Seminarii

 

Redactarea contractelor de fuziuni şi achiziţii internaţionale - 26 octombrie 2017

Negocierea și redactarea acestui tip de contracte sunt, în mare măsură, standardizate. De asemenea, modalitățile de redactare acestor contracte evoluează rapid. Evoluția este impulsionată de cerințele de celeritate și dinamism care definesc mediul afacerilor în prezent și influențată profund de dreptul de origine anglo-saxonă (common law) și de marile societăți de avocatură britanice, americane și internaționale, într-un cadru general de globalizare. În acest context, juriștii din țările de civil law trebuie să cunoască nu numai limba engleză, dar și terminologia, tehnica de redactare precum și principalele elemente ale regimului juridic specifice dreptului anglo-saxon.

... continuare 


 

Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) - 28 septembrie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare 


 

Evaziunea fiscală. Aspecte controversate din practica judiciară. Posibile soluții. - 21 septembrie 2017

Includerea investigării cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală între prioritățile Ministerului Public, asociată cu efectele crizei economice, a făcut din faptele la care se referă Legea nr. 241/2005 un domeniu de interes pentru foarte mulți dintre profesioniștii dreptului. Astăzi fenomenul evaziunii fiscale și combaterea sa prin mijloace de drept penal nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați, ci, cel puțin prin efectele sale colaterale (luarea și ridicarea unor măsuri asiguratorii, afectarea normalei activități a unor societăți comerciale), și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.

... continuare 


 

Probleme practice în executarea silită. Soluţii posibile - 14 septembrie 2017

Controversele apărute în practică în privința executării silite, având în vedere deja formarea unei jurisprudențe în domeniu de la intrarea în vigoare a noilor coduri, vor fi dezbătute într-un seminar Wolters Kluwer România de către executorul judecătoresc Bogdan Dumitrache. Lectorul este unul dintre membrii Comisiei de redactare a Proiectului Noului Cod civil, ai Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod civil și ai Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură civilă.

... continuare 


 

Administrarea societății comerciale. Elemente de guvernanță corporativă - 7 septembrie 2017

Acest seminar își propune să clarifice concepte ce țin de natura juridică a unor instituții juridice aparținând domeniului tratat, dar și să transpună aceste concepte în forma unor probleme practice de actualitate privind administrarea societăților comerciale, astfel încât administratorii și managerii, îndrumați sau nu prin sfaturi ale avocaților externi ori interni, să adopte cea mai bună conduită, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere al oportunității.

... continuare 


 

Înlăturarea riscurilor în achiziițiile publice - 18 -19 august 2017

Odată  cu intrarea în vigoare anul trecut a noului pachet legislativ din  domeniul achizițiilor publice, vechile practici au suferit un proces de  adaptare. Acest lucru va fi pus în evidență de lectorii workshop-ului,  care se vor referi în prezentările lor la zonele vulnerabile din  achizițiile publice. Totodată, într-o manieră interactivă vor fi  prezentate și posibile măsuri de diminuare și chiar de evitare a acestor riscuri.

... continuare 


 

Noile reguli de procedură arbitrală - 17 august 2017

Prin noile Reguli de procedură arbitrală se crează o modalitate flexibilă de soluționare a litigiilor prin intermediul arbitrajului, în acord cu nevoile mediului de afaceri și profesioniștilor dreptului, printr-o nouă abodare a procedurii arbitrale, prin mecanisme juridice inovatoare în dreptul român.

Intervin modificări substanțiale în procedura arbitrală, modificări care vor fi puse în evidență și analizate în cadrul seminarului. 

... continuare 


 

Revisal. O problemă actuală rezolvată de specialişti  - 16 august 2017

REVISAL  este în momentul de faţă pilonul central al activităţii unui  departament de HR. În jurul său gravitează toate problemele privind  angajaţii, probleme care trebuiesc comunicate ITM –ului într-un ritm  rapid, în formatul cerut.

Începând cu anul 2016, Inspecţia Muncii a pus la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a portalului pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi tot atunci a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 877 care a adus modificări importante: astfel, nu mai există un singur registru ci două – unul privat şi unul public (destinat angajaţilor bugetari, inclusiv funcţionari publici).

... continuare 


 

Seminar elementar de tehnică contractuală - 28 iulie 2017

Seminarul Wolters Kluwer România propune participanților însușirea elementelor esențiale ale redactării unui contract de către profesioniștii dreptului. Experiența avocatului Adriana Almășan, lectorul seminarului, îmbinată cu preocupările sale academice în studierea aprofundată a negocierii și încheierii contractelor oferă perspectiva unei abordări multidisciplinare. Profesorul de drept și practicianul Adriana Almășan va arăta, într-o manieră interactivă, că nicio etapă nu este întâmplătoare pentru un avocat sau consilier juridic pentru a concepe un contract eficient. 

... continuare 


 

Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) - 27 iulie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare