Istoric Evenimente

 

Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) -13 iulie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare


 

Clauzele contractuale și „capcanele” legislației concurenței  - 7 iulie 2017 

Workshop-ul nostru îşi propune ca, prin intermediul unei interacţiuni constructive între trainer şi public, să evidenţieze cât mai multe dintre clauzele cu potenţial de risc pentru concurenţă pe care le putem gasi în diverse forme de contract şi să ridicăm steguleţul roşu în vederea găsirii unei soluţii de „risk free”. Deşi în ultimii ani s-a pus accentul pe importanţa cunoaşterii rigorilor legislaţiei concurenţei, atât de către oamenii de business, cât şi de către profesioniştii din domeniul avocaturii de afaceri, foarte puţini dintre aceşţia au avut ocazia să efectueze un curs detaliat care să scoată în evidenţă zonele de risc care necesită o atenţie sporită din partea lor. 

... continuare 


 

Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) - 6 iulie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare 


 

Dezlegarea unor chestiuni problematice în materia nulității actelor juridice - 5 iulie 2017 

În dreptul privat, sancțiunea nulității actului juridic civil (contractului) a constituit o perpetuă provocare pentru orice jurist, indiferent de calitatea pe care o are (avocat, magistrat, consilier juridic, executor judecătoresc sau notar), iar în condițiile în care Noul Cod Civil aduce modificări importante, apreciem că interesul crește, cu atât mai mult cu cât, practica judecătorească grefată pe noile interpretări ale acestei instituții este abia în formare.

... continuare 


 

Legislaţia penală a muncii. Aspecte controversate şi practică judiciară - 30 iunie 2017

Vechile mijloace sancţionatorii, specifice dreptului muncii au devenit insuficiente, astfel încât legiuitorul a trebuit să opereze o serie de modificări: s-a înlocuit răspunderea materială a salariaţilor cu o formă de răspundere civilă contractuală, cu anumite particularităţi determinate de specificul raportului de muncă în care salariatul răspunde integral; s-a triplat numărul contravenţiilor în materia raporturilor de muncă și au fost reglementate infracţiuni noi. Unele se regăsesc în Codul muncii și Legea dialogului social, iar altele în Codul penal.

Modalitatea  în care sunt reglementate raporturile de muncă, dinamica pe piaţa  forţei de muncă, situaţia economico-financiară a societăţilor  comerciale/autorităţi publice - toţi acești factori au condus la o explozie a jurisprudenţei în domeniu, o supraaglomerare a instanţelor pe litigii de muncă și inevitabil la săvârșirea unor infracţiuni.

... continuare 


 

Răspunderea penală a persoanei juridice - 29 iunie 2017

Seminarul are ca scop analiza principalelor probleme legate de răspunderea penală a persoanei juridice, atât din punct de vedere penal, cât și procesual penal. Răspunderea penală a persoanei juridice a fost aplicată uneori aleatoriu, decizia de a cerceta şi entitatea colectivă fiind de multe ori luată în funcţie de organul de urmărire penală care aprecia sau nu utilă o asemenea cercetare. Cu toate acestea, hotărârile pronunţate până în prezent, împreună cu – puţina, încă – doctrină în materie şi cu dreptul comparat, au creionat, pe de o parte, condiţiile de răspundere penală a persoanelor juridice şi, pe de altă parte, modificările legislative necesare în această materie.

... continuare 


 

Aspecte practice legate de procedura de executare silită - 28 iunie 2017

Controversele apărute în practică în privința executării silite, având în vedere deja formarea unei jurisprudențe în domeniu de la intrarea în vigoare a noilor coduri, vor fi dezbătute într-un seminar Wolters Kluwer România de către executorul judecătoresc Bogdan Dumitrache. Lectorul este unul dintre membrii Comisiei de redactare a Proiectului Noului Cod civil, ai Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod civil și ai Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură civilă. 

... continuare 


 

Seminar elementar de tehnică contractuală - 23 iunie 2017

Seminarul Wolters Kluwer România propune participanților însușirea elementelor esențiale ale redactării unui contract de către profesioniștii dreptului. Experiența avocatului Adriana Almășan, lectorul seminarului, îmbinată cu preocupările sale academice în studierea aprofundată a negocierii și încheierii contractelor oferă perspectiva unei abordări multidisciplinare. Profesorul de drept și practicianul Adriana Almășan va arăta, într-o manieră interactivă, că nicio etapă nu este întâmplătoare pentru un avocat sau consilier juridic pentru a concepe un contract eficient. 

... continuare 


 

Aspecte practice legate de procedura de executare silită - 14 iunie 2017

Controversele apărute în practică în privința executării silite, având în vedere deja formarea unei jurisprudențe în domeniu de la intrarea în vigoare a noilor coduri, vor fi dezbătute într-un seminar Wolters Kluwer România de către executorul judecătoresc Bogdan Dumitrache. Lectorul este unul dintre membrii Comisiei de redactare a Proiectului Noului Cod civil, ai Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod civil și ai Comisiei de redactare a Proiectului Legii de punere în aplicare a Noului Cod de Procedură civilă. 

... continuare 


 

Noul Regulament general de protecţie a datelor personale (GDPR) - 8 iunie 2017 

Seminarul își propune să prezinte elemente de noutate cu impact major pe care GDPR le va aduce în cadrul normativ începând cu 25 mai 2018. Prezentarea nu va fi una exhaustivă având în vedere multitudinea zonelor de impact și timpul limitat, însă poate fi un bun punct de plecare pentru cei interesați să se familiarizeze cu principalele modificări. În cadrul seminarului se va insista pe diferențele dintre reglementarea actuală și cea din GDPR, fără accent pe institutiile care nu se modifică.

... continuare 


 

Majorarea şi reducerea capitalului social - 26 mai 2017

Deși subiectul este unul intens prezentat în doctrină, există o ruptură între practică și teorie, precum și o ruptură între economic și juridic, ceea ce conduce, de multe ori, la inechități societare mai mult decât frustrante pentru cei care suportă consecințele interpretărilor judiciare.

Cele mai grave probleme sunt, desigur, cele legate de drepturile unor acționari în raport cu ceilalți (acţionari minoritari în raport cu acționari majoritari, acționari existenți în raport cu acționari noi, acționari care își exercită un drept societar în raport cu acționari care nu și-l exercită), precum și legate de drepturile creditorilor sociali în raport cu acționarii.

... continuare


 

ENGLEZA JURIDICĂ - legalese for professionals - 24 mai 2017 

Acest curs se adresează persoanelor care folosesc limba engleză în contexte specializate precum avocaţi, consultanţi, jurişti, manageri implicaţi în tranzacţii internaţionale, dar şi celor care au nevoie să asimileze sau să işi îmbunătăţească terminologia specifică pentru a participa la stagii de pregătire de specialitate peste hotare, pentru consultul literaturii de specialitate, pentru relaţionarea cu clienţi străini.

... continuare 


 

Contravenţiile în dreptul Concurenţei - 19 mai 2017 

Seminarul Wolters Kluwer România de dreptul concurenței propune o nouă manieră de abordare, doctrinal-penală, față de cea urmată în mod tradiţional la cursurile de profil, din două motive.

Un prim argument îl constituie faptul că în cele peste 50 de decizii de sancţionare pentru încălcarea  
art. 5 şi 6 din Legea nr. 21/1996 respectiv art. 101 şi 102 TFUE (fostele art. 81 şi 82 TCE) emise de Consiliul Concurenţei începând cu anul 2006 şi până în prezent au fost sancţionate exclusiv încălcări prin obiect ale normei de concurenţă. Cel de-al doilea argument se referă la caracterul penal al materiei.

... continuare


 

Redactarea contractelor internaţionale - 12 mai 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a celor mai recente tehnici de redactare a contractelor cu elemente de extraneitate.

Modalitățile de redactare a contractelor internaționale evoluează rapid. Evoluția este impulsionată de cerințele de celeritate și dinamism care definesc mediul afacerilor în prezent și influențată profund de dreptul de origine anglo-saxonă și de practicienii din țările de common law într-un cadru general de globalizare.

... continuare


 

Capitalul de proprietate intelectuală al companiei tale - 11 mai 2017

Investind bani și resurse pentru a înțelege cum funcționează protecția IP și înțelegând riscurile și oportunitățile pe care le poate genera, o companie poate să își atingă obiectivele de business mult mai repede.

Alătură-ni-te pe 11 mai începând cu ora 14.00 pentru a discuta despre importanța protecției IP pentru companii, diferența dintre diferite drepturi de IP și nu în cele din urmă, cel mai potrivit tip de protecție în funcție de tipul de business.

... continuare


 

Gestionarea riscurilor fiscale - 5 mai 2017

Datorită unei legislaţii fiscale în continuă schimbare, adaptate la cerinţele legislaţiei europene, dar şi la cerinţele mediului de afaceri românesc, seminarul îşi propune o prezentare a tipurilor de control propriu al entităţilor pornind de la cunoaşterea tipurilor de control al autorităţilor fiscale.

... continuare


 

 

Excepţiile procesuale în dreptul privat - 28 aprilie 2017

În dreptul procesual, excepțiile au fost și rămân o provocare pentru orice jurist, indiferent de calitatea pe care o are (avocat, magistrat, consilier juridic, executor judecătoresc sau notar), în condițiile în care noua legislație aduce modificări importante, iar practica judecătorească grefată pe aceasta nu s-a sedimentat încă.

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod sintetic și aplicat, a instituțieiexcepțiilor procesuale, prin comparare și cu excepțiile substanțiale (de drept material; apărări de fond), sub toate aspectele sale. 

... continuare


 

Majorarea şi reducerea capitalului social - 26 aprilie 2017

Deși subiectul este unul intens prezentat în doctrină, există o ruptură între practică și teorie, precum și o ruptură între economic și juridic, ceea ce conduce, de multe ori, la inechități societare mai mult decât frustrante pentru cei care suportă consecințele interpretărilor judiciare.

Cele mai grave probleme sunt, desigur, cele legate de drepturile unor acționari în raport cu ceilalți (acţionari minoritari în raport cu acționari majoritari, acționari existenți în raport cu acționari noi, acționari care își exercită un drept societar în raport cu acționari care nu și-l exercită), precum și legate de drepturile creditorilor sociali în raport cu acționarii.

... continuare


 

Frauda fiscală. Aplicarea jurisprudenţei CJUE - 21 aprilie 2017

Începând cu criza financiară de la nivelul anului 2008, problemele asociate fenomenului de fraudă fiscală au reprezentat o preocupare constantă atât pentru structurile publice, cât și pentru structurile private. Astfel, la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivelul statelor membre, s-au demarat dezbateri în vederea definirii conceptului de fraudă fiscală și a limitelor acestui concept. Un rol primordial în atingerea acestui obiectiv îl joacă Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg care în jurisprudența s-a confruntat cu acest subiect.

... continuare


 

Tendinţe actuale în malpraxisul avocaţilor - 6 aprilie 2017

Seminarul care ca scop înțelegerea modului specific în care este antrenată răspunderea juridică civilă a avocatului pentru o faptă de malpraxis în exercitarea profesiei.

În condițiile lipsei unei jurisprudenţe relevante româneşti în acest domeniu, vor fi analizate diferitele forme ale malpraxisului avocatului din perspectiva sistemului de drept american:malpraxisul de litigii, malpraxisul de consultanţă, malpraxisul de raţionament.

... continuare


 

Noutăţile în domeniul TVA aplicabile de la 1 ianuarie 2017  - 30 martie 2017

Seminarul Wolters Kluwer România își propune să ofere soluții la cele mai frecvente probleme apărute în practică în materie de TVA,rezultate din aplicarea de către autoritățile fiscale a legislației naționale.

Aceste soluții sunt explicate de unul dintre cei mai buni specialiști în acest domeniu care a lucrat în Ministerului Finanțelor Publice. Ele țin cont de recentele acte normative intrate în vigoare, cu impact asupra TVA. Astfel, evoluțiile normative vor fi interpretate într-o manieră practică, încât participanții la seminar să cunoască mecanismele pe care organele fiscale le aplică în relația cu contribuabilul.

 ... continuare


 

Auditul de Cod Sursă  - 23 martie 2017

SOrice produs al imaginaţiei noastre ni se pare unic şi ne este aproape imposibil să credem că cineva dintr-un alt colț de lume a putut să se gândească, în același timp sau chiar înaintea noastră, la același lucru. În industriile creative pot fi întâlnite frecvent astfel de situații, mai ales atunci când vine vorba de aplicații sau softuri, unde trendurile se schimbă de la an la an.

Te asiguri că aplicația sau soft-ul pe care l-ai creat/comandat reprezintă o noutate absolută;

Afli cine ți-ar putea fura ideea și cum să te protejezi;

Vei învăța ce poți face în cazul în care numele aplicației sau al softului a fost înregistrat deja de altcineva;

... continuare


 

Transferul titlurilor de participare  - 22 martie 2017

Seminarul are ca scop analizarea instituției transferului acțiunilor și părților sociale, sub toate aspectele sale. Analiza își propune să treacă prin aspectele juridice ale transferului, dar și să abordeze câteva noțiuni economice legate de evaluarea titlurilor de participare (noțiuni necesare juriștilor, dar puțin încurajate).

De asemenea, își propune să corecteze anumite interpretări legate de transfer, precum publicitatea transferului, descoperirea unor chestiuni care modifică valoarea societății ale cărei titluri au fost cumpărate (pasivul necunoscut) sau aplicarea unor instituții din dreptul comun al vânzării la particularitatea titlurilor de participare

 ... continuare


 

 

Fuziunea și divizarea societăților. Controverse legale din aplicații practice  - 16 martie 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a instituției fuziunii și divizării, sub toate aspectele sale. Puțina doctrină existentă nu tratează acest subiect decât tangențial, lăsând în afara analizei ceea ce depășește simplele informații de bază. Practica judecătorească este puțină. Seminarul va trata, așadar, până în detaliu, aspecte precum rolul raportului de schimb, modul de calcul și rolul primei de fuziune/de divizare, drepturile acționarilor, ordinari și privilegiați, drepturile creditorilor ș.a.

Din păcate, există o ruptură între partea economică și partea juridică a operațiunii, astfel că aportul juriștilor la redactarea unui proiect de fuziune sau divizare este, de multe ori, depășit de cel al finanțiștilor. Ne propunem, deci, integrarea aspectelor juridice cu cele economice. De asemenea, vom trata fuziunea și divizarea din perspectiva celor două directive europene la care, deși Legea nr. 31/1990 a fost aliniată, ansablul general instituțional a rămas ambiguu din cauza discrepanței dintre aceste noi prevederi și cele vechi, rămase în lege fără a fi abrogate sau modificate. 

... continuare


 

 

Disfuncţii operaţionale şi normative în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului - 8 martie 2017

Seminarul prezintă elementele (ne)funcționale sau absente în materie, în relație cu actorii, instrumentele operaționale și normative specifice, făcând permanente comparații cu sisteme și practici profesionale din alte state europene.

Urbanismul și amenajarea teritoiului sunt domenii cu impact economic și social foarte important, dar care din păcate în România nu beneficiază de un interes prioritar al legiuitorului sau corpurilor de profesioniști. Semnalăm faptul că, fără a fi domeniu de acquis communitaires, legislația specifică domeniuli a fost reconstruită în întregime, dar fragmentat și incoerent, după 1989. 

 

... continuare


 

Răspunderea disciplinară a salariaţilor - 7 martie 2017

Răspunderea disciplinară a salariaților este un domeniu care generează riscuri pentru angajatori, deoarece măsurile de sancționare pot fi cu ușurință contestate de angajați, generând litigii în justiție. Poți să eviți aceste riscuri prin cunoașterea temeinică a textelor legale, a modului în care pot fi interpretate și, mai ales, prin analiza cât mai multor situații practice, oferită de specialiști cu experiență. 

În cadrul seminarului Răspunderea disciplinară a salariaților, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt reglementările legale specifice răspunderii disciplinare, procedurile de urmat și modul corect de aplicare a legii.

Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.

... continuare


 

Legislaţia şi fiscalitatea vamală - 3 martie 2017

Lucrați în domeniul vamal în cadrul societăților de comisionariat vamal sau a departamentelor de logistică din cadrul societăților dumneavoastră ori sunteți consultant sau avocat interesat de acest domeniu?

Vreți să cunoașteți stadiul de implementare şi aplicare a noilor reglementări vamale unilonale (Codul vamal Regulamentele de aplicare UE) și implicațiile practice generate de aceste modificări?

Veniți la acest seminar practic, unde un trainer cu experiență în domeniu vă pune la curent cu toate noutățile și vă răspunde la toate întrebările. Atenția pentru întrebările dvs. este garantată!

... continuare


 

Răspunderea disciplinară a salariaţilor - 28 februarie 2017

Răspunderea disciplinară a salariaților este un domeniu care generează riscuri pentru angajatori, deoarece măsurile de sancționare pot fi cu ușurință contestate de angajați, generând litigii în justiție. Poți să eviți aceste riscuri prin cunoașterea temeinică a textelor legale, a modului în care pot fi interpretate și, mai ales, prin analiza cât mai multor situații practice, oferită de specialiști cu experiență. 

În cadrul seminarului Răspunderea disciplinară a salariaților, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt reglementările legale specifice răspunderii disciplinare, procedurile de urmat și modul corect de aplicare a legii.

Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.

... continuare


 

Dividendele. Probleme, analize şi soluţii - 22 februarie 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a problematicii repartizării profitului unei societăți comerciale și, ca parte a acestei repartizări, distribuirea de dividende. În condițiile în care Legea nr. 31/1990 nu oferă interpretului un text clar și neechivoc (de exemplu, distribuirea primelor de emisiune), se încearcă găsirea unor soluții apelând la dreptul comun, dreptul comunitar, dreptul comparat sau standardele contabile/de raportare financiară. 

... continuare


 

Aspecte de Drept Penal și Procesual Penal în Procedura Insolvenței - 17 februarie 2017

Interesul tot mai mare acordat de organele de urmărire penală investigării infracțiunilor economice, printre care sunt și infracțiunile din materia insolvenței, preocuparea organelor judiciare pentru luarea măsurilor care să asigure repararea prejudiciului, asociate cu efectele crizei economice, au făcut din modalitatea în care normele de drept penal și procesual penal se aplică atunci când ele vin ”în concurs” cu norme ale dreptului privat un domeniu de interes pentru foarte mulți dintre juriști.

Astăzi, procedura de instituire, de ridicare și efectele măsurilor asigurătorii asupra patrimoniului unei persoane juridice implicate în procesul penal nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați, ci, cel puțin prin efectele lor colaterale, și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.

Seminarul nostru își propune să aducă în atenția tuturor juriștilor interesați de această materie, indiferent de funcția pe care o ocupă, câteva aspecte cu privire la care jurisprudența este controversată, propunând și posibile soluții. Abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă exclusiv practică.

... continuare


 

Răspunderea medicală: Obligaţia medicului de a obţine consinţământul informat al pcientului - 16 februarie 2017

Dacă obligația de a acorda îngrijiri este, de departe, principala obligație a medicului, el nu poate proceda la niciun act terapeutic ce intră în conținutul acestei obligații fără a obține, în prealabil, consimțământul informat al pacientului, cu alte cuvinte, a consimțământului exprimat în deplină cunoștință de cauză, după ce i-au fost explicate, în mod corectcomplet și accesibil, natura și evoluția bolii, variantele de tratament și riscurile pe care acesta le implică. 

... continuare


 

Aplicarea legii anticorupţie pentru mediul de afaceri - 15 februarie 2017

Corupția se constituie într-un obstacol al dezvoltării economice a statului și compromite stabilitatea instituțiilor democratice și fundamentul moral al societății. Ratificând Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, statul român si-a asumat obligația de a incrimina corupția agenților publici naționali.

Legiuitorul român nu a exclus din sfera subiectului activ al infracţiunii de luare de mităfuncţionarii privaţi.  Totodată, în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează. În același timp, conform legislației naționale, pentru a săvârșiinfracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, este necesar ca funcționarul să fi omis să îndeplinească un act ce intră în atribuțiile sale de serviciu  ori să-l îndeplinească în mod defectuos - în cadrul și în limitele atribuțiilor de serviciu. 

... continuare


 

 

Locul prestării serviciilor - 30 ianuarie 2017

Acest seminar interactiv de TVA isi propune o prezentare schematica si detaliata a principiilor de determinare a locului impozitarii prestarilor de servicii si a livrarilor de bunuri cu numeroase exemple pentru intelegerea in detaliu a operatiunilor.

... continuare


 

Spălarea banilor. Aspecte teoretice și recente dezvoltări jurisprudențiale - 26 ianuarie 2017

În ultimele două decenii a avut loc o „revoluţie de catifea” în domeniul dreptului penal, caracterizată prin mutaţii importante în ceea ce priveşte reprimarea infracţiunilor generatoare de profit.

Pornindu-se de la premisa corectei înţelegeri a profilului criminologic al infractorului financiar, se încearcă, în domeniul investigării acestor infracţiuni, abandonarea treptată a teoriilor tradiţionale, retributive, în care restrângerea libertăţii individuale este condiţia sine qua non pentru restabilirea ordinii de drept, a prevenţiei generale şi speciale şi aplicarea unei noi politici de control social axate nu atât pe restrângerea libertăţii individuale, ci, mai degrabă, pe confiscareabunurilor obţinute în mod fraudulos.

... continuare


 

Fuziunea și divizarea societăților. Controverse legale din aplicații practice  - 25 ianuarie 2017

Seminarul are ca scop analizarea, într-un mod exhaustiv și aplicat, a instituției fuziunii și divizării, sub toate aspectele sale. Puțina doctrină existentă nu tratează acest subiect decât tangențial, lăsând în afara analizei ceea ce depășește simplele informații de bază. Practica judecătorească este puțină. Seminarul va trata, așadar, până în detaliu, aspecte precum rolul raportului de schimb, modul de calcul și rolul primei de fuziune/de divizare, drepturile acționarilor, ordinari și privilegiați, drepturile creditorilor ș.a. 

Din păcate, există o ruptură între partea economică și partea juridică a operațiunii, astfel că aportul juriștilor la redactarea unui proiect de fuziune sau divizare este, de multe ori, depășit de cel al finanțiștilor. Ne propunem, deci, integrarea aspectelor juridice cu cele economice. De asemenea, vom trata fuziunea și divizarea din perspectiva celor două directive europene la care, deși Legea nr. 31/1990 a fost aliniată, ansablul general instituțional a rămas ambiguu din cauza discrepanței dintre aceste noi prevederi și cele vechi, rămase în lege fără a fi abrogate sau modificate. 

... continuare


 

Retragerea și excluderea asociaților dintr-o societate comercială - 15 decembrie 2016

Retragerea și excluderea asociaților dintr-o societate comercială reprezintă atât o formă de pierdere a calității de asociat, cât și – în principiu – o formă de reducere a capitalului social. Din păcate atât teoria, cât și jurisprudența societară nu așează aceste două coordonate în corelația lor logică, fapt care generează probleme cu privire la  protecția celor două principale categorii societare: asociații rămași și creditorii sociali.

Seminarul tratează aceste probleme sub forma unor chestiuni generale, proprii atât retragerii, cât și excluderii. Retragerea și excluderea sunt, apoi, tratate individual, cu analiza fiecărui motiv de retragere, separat pentru societatea cu răspundere limitată și cea pe acțiuni, respectiv de excludere, cu trimiteri la numeroase exemple din practica judiciară, inclusiv critice, în scopul îndreptării acestei practici. De asemenea, seminarul conține și câteva analize de drept comparat (anglo-american).

... continuare


 

Inventarierea patrimonului - 12 decembrie 2016

Seminarul isi propune o detaliere a lucrarilor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, cu aspecte practice, precum si prezentarea diverselor tratamente fiscale si contabile privind rezultatele inventarierii.

Astfel vor fi oferite informatii despre:

  • ce reprezinta procesul de inventariere
  • etapele procesului de inventariere
  • pregatirea lucrarilor de inventariere
  • procedurile de inventariere
  • modalitatea de actiune a comisiei de inventariere

... continuare  


 

Aspecte de Drept Penal și Procesual Penal în Procedura Insolvenței - 7 decembrie 2016

Interesul tot mai mare acordat de organele de urmărire penală investigării infracțiunilor economice, printre care sunt și infracțiunile din materia insolvenței, preocuparea organelor judiciare pentru luarea măsurilor care să asigure repararea prejudiciului, asociate cu efectele crizei economice, au făcut din modalitatea în care normele de drept penal și procesual penal se aplică atunci când ele vin ”în concurs” cu norme ale dreptului privat un domeniu de interes pentru foarte mulți dintre juriști.

Astăzi, procedura de instituire, de ridicare și efectele măsurilor asigurătorii asupra patrimoniului unei persoane juridice implicate în procesul penal nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați, ci, cel puțin prin efectele lor colaterale, și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.

Seminarul nostru își propune să aducă în atenția tuturor juriștilor interesați de această materie, indiferent de funcția pe care o ocupă, câteva aspecte cu privire la care jurisprudența este controversată, propunând și posibile soluții. Abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă exclusiv practică.

... continuare


 

Probleme, dileme şi capcane în materia contenciosului administrativ - 24 noiembrie 2016

După primul seminar consacrat contenciosului administrativ, organizat în luna martie 2016, Wolters Kluwer continuă seria de evenimente dedicate acestei materii de maximă importanţă şi perpetuă actualitate.

Pe 24 noiembrie 2016, domnul conferenţiar universitar dr. Alexandru-Sorin Ciobanu, avocat în Baroul Bucureşti şi titular de curs la materiile „Contencios administrativ” şi „Drept administrativ” în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, va susţine prelegerea "Probleme, dileme şi capcane în materia contenciosului administrativ", în cadrul căreia vor fi abordate aspecte practice şi, deopotrivă, controversate privind:

... continuare


 

Convocarea, tinerea AGA si adoptarea hotararilor. Controverse si probleme practice - 17 noiembrie 2016

Într-un curs foarte intensiv de o zi, intr-un eveniment unic in Romania, aflați cum vă puteți perfecționa strategia, tehnica și tactica în negocierea contractelor, în cadrul unui curs practic susținut de profesioniști. Negociați cazuri concrete, învățați cum vă puteți analiza propria performanță și pe cea a echipei dvs. pentru a ajunge la rezultate mai bune și obțineți instrumentele necesare unei bune pregătiri a negocierii, adaptată contextului în care vă găsiți.

Cui se adresează acest curs? 
Cursul se adresează profesioniștilor care negociază frecvent contracte în activitatea lor: avocați, consilieri juridici, personal executiv de vânzare, bid managers, personal executiv în achiziții, in general, orice profesioniști implicați în încheierea de contracte complexe. Pentru a accesa acest curs, participanții trebuie să cunoască conceptele de bază ale formării contractelor și să citească în prealabil materialul de pregătire inclus.

... continuare


 

Standardizarea contractelor - 16 noiembrie 2016

În viața oricărui profesionist în domeniul juridic apar perioade când se simt copleșiți de numărul mare de solicitări sosite pe linia de business, dar mai ales de diversitatea spețelor cu care se confruntă. Dar același lucru il resimt de foarte multe ori și oamenii din funcțiunile comerciale din companii care de-a lungul unei zile trebuie să rezolve probleme care nu seamănă unele cu altele. În astfel de momente cu toții ne-am dori o soluție "magică" care să ne ajute să prioritizăm taskurile și să le rezolvăm cu mai multă ușurință.

ursul nostru vă va ajuta să înțelegeți importanța standardizării contractelor comerciale, cum să porniți acest proces, care sunt contractele care se pretează a fi standardizate în funcție de specificul companiilor dumneavoastră., care sunt clauzele care trebuie neaparat să apară în astfel de contracte standard dar și cum să monitorizăm implementarea noilor contracte. 

... continuare


 

Limbajul "Common Law" în contractele continentale. O introducere în tehnica internațională de contractare - 4 noiembrie 2016

Sistemul Common Law (în esență englez și american) este cel mai folosit sistem juridic. Peste 30% din populația lumii trăiește și lucrează într-o jurisdicție tip common law. Sistemele „Napoleonice” acoperă însă cel mai mare număr de jurisdicții la nivel mondial.

În lumea afacerilor însă, obiceiurile, practicile și termenele folosite de juriștii common law s-au răspândit mult în afara jurisdicțiilor originare. Clauzele standard, așa zise clauze „boiler plate” sunt folosite foarte des în contractele în limba engleză (indiferent de legea aplicabilă) și sunt traduse și transpuse în alte limbi.

... continuare


 

Evaziunea fiscală. Aspecte controversate din practica judiciară. Posibile soluții - 3 noiembrie 2016

Includerea investigării cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală între prioritățile Ministerului Public, asociată cu efectele crizei economice, a făcut din faptele la care se referă Legea nr. 241/2005 un domeniu de interes pentru foarte mulți dintre profesioniștii dreptului. Astăzi fenomenul evaziunii fiscale și combaterea sa prin mijloace de drept penal nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați ci, cel puțin prin efectele sale colaterale (luarea și ridicarea unor măsuri asiguratorii, afectarea normalei activități a unor societăți comerciale), și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.

... continuare


 

Nulitatea hotărârii Adunării Generale a Actionarilor - Controverse și probleme practice - 27 octombrie 2016

Nulitatea hotărârii adunării generale este, probabil, cea mai frecventă speță întâlnită pe rolul instanțelor judecătorești în materia dreptului societar. În ciuda acestei frecvențe, practica relevă situații de distorsiune a unor concepte, atât de drept societar, cât și de drept comun, lucru cauzat și de modul defectuos în care este redactată legislația. Acest lucru afectează calitatea actului judiciar și permite propagarea acestor distorsiuni nu doar la nivel de practică ci, de multe ori, chiar la nivel de teorie, ceea ce duce la formarea unui cerc vicios.

Acest seminar își propune clarificarea acestor concepte, cu speranța ca practica judiciară să primească repere corecte, în acord cu principiile care guvernează în mod tradițional dreptul societar și dreptul comun.

... continuare


 

Plata lucrătorilor delegați în UE - Diurnă sau salariu - 13 octombrie 2016

Includerea investigării cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală între prioritățile Ministerului Public, asociată cu efectele crizei economice, a făcut din faptele la care se referă Legea nr. 241/2005 un domeniu de interes pentru foarte mulți dintre profesioniștii dreptului. Astăzi fenomenul evaziunii fiscale și combaterea sa prin mijloace de drept penal nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați ci, cel puțin prin efectele sale colaterale (luarea și ridicarea unor măsuri asiguratorii, afectarea normalei activități a unor societăți comerciale), și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.

Seminarul nostru își propune să aducă în atenția tuturor juriștilor interesați de această materie, indiferent de funcția pe care o ocupă, câteva aspecte cu privire la care jurisprudența este controversată, propunând și posibile soluții. Abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă exclusiv practică, incluzând și prezentarea unei selecții relavante de hotărâri judecătorești în materia evaziunii fiscale.

... continuare


 

Completarea Declarației informative privind livrările, prestările și achizitiile pe teritoriul național (D394) - 10 octombrie 2016

România, datorită GAP-ului semnificativ de TVA , unul dintre cele mai mari din UE,  trebuie sa implementeze proceduri de verificare electronică a modului de evidențiere a facturilor emise/primite de contribuabili, în scopul protejării contribuabililor onești față de cei care fraudează.  Furnizarea informațiilor în format electronic privind vânzările/achizițiile de bunuri și servicii este implementată în majoritatea statelor membre UE și informațiile transmise de contribuabili vor conduce la controlul electronic  al acestora și reducerea poverii administrative datorată controalelor efective.

... continuare


 

Evaziunea fiscală. Aspecte controversate din practica judiciară. Posibile soluții - 6 octombrie 2016

Includerea investigării cauzelor având ca obiect infracțiuni de evaziune fiscală între prioritățile Ministerului Public, asociată cu efectele crizei economice, a făcut din faptele la care se referă Legea nr. 241/2005 un domeniu de interes pentru foarte mulți dintre profesioniștii dreptului. Astăzi fenomenul evaziunii fiscale și combaterea sa prin mijloace de drept penal nu prezintă interes doar pentru judecători, procurori și avocați ci, cel puțin prin efectele sale colaterale (luarea și ridicarea unor măsuri asiguratorii, afectarea normalei activități a unor societăți comerciale), și pentru executori judecătorești, lichidatori, consilieri juridici.

Seminarul nostru își propune să aducă în atenția tuturor juriștilor interesați de această materie, indiferent de funcția pe care o ocupă, câteva aspecte cu privire la care jurisprudența este controversată, propunând și posibile soluții. Abordarea problemelor se va face dintr-o perspectivă exclusiv practică, incluzând și prezentarea unei selecții relavante de hotărâri judecătorești în materia evaziunii fiscale.

... continuare


 

Effective Legal Writing - 29 septembrie 2016

Pentru comunicarea cu clienții dumneavoastră sunt foarte importante atât folosirea termenelor corecte, cât și un stil adecvat comunicării internaționale.

Effective Legal Writing este atelierul practic unde vă puteți perfecționa scrisul juridic în limba engleză.

La acest atelier vă perfecționati scrierea contractelor, memorandumurilor și chiar email-urilor în engleză! În baza unor materiale luate din practică învățați să evitați capcanele limbii engleze. Aflați cum scriu avocații din America și cum vă puteți perfecționa stilul personal în comunicarea juridică în limba engleză.

... continuare


 

Înțelegerile între întreprinderi: noțiuni, controverse, practică - 28 septembrie 2016

Aflați totul despre înțelegerile între întreprinderi, în cadrul unui seminar practic intensiv, care tratează în profunzime toate aspectele legale implicate de această materie!

Seminarul propus, spre deosebire de alte seminarii acoperind această materie, se referă în mod exclusiv la întrebările centrale din materia înțelegerilor dintre întreprinderi, ale acordurilor\asocierilor de întreprinderi ori practicilor concertate ce pot constitui încălcări ale normelor materiale cuprinse în art. 5 din Legea concurenței și art. 101 TFUE.

... continuare


 

Completarea Declarației informative privind livrările, prestările și achizitiile pe teritoriul național (D394) - 12 septembrie 2016

România, datorită GAP-ului semnificativ de TVA , unul dintre cele mai mari din UE,  trebuie sa implementeze proceduri de verificare electronică a modului de evidențiere a facturilor emise/primite de contribuabili, în scopul protejării contribuabililor onești față de cei care fraudează.  Furnizarea informațiilor în format electronic privind vânzările/achizițiile de bunuri și servicii este implementată în majoritatea statelor membre UE și informațiile transmise de contribuabili vor conduce la controlul electronic  al acestora și reducerea poverii administrative datorată controalelor efective.

... continuare


 

Retragerea și excluderea asociaților dintr-o societate comercială - 9 septembrie 2016

Retragerea și excluderea asociaților dintr-o societate comercială reprezintă atât o formă de pierdere a calității de asociat, cât și – în principiu – o formă de reducere a capitalului social. Din păcate atât teoria, cât și jurisprudența societară nu așează aceste două coordonate în corelația lor logică, fapt care generează probleme cu privire la  protecția celor două principale categorii societare: asociații rămași și creditorii sociali.

Seminarul tratează aceste probleme sub forma unor chestiuni generale, proprii atât retragerii, cât și excluderii. Retragerea și excluderea sunt, apoi, tratate individual, cu analiza fiecărui motiv de retragere, separat pentru societatea cu răspundere limitată și cea pe acțiuni, respectiv de excludere, cu trimiteri la numeroase exemple din practica judiciară, inclusiv critice, în scopul îndreptării acestei practici. De asemenea, seminarul conține și câteva analize de drept comparat (anglo-american).

... continuare


 

Plata lucrătorilor delegați în UE - Diurnă sau salariu - 31 august 2016

Scandalul diurnelor a izbucnit la finalul anului 2014, când în urma unor controale ale ANAF la mai multe societăţi ce desfăşoară activităţi de transport rutier, organele de control au recalificat retroactiv sumele acordate şoferilor cu titlu de diurnă neimpozabilă drept venituri de natură salarială.

În cadrul seminarului Plata lucrătorilor delegați în UE - Diurnă sau salariu, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt reglementările legale specifice delegării / detașării. Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.

... continuare


 

Plata lucrătorilor delegați în UE - Diurnă sau salariu - 27 iulie 2016

Scandalul diurnelor a izbucnit la finalul anului 2014, când în urma unor controale ale ANAF la mai multe societăţi ce desfăşoară activităţi de transport rutier, organele de control au recalificat retroactiv sumele acordate şoferilor cu titlu de diurnă neimpozabilă drept venituri de natură salarială.

În cadrul seminarului Plata lucrătorilor delegați în UE - Diurnă sau salariu, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt reglementările legale specifice delegării / detașării. Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.

... continuare


 

Convocarea, tinerea AGA si adoptarea hotararilor. Controverse si probleme practice - 21 iulie 2016

Într-un curs foarte intensiv de o zi, intr-un eveniment unic in Romania, aflați cum vă puteți perfecționa strategia, tehnica și tactica în negocierea contractelor, în cadrul unui curs practic susținut de profesioniști. Negociați cazuri concrete, învățați cum vă puteți analiza propria performanță și pe cea a echipei dvs. pentru a ajunge la rezultate mai bune și obțineți instrumentele necesare unei bune pregătiri a negocierii, adaptată contextului în care vă găsiți.

Cui se adresează acest curs? 
Cursul se adresează profesioniștilor care negociază frecvent contracte în activitatea lor: avocați, consilieri juridici, personal executiv de vânzare, bid managers, personal executiv în achiziții, in general, orice profesioniști implicați în încheierea de contracte complexe. Pentru a accesa acest curs, participanții trebuie să cunoască conceptele de bază ale formării contractelor și să citească în prealabil materialul de pregătire inclus.

... continuare


 

Achizițiile Publice. Clarificări și soluții pentru problemele apărute în practică - 15 - 17 iulie 2016

Află totul despre modul corect de implementare a noilor legi în domeniul achizițiilor publice și a normelor lor de aplicare. La scurt timp de la intrarea în vigoare a noului pachet legislativ, aplicarea în practică a noii legislații a achizițiilor publice, începe să evidențieze care sunt dificultățile reale cu care practicienii se confruntă.

Seminarul practic de achiziții publice, organizat de Wolters Kluwer România, pe parcursul a 3 zile consecutive, oferă cadrul necesar pentru a primi soluții, îndrumare și expertiză de la specialiștii domeniului, astfel încât aplicarea noilor norme să se facă în condiții de siguranță, fără riscuri sau confuzie.

... continuare


 

Curs Avansat: Negocierea Contractelor: Strategia, Tehnica si Tactica - 1 iulie 2016

Într-un curs foarte intensiv de o zi, intr-un eveniment unic in Romania, aflați cum vă puteți perfecționa strategia, tehnica și tactica în negocierea contractelor, în cadrul unui curs practic susținut de profesioniști. Negociați cazuri concrete, învățați cum vă puteți analiza propria performanță și pe cea a echipei dvs. pentru a ajunge la rezultate mai bune și obțineți instrumentele necesare unei bune pregătiri a negocierii, adaptată contextului în care vă găsiți.

Cui se adresează acest curs? 
Cursul se adresează profesioniștilor care negociază frecvent contracte în activitatea lor: avocați, consilieri juridici, personal executiv de vânzare, bid managers, personal executiv în achiziții, in general, orice profesioniști implicați în încheierea de contracte complexe. Pentru a accesa acest curs, participanții trebuie să cunoască conceptele de bază ale formării contractelor și să citească în prealabil materialul de pregătire inclus.

... continuare


 

Procedura trimiterii preliminare. Experiențe românești. - 24 iunie 2016

Formularea unei trimiteri preliminare este parte a dialogului între judecătorii naţionali şi Curtea de Justiţie (de la Luxemburg) în scopul aplicării corecte, uniforme a dreptului Uniunii Europene.

Seminarul îşi propune să discute cauzele şi problemele apărute în practica românească a trimiterilor preliminare. În funcţie aceste experienţe vor fi formulate sugestii pentru corecta solicitare în cadrul unei acţiuni în faţa instanţei române a formulării unei trimiteri preliminare. Accentul va cădea pe această parte a formulării trimiterii preliminare.

Procedura trimiterii va fi urmărită pas cu pas de la solicitarea avocatului în faţa instanţei până la pronunţarea hotărârii definitive a instanţei naţionale după ce a primit răspunsul (hotărârea preliminară sau ordonanţa) Curţii de Justiţie.

... continuare


 

Nulitatea hotărârii Adunării Generale a Actionarilor - Controverse și probleme practice - 22 iunie 2016

Nulitatea hotărârii adunării generale este, probabil, cea mai frecventă speță întâlnită pe rolul instanțelor judecătorești în materia dreptului societar. În ciuda acestei frecvențe, practica relevă situații de distorsiune a unor concepte, atât de drept societar, cât și de drept comun, lucru cauzat și de modul defectuos în care este redactată legislația. Acest lucru afectează calitatea actului judiciar și permite propagarea acestor distorsiuni nu doar la nivel de practică ci, de multe ori, chiar la nivel de teorie, ceea ce duce la formarea unui cerc vicios.

Acest seminar își propune clarificarea acestor concepte, cu speranța ca practica judiciară să primească repere corecte, în acord cu principiile care guvernează în mod tradițional dreptul societar și dreptul comun.

... continuare


 

Effective Legal Writing - 16 iunie 2016

Pentru comunicarea cu clienții dumneavoastră sunt foarte importante atât folosirea termenelor corecte, cât și un stil adecvat comunicării internaționale.

Effective Legal Writing este atelierul practic unde vă puteți perfecționa scrisul juridic în limba engleză.

La acest atelier vă perfecționati scrierea contractelor, memorandumurilor și chiar email-urilor în engleză! În baza unor materiale luate din practică învățați să evitați capcanele limbii engleze. Aflați cum scriu avocații din America și cum vă puteți perfecționa stilul personal în comunicarea juridică în limba engleză.

... continuare  


 

Practica CEDO. De la teoria preeminenței dreptului la practica respingerii plangerilor individule. - 27 mai 2016

Violarea drepturilor şi libertăților garantate de Convenție şi de Protocoalele sale sau încălcarea clauzelor Convenției sau Protocoalelor sale în general atrage răspunderea Statului vinovat, fiind vorba despre o răspundere internațională. Urmare a constatării violării sau încălcării se nasc în sarcina Statului pârât obligația de a înceta faptul ilicit, obligația de a înlătura consecințele acestuia şi obligația de a preveni faptele ilicite similare. Aceste obligații se completează, dacă nu sunt în măsură să conducă la repunerea completă a părții vătămate în situația anterioară violării sau încălcării, cu obligația de plată a unei satisfacții echitabile.

Dincolo de aceste aspecte, rămâne problema respingerii ca inadmisibile a plângerilor individuale, soluţie care, faţă de consecvenţa îngrijorătoare cu care este adoptată, conduce la concluzia violării drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenție şi de Protocoalele sale de însuşi organul chemat să le protejeze.

... continuare  


 

Concedierea de la A la Z -  26 mai 2016 

Concedierea angajaților este un demers care trebuie tratat cu multă seriozitate din partea angajatorului, aceasta constituind frecvent obiectul litigiilor de dreptul muncii. Pentru a nu exista repercusiuni, procedurile legale trebuie respectate cu rigurozitate, iar departamentul de HR împreună cu juristul firmei trebuie să prevadă toată consecințele posibile.   

În cadrul seminarului Concedierea de la A la Z, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt etapele acestui proces și care sunt reglementările legale specifice fiecărui tip de concediere. Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.  

... continuare 


 

Arhitectura contractelor cu clauze din Common Law. Capcane și soluții pentru juriștii români - 24 mai 2016

În România se încheie și se execută foarte multe contracte – în engleză, română sau bilingve – cu elemente de drept englez sau american (common law). Încercarea de a transpune elementele străine de dreptul românesc în realitatea locală poate fi sursa unor neînțelegeri, riscuri juridice și chiar litigii. Pot fi clauze periculoase cele privind substance law și jurisdiction aplicabile, și multe alte clauze mai mult sau mai puțin subtile.

Aflați la acest curs care sunt aceste capcane și cum le puteți evita, de la o expertă în acest domeniu. Adriana Almășan este practician cu 18 ani de experiență în consultanță juridică, conferențiar universitar la Universitatea București și a scris cartea despre încheierea și negocierea contractelor.

... continuare 


 

Arhitectura contractelor cu clauze din Common Law. Capcane și soluții pentru juriștii români - 20 mai 2016

În România se încheie și se execută foarte multe contracte – în engleză, română sau bilingve – cu elemente de drept englez sau american (common law). Încercarea de a transpune elementele străine de dreptul românesc în realitatea locală poate fi sursa unor neînțelegeri, riscuri juridice și chiar litigii. Pot fi clauze periculoase cele privind substance law și jurisdiction aplicabile, și multe alte clauze mai mult sau mai puțin subtile.

Aflați la acest curs care sunt aceste capcane și cum le puteți evita, de la o expertă în acest domeniu. Adriana Almășan este practician cu 18 ani de experiență în consultanță juridică, conferențiar universitar la Universitatea București și a scris cartea despre încheierea și negocierea contractelor.

... continuare 


 

Concurența de la A la Z - 18 mai 2016

Aflați care sunt întrebările centrale din domeniul dreptului concurenței, de la diversele tipuri de înțelegeri ce pot constitui încălcări, până la conduita ce trebuie adoptată în cursul investigațiilor Consiliului Concurenței, direct de la specialiști în domeniu. Având în vedere impactul dreptului concurenței în diferite sectoare de activitate, seminarul are o adresabilitate largă: avocați, juriști din departamentele juridice ale agenților economici, persoane care activează la vârful ierarhiei companiilor, indiferent de domeniul de specializare.

Abordarea generală este centrată pe practica autorităților de concurență și pe jurisprudența instanțelor naționale ori europene.

... continuare


 

Concedierea de la A la Z -  17 mai 2016 

Concedierea angajaților este un demers care trebuie tratat cu multă seriozitate din partea angajatorului, aceasta constituind frecvent obiectul litigiilor de dreptul muncii. Pentru a nu exista repercusiuni, procedurile legale trebuie respectate cu rigurozitate, iar departamentul de HR împreună cu juristul firmei trebuie să prevadă toată consecințele posibile.   

În cadrul seminarului Concedierea de la A la Z, specialiști în dreptul muncii explică în detaliu care sunt etapele acestui proces și care sunt reglementările legale specifice fiecărui tip de concediere. Plecând de la lege, veți beneficia de exemple concrete și studii de caz, precum și de interacțiunea continuă cu speakerii, obținând astfel soluții testate pentru problemele din practică.  

... continuare 


 

Riscuri de concurență: măsuri preventive și inspecții inopinate - 22 aprilie 2016

Orice firmă care poate intra în zona de risc și în vizorul Consiliului Concurenței trebuie să fie foarte atentă la politica de „compliance”. Această menținere a legalității vizează întreaga organizație. Nu este îndeajuns ca numai departamentul juridic să cunoască legea și jurisprudența, dacă agenții de vânzări, din neștiință sau neglijență, fac înțelegeri interzise cu potențialii concurenți. Așa cum reiese din jurisprudența „T-mobile” de la Curtea Europeană de Justiție, o practică interzisă poate îmbraca forma unei singure întâlniri.

În acest seminar, veți parcurge pașii concreți pentru a ajunge nu numai la o strategie de compliance, dar și la aplicarea ei prin informare și instruire.

... continuare


 

Noutăți în legislația și fiscalitatea vamală - 14 aprilie 2016

Lucrați în domeniul vamal în cadrul societăților de comisionariat vamal sau a departamentelor de logistică din cadrul societăților dumneavoastră ori sunteți consultant sau avocat interesat de acest domeniu?

Vreți să cunoașteți noutățile legislative aplicabile începând cu anul 2016 și implicațiile practice generate de aceste modificări?

... continuare  


 

Restituirea imobilelor preluate abuziv - 8 aprilie 2016

Legea nr. 165/2013 - (Ne)executarea obligațiilor stabilite de CEDO prin hotărârea pilot.

Află care sunt efectele Legii nr. 165/2013 în materia restituirii imobilelor preluate abuziv!

După numeroase hotărâri ale Curții Europene prin care s-a constatat violarea dreptului de proprietate și după hotărârea pilot în cauza Maria Atanasiu și alții c. România, s-a adoptat Legea nr. 165/2013privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

... continuare  


 

Secretele contabilități și fiscalități pentru avocați - 31 martie 2016

Pentru mulți juriști, contabilitatea primară și fiscalitatea reprezintă un domeniu cu care au puțină afinitate. Însă, timpul câștigat sau pierdut, sau bani câștigați sau pierduți, pot fi semnificative. În acest seminar, avocații și juriștii învață soluții practice pentru a respecta legislația aplicabilă și a evita riscurile fiscale, totodată reducând la un minim timpul pierdut cu activitățile necesare.

Acest curs se concentrează pe profesiile liberale, care tratează sistemul contabil in partida simpla in sistem real, si pe tratamentul fiscal (deductibilitatea cheltuielilor si întocmirea declarațiilor fiscale).

... continuare  


 

Din practica inspectorilor de resurse umane: cele mai frecvente greșeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă - 24 martie 2016

Află care sunt cele mai frecvente greşeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă şi cum le poţi evita, direct de la practicieni: Corneliu Benţe (preşedinte UNELM) şi Ileana Tomoiagă (inspector șef adjunct ITM Timiș).

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii ( UNELM ) în parteneriat cu Wolters Kluwer România organizează seminarul cu tema ”Din practica inspectorilor de resurse umane: cele mai frecvente greșeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă”. Acest seminar se adresează  inspectorilor / referenților resurse umane, avocaţilor specializaţi pe dreptul muncii, juriştilor, precum  și tuturor specialiștilor în relațiile de muncă angajat – angajator.

... continuare   


 

Probleme practice privind calitatea procesuală activă în materia contenciosului administrativ - 18 martie 2016

Unele dintre cele mai frecvente dezbateri din practica contenciosului administrativ sunt legate de calitatea procesuală activă. În prezent, pe lângă Legea contenciosului administrativ, există reglementările disparate în legile speciale și, mai mult, reglementări noi în Noul Cod de Procedură Civilă.

Această realitate legislativă ridică probleme de interpretare și îngreunează deciziile pe care trebuie să le adopte rapid un practician.

... continuare  


 

Din practica inspectorilor de resurse umane: cele mai frecvente greșeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă - 2 martie 2016

Află care sunt cele mai frecvente greşeli făcute la încheierea și modificarea contractului individual de muncă şi cum le poţi evita, direct de la practicieni: Corneliu Benţe (preşedinte UNELM) şi Anca Mihalache (inspector de muncă - Inspecţia Muncii).

În cadrul seminarului vă vor oferi soluții pentru cele mai dificile și controversate aspecte legate de încheierea și modificarea contractului individual de muncă, drd. Corneliu Bențe președinte UNELM și Anca Mihalache inspector de muncă - Inspecţia Muncii.

... continuare  


 

Effective Legal Writing - 26 februarie 2016

Pentru comunicarea cu clienții dumneavoastră sunt foarte importante atât folosirea termenelor corecte, cât și un stil adecvat comunicării internaționale.

Effective Legal Writing este atelierul practic unde vă puteți perfecționa scrisul juridic în limba engleză.

La acest atelier vă perfecționati scrierea contractelor, memorandumurilor și chiar email-urilor în engleză! În baza unor materiale luate din practică învățați să evitați capcanele limbii engleze. Aflați cum scriu avocații din America și cum vă puteți perfecționa stilul personal în comunicarea juridică în limba engleză.

... continuare  


 

Apărarea drepturilor încălcate de autoritățile naționale prin invocarea Cauzei Costanzo - 24 februarie 2016

Află noi modalități de protecție a drepturilor tale și ale clienților tăi cu ajutorul instrumentelor puse la dispoziție de dreptul UE!

Aria de aplicabilitate este foarte largă și vizează contenciosul administrativ, contenciosul fiscal, contenciosul asigurărilor sociale și alte domenii în care se pot contesta măsurile luate de autoritățile naționale.

... continuare  


 

Noutăți în legislația și fiscalitatea vamală - 19 februarie 2016

Lucrați în domeniul vamal în cadrul societăților de comisionariat vamal sau a departamentelor de logistică din cadrul societăților dumneavoastră ori sunteți consultant sau avocat interesat de acest domeniu?

Vreți să cunoașteți noutățile legislative aplicabile începând cu anul 2016 și implicațiile practice generate de aceste modificări?

... continuare 


 

Effective Legal Writing - 5 februarie 2016

Pentru comunicarea cu clienții dumneavoastră sunt foarte importante atât folosirea termenelor corecte, cât și un stil adecvat comunicării internaționale.

Effective Legal Writing este atelierul practic unde vă puteți perfecționa scrisul juridic în limba engleză.

La acest atelier vă perfecționati scrierea contractelor, memorandumurilor și chiar email-urilor în engleză! În baza unor materiale luate din practică învățați să evitați capcanele limbii engleze. Aflați cum scriu avocații din America și cum vă puteți perfecționa stilul personal în comunicarea juridică în limba engleză.

 ... continuare