice pline şi frumoase, şi după ele au ieşit alte şapte spice, slabe, seci şi pălite de vântul de răsărit, care le-au mâncat pe primele.

  ... continuare    


 

Realitatea. Judecătorul nu are timp

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 19/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Judecătorul se află într-o ve?nică presiune a timpului. Dacă nu con?tientizăm acest lucru ne scădem ?ansele de a avea o atitudine de succes în fa?a lui. Dacă ve?i întâlni judecători relaxa?i înseamnă că sunte?i norocos. O vorbă care nu-mi place, folosită de altfel îndeob?te peiorativ, spune că judecătorul este Dumnezeu pe pământ. Poate, dar atunci e un Dumnezeu aflat mereu în criză de timp. E mereu grăbit, sub presiunea de a face multe într-un timp cât mai scurt. Cei mai noroco?i judecători au de regulă o sigură ?edin?ă de judecată pe săptămână. La instan?ele aglomerate sunt însă programate cel pu?in două astfel de ?edin?e. Ori, marea majoritate a instan?elor noastre sunt instan?e aglomerate, în care judecătorii sunt apăsa?i de comprimarea sarcinilor în termene scurte, precise.

  ... continuare    


 

Avocaţii şi medierea: o carte şi un interviu

Profesor Bryan CLARK
Interviu realizat de Mihai Şandru pentru Revista Română de Drept al Afacerilor.

Mihai Şandru: Stimate domnule profesor Bryan Clark, în primul rând, dorim să vă mulţumim pentru faptul că aţi acceptat să ne acordaţi un interviu. În al doilea rând, trebuie să spunem publicului român că sunteţi profesor la Universitatea Strathclyde (Scoţia), unde întreprindeţi cercetări practice (mediere şi industria scoţiană de construcţii) şi unde predaţi drept comercial, dreptul societăţilor comerciale, dreptul comparat al societăţilor comerciale, mediere.

În România, medierea se află încă la începuturi, înregistrându-se, desigur, anumite evoluţii legislative şi instituţionale. Aşadar, aveţi vreun sfat pentru promovarea medierii într-un atare context?

Bryan Clark: Experienţa internaţională sugerează că este foarte dificil ca, în general, evoluţiile în domeniul medierii, să crească. În pofida faptului că dovezile sugerează că medierea înregistrează, în general, succes în sensul soluţionării litigiilor şi al satisfacţiei părţilor etc., îndeobşte este dificil să determini părţile să se supună medierii pentru întâia oară.

  ... continuare    


 

Consultaţia legală vs. Doctrina juridică?

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 1/2014.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Viaţa judiciară românească cunoaşte în ultimii ani un fenomen din ce în ce mai intens, dar ignorat în genere: înmulţirea situaţiilor în care, printre „probele” ajunse între filele dosarelor, îndeosebi penale se numără consultaţiile legale semnate de „nume” ale doctrinei de specialitate. Este vorba, cu precădere de „avize ştiinţifice” pe probleme de drept civil, cu caracter prealabil pentru soluţionarea unor cauze penale, cu intenţia declarată de a ajuta pe magistratul specializat „în penal” să desluşească pe deplin semnificaţiile juridice ale speţei şi să pronunţe astfel o soluţie temeinică şi legală. Ca un reflex al vremurilor (juridice) multe dintre ele au vizat aspecte legate de reconstruirea dreptului de proprietate privată, în condiţiile fluctuaţiilor cunoscute de legislaţie şi jurisprudenţă în acest cadru. Numai că abuzul de „doctrină-onorariu” poate afecta, până la compromitere dimensiunea ştiinţifică şi statutul profesionist al analizei şi studiului dreptului.

  ... continuare    


 

Vino să î?i iei punctele profesionale!

Campania E?ti avocat? Vino să îţi iei punctele profesionale! oferă avoca?ilor o modalitate simplă ?i eficientă de a ob?ine punctele profesionale necesare în cadrul programului de pregătire profesională continuă.

NOTĂ: Campania face parte din proiectul SCRIE PRACTIC al Editurii Wolters Kluwer România, prin care promovăm o literatură juridică practică, directă, orientată către nevoile pragmatice ?i imediate ale profesioni?tilor ?i publicului, aliniată la tendin?ele publicisticii juridice interna?ionale.

Publicarea unui singur articol într-una dintre revistele WOLTERS KLUWER ROMÂNIA conduce la recunoaşterea unui număr de 20 de ore de pregătire profesională! Adică toate punctele profesionale necesare pentru un an de zile.

  ... continuare    


 

Judecătorul e îngropat în dosare*

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 18/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Un judecător are foarte multe dosare de solu?ionat, prea multe. Cea mai bună pledoarie pentru o politică de degrevare a instan?elor ar fi o expozi?ie de fotografii ale birourilor judecătorilor pregătind ?edin?a de judecată.

Spuneam, într-un articol publicat în 2013: Se cunoa?te cu certitudine situa?ia supraaglomerării instan?elor din Romania cu dosare. Numai anul trecut s-a înregistrat recordul absolut cu cele peste 3,33 milioane dosare, care însă inevitabil va fi depă?it în 2013. Numărul de dosare ce revine efectiv spre solu?ionare unui judecător s-a dublat practic în ultimii 10 ani. Numărul tot mai mare de dosare restante la sfâr?itul anului, adică rămase nesolu?ionate, arată că s-a atins ?i probabil s-a depă?it limita fizică a capacită?ii de suportare a judecătorilor. Dacă în 2005 rămâneau nesolu?ionate la sfâr?itul anului doar 360.000 de dosare, la sfâr?itul anului 2012 au rămas restante aproximativ 1 milion de dosare. Stocurile mari de dosare nesolu?ionate de la an la an afectează în mod direct durata de solu?ionare a dosarelor în justi?ia noastră.

  ... continuare    


 

Descoperă actorul din tine – primele impresii

Atelierul „Descoperă actorul din tine”, susţinut de regizorul Dan Vasile, a fost o adevărată surpriză. Aceasta era şi intenţia: să surprindă, să deruteze şi apoi să descopere potenţialul din fiecare.

Nu vom dezvălui tehnicile şi măiestria actorului. De altfel, ele nici nu pot fi comunicate în cuvinte. Aşa cum nu poţi retrăi o piesă de teatru din povestirea altcuiva, tot astfel nu poţi învăţa din manuale cum să comunici şi să simţi o altă fiinţă umană într-o manieră nouă şi creativă.

Dan Vasile îţi arată că a avea succes în viaţa de zi cu zi, dar şi în viaţa profesională, necesită depăşirea clişeelor şi a normelor, îţi arată că tu deţii deja toate instrumentele necesare să performezi, păstrându-ţi autenticitatea. Mai mult, te învaţă că însuşi modul tău unic de a fi este rezervorul din care îţi extragi forţa şi ai curajul să te afirmi.

  ... continuare    


 

Ofensa la adresa preşedintelui republicii: încălcarea libertăţii de exprimare

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 12/2013.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

CEDO, hotărârea din 14 martie 2013 în cauza nr. 26118/2010

La 28 august 2008, cu ocazia deplasării preşedintelui francez la Laval, petentul a ieşit în calea coloanei oficiale cu o mică pancartă pe care scria „casse-toi, pov’con” (dispari, idiot ordinar). Să ne amintim că acelaşi preşedinte a folosit aceleaşi cuvinte, cu câteva luni înainte, cu ocazia unui salon de agricultură, răspunzând unui vizitator care a refuzat să-i strângă mâna. Urmărit penal pentru ofensă adusă preşedintelui, infracţiune prevăzută şi sancţionată la art. 26 al Legii din 29 iulie 1881 privind libertatea presei, acesta a fost condamnat la data de 6 noiembrie 2008 la plata unei amenzi de 30 de euro, cu suspendarea executării pedepsei (!), tribunalul de mare instanţă din Laval motivând soluţia prin faptul că „deşi inculpatul nu a avut intenţia de a jigni, ci doar de a da o lecţie indirectă de politeţe, acesta a omis să completeze expresia «casse-toi, pov’con» cu o formulă de gen «aşa ceva nu se spune în public»; din contră, reproducând literalmente fraza, acesta nu poate motiva în mod valabil faptul că nu a avut intenţia de a jigni”.

  ... continuare    


 

Judecătorul este un profesionist*

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 17/2014. Autor: Adrian Toni Neac?u

Meseria judecătorului este aceea de a solu?iona dosare. Să dea solu?ii în cauzele pe care le are, civile penale sau de orice alt fel. Cea mai nesuferită întrebare care mi se punea ca judecător era cum suport presiunea sentimentului că destinele oamenilor depind de mine. Cum suport gândul că libertatea ?i proprietatea oamenilor stau în pixul cu care scriam minutele solu?iilor. Sunt convins că nu există judecător care, într-un fel sau altul, să nu fi primit aceea?i întrebare. E ca ?i cum ai întreba un militar profesionist cum poate trăi cu gândul că se pregăte?te pentru a împu?ca eficient solda?i inamici. Meseria militarului nu este omorâtul oamenilor, ci aceea de militar. Judecătorul nu se ocupă de destine ?i proprietatea persoanelor, de libertatea ori mo?tenirile lor, ci doar de dosare.

  ... continuare    


 

Despre revizuirea Constituţiei

Interviu cu dna. prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti, publicat în Pandectele Române nr. 12/2013.

Pandectele Române: Constituţia României din 8 decembrie 1991 se află în faţa unei noi revizuiri, cea de-a doua în istoria sa. Consideraţi că un asemenea act, la acest moment, este necesar şi oportun?

Simina Tănăsescu: În spaţiul public românesc din ultimii trei-patru ani discuţiile referitoare la revizuirea Constituţiei pot fi asemănate fluxului şi refluxului marin: cresc şi descresc, oarecum alternativ, fără a-şi înceta freamătul neliniştitor. A discuta cu relativă lejeritate despre revizuirea legii fundamentale poate trezi nedumeriri pentru profesioniştii dreptului constituţional, căci nimic nu poate fi mai destabilizant pentru un jurist decât permanenta incertitudine şi eterna instabilitate. Constanta repunere în discuţie a cadrului juridic general în care se desfăşoară relaţiile sociale din stat poate fi comparată cu situaţia unei bărci care suportă reparaţii capitale în timp ce îi transportă pe cei care o repară – riscul de scufundare este inerent.

  ... continuare    


 

Subvenţionarea locurilor de muncă – angajatori excluşi şi angajatori beneficiari potrivit noilor reglementări din octombrie 2013

Articol publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 12/2013.
Autor: Lector univ. dr. Ana ?tefănescu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Gala?i, Facultatea de ?tiin?e Juridice, Sociale ?i Politice

1. Noţiunea de subvenţionare a locurilor de muncă

PotrivitLegii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă[1], subvenţionarea locurilor de muncă reprezintă una dintre măsurile de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor[2].

Deşi, indirect, acestea au şi efectul creşterii şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, considerate defavorizate, nu sunt reglementate printre mijloacele principale de realizare ale acestui obiectiv. Astfel, potrivit art. 57 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în principal, prin:

  ... continuare    


 

Revizuire constituţională în perioadă de criză

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 12/2013.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Într-un articol recent, publicat în revista franceză „Constitutions” (aprilie-iunie 2013) şi intitulat sugestiv Criza economică şi criza constituţională în Europa, profesorul spaniol Belaguer Callezon susţine că impasul economico-financiar major pe care îl cunoaşte lumea în ultimii ani pune la grea încercare şi soliditatea sistemelor constituţionale naţionale, precum şi normele fundamentale ale Uniunii Europene, iar răspunsul oferit până acum se dovedeşte a fi global inadecvat, atât la nivel unional-european, cât şi la cel al fiecăruia dintre cele 27 state membre ale Uniunii. El vorbeşte chiar de un declin al dreptului constituţional, accentuat în primii ani ai secolului în curs, în special post-2008 odată cu izbucnirea crizei economice, care trebuie înţeleasă şi ca una a funcţiilor istorice ale Constituţiei, care nu se mai dezvoltă exclusiv în cadrul statului naţional, ci se proiectează şi asupra diversităţii spaţiilor constituţionale, infra şi supra statale. Referitor la situaţia UE criza e generată de un model de integrare care împiedică dezvoltarea funcţiilor istorice ale dreptului constituţional, făcând astfel dificilă formarea şi afirmarea unei identităţi constituţionale europene.

  ... continuare    


 

Înscrie?i-vă la atelierul practic pentru avocati ?i dobândi?i rapid abilită?ile de „influen?ator profesionist”!

Atelier practic pentru avocaţi: Descoperă actorul din tine!

Wolters Kluwer vă invită să explora?i alături de Dan Vasile tehnicile ?i instrumentele actorului, necesare ?i în experien?a profesionistului modern.

Acest atelier implică fiecare participant la:

  1. Redescoperirea ?i poten?area valen?elor propriului instrument de comunicare, corpul, prin: exerci?ii de reconectare cu sine, senzorialitate con?tientă-direc?ionată, interac?iune autentică (liberă de clişee) cu mediul ?i persoanele din jur.
  2. Antrenarea vocii (dic?ie, emisie vocală) ?i a gesticii (exerci?ii de identificare a propriului set de atitudini) prin ?edin?e practice de improviza?ie dedicate fiecărui participant.
  3. Clarificarea propriului traseu motiva?ional ?i a punctelor de tangen?ă cu ale celorlal?i, prin test scris urmat de explicarea mecanismelor intime, a plusurilor ?i a minusurilor în interac?iunile din mediul profesional ?i personal.

  ... continuare    


 

Dreptul la cultură, dialog cu Alexandru Bâldea

Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Domnule Alexandru Bâldea, mă bucur şi vă mulţumesc pentru că aţi acceptat invitaţia de a răspunde întrebărilor noastre acum, în decembrie 2013, când Revista Română de Drept al Afacerilor a pregătit un „Dosar” dedicat dreptului artei. Dvs. sunteţi, şi o spun de la început, un specialist în domeniu: sunteţi la conducerea unei case de licitaţii importante din România, poate cea mai importantă şi sunteţi de formaţie jurist. Mai mult, aţi practicat dreptul, sunteţi avocat. Vă rog să ne spuneţi cum aţi glisat de la drept spre artă? De ce un business în acest domeniu al artei?

Alexandru Bâldea: Nu am glisat, impropriu spus. Am coexistat mai degrabă. Coexistăm de mai bine de 15 ani. Sigur că la început a fost doar pasiunea, cea simplă, de uz comun, a vizitării muzeelor ?i răsfoirii albumelor de artă. Abia către sfâr?itul anilor '90, la îndemnul unui prieten de familie, negustor de carte veche – tata fiind bibliofil – am pornit să frecventez casele de licita?ie ?i galeriile de artă – la drept vorbind pe atunci singura casă de licita?ie existentă, Alis – formatoarea primelor cota?ii în pia?a noastră de artă – ?i conglomeratul de galerii găzduite într-acea vreme de Lipscani, azi dispărut, căzut victimă ?antierului de renovare fără sfâr?it din Centrul Istoric.

  ... continuare    


 

Un bilan?

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 16/2013. Autor: Adrian Toni Neac?u

La sfâr?it de an ?i în deschiderea ultimului număr al Monitorului Jurispruden?ei din 2013 e timpul unui scurt bilan?. Am atins ceea ce ne-am propus în momentul în care am lansat această publica?ie? ?i-a atins ea scopul, cititorii no?tri folosesc acest produs a?a cum l-am gândit? Sunt multe întrebări cărora în acest moment le putem măcar schi?a un răspuns, fie el ?i incomplet.

Mai mult decât o publica?ie, am gândit Monitorul Jurispruden?ei ca un instrument. Un tool puternic pentru avocat (?i practician în general), un adjuvant în documentarea juridică. Indiferent cât de diferen?iate ?i personalizate sunt abordările dosarelor de către avoca?i, to?i au în comun nevoia de a accesa sursele directe de documentare. Nu po?i pregăti un dosar exclusiv din surse teoretice, din tratate, cursuri şi monografii. Fără apelul direct la practica judecătorească, ?ansele de reu?ită devin mult mai mici în condi?iile concrete din instan?ele noastre ?i nu cred că e cineva care practică avocatura de dragul satisfac?iilor doctrinale. Deci, un instrument de lucru.

  ... continuare    


 

Descoperă actorul din tine! Atelier practic pentru avoca?i

Wolters Kluwer vă invită să explora?i tehnicile ?i instrumentele actorului, necesare ?i avocatului. Amândoi pornesc de la o poveste. Amândoi trebuie să convingă auditoriul de adevărul acesteia. De aceea contează modul în care este ea spusă, pentru a ob?ine impactul dorit.

L-am invitat pe regizorul Dan Vasile, creatorul seriei de ateliere Metamorphosis, să dezvolte un atelier special pentru profesioni?tii din domeniul juridic, dedicat exclusiv clien?ilor Wolters Kluwer. Dan Vasile este în acela?i timp regizor cu o consistentă prezen?ă calitativă pe scenele române?ti ?i trainer & coach dedicat eficacită?ii proceselor de dezvoltare personală.

După parcurgerea celor două zile ale Atelierului:

1. Ve?i putea răspunde u?or la întrebări precum:

- Cum conduc emo?ional audien?a? (publicul, judecătorul, sala)?
- Cum fac ca punctul meu de vedere să devină evident, pentru ca audien?a să fie convinsă că ia cea mai bună decizie?

  ... continuare    


 

SINTACT COMENTARII – Noul pachet de Drept Penal

Sintact vă pregăte?te pentru intrarea în vigoare a noului Cod penal!

Evolu?ia societăţii române?ti, şi nu numai, lasă o amprentă puternică asupra aspectelor vie?ii cotidiene. Ca efect direct, marea varietate a actelor normative din legisla?ia românească, cum sunt Constitu?ia, codurile, legile, hotărârile, ordonan?ele, acordurile, decretele, normele sau rezolu?iile, se află într-o continuă schimbare.

Oricând ave?i nevoie de tabloul legislativ complet, cu toate aceste acte normative publicate, consolidate şi actualizate permanent, este suficient să accesa?i Sintact, software conceput special pentru activită?ile de documentare şi studiu privind legisla?ia, jurispruden?a şi doctrina.

În urma cerin?elor şi sugestiilor primite din partea dumneavoastră, am dezvoltat într-un ritm alert modulul Sintact Comentarii, astfel încât într-un singur an, beneficia?i de 7 pachete de comentarii pentru 13 dintre cele mai importante acte normative române?ti.

  ... continuare    


 

Despre Noul Cod civil, ordinea întemeiată pe libertate şi frumuseţea valorilor

Interviu cu prof. univ. dr. Valeriu Stoica, realizat de Alina Crăciun, coordonator reviste Wolters Kluwer România, publicat în Pandectele Române nr. 11/2013.

Pandectele Române: Domnule Profesor, în primul rând, vă mulţumim pentru onoarea de a ne acorda un interviu despre noul Cod civil, fiind bine ştiut că sunteţi unul dintre cei mai mari profesori de drept civil din ţara noastră. Deşi sunteţi binecunoscut publicului şi inclusiv cititorilor noştri, am rugămintea să ne spuneţi câteva cuvinte despre Dumneavoastră ca om şi ca profesionist. Unul dintre scopurile rubricii de interviuri este acela de a aduce mai aproape de cititori partea umană a marilor profesionişti.

Valeriu Stoica: Am încercat să păstrez bucuriile simple ale vieţii. Cum profesia noastră ne ocupă cea mai mare parte din timp, secretul este să transformi profesia într-o bucurie. Dacă îţi place ceea ce faci, există premisa succesului. Este adevărat că există bucurii şi dincolo de spaţiul profesiei.

  ... continuare    


 

SINTACT FLUX – procedurile juridice explicate pas cu pas!

Special pentru dumneavoastră, clien?ii Wolters Kluwer România, pe parcursul anului 2013, gama de produse electronice adresate profesioniştilor este diversificată prin lansarea a 3 noi produse:

   

 Sintact Flux  – Termene  – Acţiuni în justiţie – Acte necesare 
în diagrame interactive, uşor de urmărit şi de aplicat!

 §

Juriştii, indiferent de specializare, cunosc faptul că aplicarea legii nu este doar raţionament juridic. O parte importantă este procedura, iar normele procedurale sunt obligatorii şi, de multe ori, înţelegerea lor necesită memorare sau practică îndelungată.

  ... continuare    


 

Noile coduri penale intră în vigoare de la 1 februarie 2014

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 15/2013. Autor: Adrian Toni Neac?u

În 1 octombrie 2011 a intrat în vigoare noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă era programat să-l secondeze de la 1 iunie 2012. Procesul a fost mai complicat decât se părea ?i el a fost amânat întâi pentru 1 septembrie 2012, apoi pentru 1 februarie 2013, intrând în cele din urmă în vigoare la 15 februarie 2013.

Asocia?iile profesionale ale judecătorilor ?i chiar Sec?ia pentru judecători a CSM s-au opus permanent aplicării noilor prevederi de substan?ă ale procedurii civile în absen?a asigurării unei infrastructuri corespunzătoare în sistemul judiciar. Într-o anchetă de amploare din martie 2012 realizată de Consiliul Superior al Magistraturii a rezultat că peste 90% din instan?ele din România erau nepregătite material în a sus?ine aplicarea noii reglementari începând din 1 iunie, care era data anun?ată atunci de politicieni ca fiind iminentă.

  ... continuare    


 

Sintact Lex Force - solu?ia completă pentru un business de avocatură

Special pentru clien?ii Wolters Kluwer România, pe parcursul anului 2013, gama de produse electronice adresate profesioniştilor este diversificată prin lansarea a 3 noi produse:

   

Gestionează mai multe dosare ?i activită?i într-un timp mai scurt doar cu Sintact Lex Force!

Acum ai la îndemână încă o nouă soluţie software marca Sintact, concepută de avocaţi pentru avocaţi şi dedicată administrării într-un mod facil şi eficient a tuturor activităţilor zilnice.

Cu Sintact Lex Force munca administrativă a unui avocat se reduce considerabil, pentru ca timpul alocat rezolvării şi documentării cazurilor practice să crească şi să devină mai productiv.

  ... continuare    


 

Jurisprudenţa română, încotro?

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 11/2013.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Din cele mai vechi timpuri, definită sub celebra formulă pretoriană – do, dico, addico – jurisprudenţa a jucat un rol major în prefigurarea, naşterea şi realizarea dreptului. Cum creăm – dăm – dreptul şi cine e capabil să o facă; cum îl exprimăm – îl zicem – cum îl conservăm, transmitem – ori îl configurăm? Un mecanism care a marcat istoria fenomenului juridic, definindu-i treptat componentele indispensabile.

În Roma antică, prin jurisprudenţă se înţelegea ştiinţa dreptului, care nu se confunda cu doctrina; ea presupunea cunoaşterea regulilor, dar şi punerea lor în aplicare spre folosinţă publică. Aşadar, deopotrivă ştiinţă şi artă, în această etapă iniţială, ea nu separa savantul de practician. Ei se regăseau în persoana, „prudentului”, jurisconsultului, precum în cazul lui Gaius, Ulpian, Paul ori Papinian din a căror operă Pandectele/Digestele au reţinut secvenţe importante. Acestea din urmă amintesc de o ştiinţă, dar şi de redactarea de acte ori expunerea de probleme juridice.

  ... continuare    


 

Despre statistică, recorduri ?i judecători

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 14/2013. Autor: Adrian Toni Neac?u

Instan?ele întocmesc rapoarte statistice trimestrial. Cea mai importantă statistică par?ială însă este cea semestrială, de la jumătatea anului. În acest moment se pot aproxima, cu o precizie importantă, cifrele finale ale anului, printr-o simplă extrapolare.

Iată cele mai importante date cantitative pentru primele 6 luni ale anului.

Instan?ele au avut de solu?ionat în perioada ianuarie-iunie 2013 un număr total de 2,2 milioane de dosare. O cre?tere importantă a numărului de dosare fa?ă de aceea?i perioadă a anului 2012 s-a înregistrat pe rolul tribunalelor ?i al cur?ilor de apel. Tribunalele au avut cu 180.000 de dosare mai mult decât în semestrul I 2012, iar cur?ile de apel cu peste 30.000. Este o dovadă, pe care o anticipam, că modificările legislative anun?ate cu surle ?i trâmbi?e nu au condus la o degrevare reală a instan?elor. Sugerez acela?i efect limitat ?i cu privire la introducerea obligativită?ii procedurii prealabile a medierii.

  ... continuare    


 

Jaques Malherbe – 40 de ani de pasiune pentru fiscalitate

Interviu publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 11/2013.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Domnule profesor, după cum este public cunoscut, sunteţi licenţiat în economie, aveţi un masterat la Harvard, sunteţi doctor în drept şi profesor la Universitatea din Louvain, Belgia, una din cele mai vechi universităţi din Europa. Aţi putea să rezumaţi în câteva propoziţii principalele repere ale activităţii dvs.?

Jaques Malherbe: După aproximativ 40 de ani de predat dreptul fiscal şi dreptul comercial la universităţile din Louvain, Paris şi Dijon şi după care, colegii mi-au oferit un minunat „liber amicorum”, continui să scriu şi să predau datorită invitaţiilor primite de la prieteni din străinătate.

La Universitatea din Bologna, cu profesorul Adriano di Pietro, la Wirtschaftuniversität Wien, cu profesorul Lang, la Hamburg, cu profesorul Frotscher, în Sao Paulo, cu profesorul Schoueri şi, bineînţeles, în România, unde profesorul Radu Bufan şi cu mine împărtăşim o simpatie pentru drept, dar de asemenea pentru istoria bizantină şi mănăstiri.

  ... continuare    


 

Ziua Codului civil

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 10/2013.
Autor: Prof. univ. dr. Mircea DU?U

Din 2011, 1 octombrie, data la care a intrat în vigoare noua „constituţie civilă” a ţării, poate fi considerată, cu adevărat, Ziua codului civil. Un prilej nu atât pentru festivităţi oficiale, glorificatoare, ci, mai degrabă, menit să evalueze măsura în care prevederile complexului act normativ sunt acceptate de realităţi şi ratificate de practică ori, dimpotrivă, fiind respinse de împrejurări necesită, negreşit, corectură şi amendamente corespunzătoare.

Desigur, dintr-o asemenea perspectivă cei doi ani scurşi deja de la intrarea în vigoare a noului Cod civil (Legea nr. 287/2009) ne apar ca insuficienţi pentru decantări de substanţă fără-de-cusur şi concluzii definitive. Sub imperiul jocului dispoziţiilor tranzitorii, rare au fost situaţiile care au ajuns la stadiul în care, pentru depăşirea sau soluţionarea lor, au presupus intervenţia judecătorului şi permit reacţia şi cristalizarea jurisprudenţei. Totuşi, fie şi la nivelul unor impresii generale unele lucruri pot fi spuse încă de pe acum.

  ... continuare   


 

În dialog cu conf. univ. dr. Florin Moţiu despre vocaţia profesională şi Codul insolvenţei

Interviu realizat de Mihaela Mocanu, redactor şef al Revistei Române de Drept al Afacerilor ?i publicat în Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 10/2013.

Revista Română de Drept al Afacerilor: Domnule Moţiu, vă rog înainte de toate să ne spuneţi câteva cuvinte despre dvs. Acum sunteţi ministru secretar de stat, eu v-am cunoscut în calitate de judecător timişorean. De asemenea, sunteţi cadru didactic şi formator la Institutul Naţional al Magistraturii. Vă rog să ne spuneţi câte ceva despre parcursul dvs. profesional. Cum aţi devenit judecător?

Florin Moţiu: Marea mea pasiune din timpul liceului a fost istoria. Am participat timp de mai mulţi ani la olimpiadele naţionale de istorie, iar atunci mă vedeam urmând cursurile facultăţii de istorie. Totuşi, în clasa a XII-a, elev fiind la Liceul de filologie – istorie din Timişoara, am descoperit dreptul, domeniu care m-a fascinat şi mi-am dorit din acel moment să îmbrăţişez cariera juridică şi să devin judecător, pe care îl vedeam ca fiind acela care împarte dreptatea.

  ... continuare  


 

Numărul 10 al Revistei Române de Dreptul Muncii

Tematica: Contractul individual de muncă

Numărul 10, pe luna octombrie 2013, al Revistei Române de Dreptul Muncii este disponibil cititorilor. În cuprinsul acestui număr, vă oferim articole privind tematica contractului individual de muncă, a profesiei de mediator şi a litigiilor privind reducerea salariilor, alături de tradiţionalele rubrici de Drept internaţional al muncii şi Sinteze de jurisprudenţă.

DOSAR - Contractul individual de muncă

În dosarul revistei, dedicat contractului individual de muncă, puteţi consulta două articole interesante, semnate de:

  1. Dna. Lector univ. dr. Monica Gheorghe, cu articolul Consideraţii privind clauza de stabilitate şi de formare profesională în contractul individual de muncă.

  ... continuare 


 

Manifest pentru o piaţă liberă a documentelor juridice

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 13/2013. Autor: Adrian Toni Neac?u

Organismele din sectorul public colectează, produc, reproduc ?i diseminează documente pentru a-?i îndeplini sarcinile publice. Punerea la dispozi?ia publicului a tuturor documentelor general disponibile de?inute de sectorul public, care se referă nu numai la procesul politic, ci ?i la cel legal ?i administrativ, inclusiv a jurispruden?ei instan?elor, reprezintă un instrument fundamental pentru dezvoltarea dreptului la cunoa?tere, care este un principiu de bază al democra?iei. Acest principiu se aplică institu?iilor la orice nivel, fie ele locale, na?ionale sau interna?ionale. Sunt conştient că aceste afirmaţii seamănă a slogan, însă, în realitate am citat dintr-un document european cu putere de lege.

  ... continuare


 

Consideraţii privind clauza de stabilitate şi de formare profesională în contractul individual de muncă

Articol publicat în Revista Română de Dreptul Muncii nr. 10/2013.
Autor: Lector univ. dr. Monica GHEORGHE, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Practica judiciară recentă vădeşte o discordanţă de  soluţii în ceea ce priveşte modul de interpretare a clauzelor de stabilitate şi de formare profesională, inserate în contractele individuale de muncă şi modul de stabilire a prejudiciului produs angajatorului ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale.

În acest articol vom arata că prin intermediul clauzei de stabilitate (neprevăzută expres de Codul muncii) doar angajatorul este cel care poate să îşi asume obligaţia de asigura continuarea activităţii angajatului pe o anumită perioadă de timp. Sancţiunea pentru încălcarea clauzei de stabilitate de către angajator dă dreptul angajatului de a cere despăgubiri. Din contră, angajatul nu poate să îşi asume obligaţia de a nu avea iniţiativa încheierii contractului de muncă, odată ce dreptul de a demisiona este un drept recunoscut acestuia şi, potrivit art. 38 C. muncii, nu poate forma obiectul vreunei tranzacţii.

  ... continuare


 

Practica „desk” şi noile strategii de dezvoltare internaţională ale activităţii de avocatură

Articol publicat în revista Pandectele Române nr. 8/2013.

Timp de mai mulţi ani, modelul de referinţă al creşterii internaţionale a fost cel al marilor cabinete de avocatură americane sau britanice care îşi extindeau influenţa prin deschiderea succesivă de birouri secundare în toate marile centre economice globale. Aceste implanturi, chiar dacă angajau avocaţi din ţara-gazdă, erau conduse de asociaţi ai „societăţii-mamă”, care aveau ca sarcină dezvoltarea clienţilor celor mai importanţi şi crearea de noi pieţe de desfacere. Necesităţile internaţionale nu mai sunt cele ale societăţilor multinaţionale, ci cele ale întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din întreaga lume. Generalizarea reţelelor internaţionale, politicile de tip best friends şi noile fluxuri financiare ale unei economii mondializate au deschis noi perspective pentru un mare număr de cabinete. Astfel, practica activităţii internaţionale s-a schimbat. Subiectul este analizat pe larg în articolul „Activité internationale plus accessible: la practique du «desk» et les nouvelles stratégies de développement international”, semnat de D. Jensens în „Dalloz Avocats”, no. 3 – Mars – 2013 din care redăm mai jos largi extrase.

Practica „desk” (birou), mai puţin costisitoare şi periculoasă decât biroul din străinătate

  ... continuare


 

Direcţia: precedentul judiciar!

Articol publicat în revista Monitorul Jurisprudenţei nr. 12/2013. Autor: Adrian Toni Neac?u

Sistemul judiciar românesc este în plină schimbare. Translaţia sistemului de drept românesc către sistemul de drept anglo-saxon, întemeiat pe precedent.