Conferințe

 

Publicitatea înşelătoare în campaniile promoţionale - 24 mai 2017 

În afară de partea creativă şi artistică a unei campanii promoţionale, comunicarea corectă în reclame aduce un plus de siguranţă consumatorilor şi le dezvoltă încrederea că decizia de a cumpăra un produs sau un serviciu nu a fost greşită.

Pentru a combate practicile incorecte ale comercianţilor este nevoie de un control permanent al autorităţilor, dar şi de o preocupare constantă a profesioniştilor din domeniu de a se informa şi a se instrui spre a fi în acord cu legislaţia pentru a crea o experienţă pozitivă de ambele părţi.

                              ... continuare


 

Contractele de credit pentru bunuri imobile - 7 aprilie 2017 

Conferința are în vedere o problematică de strictă actualitate pentru interesul general, fapt pentru care aceasta se adresează teoreticienilor şi practicienilor din domeniul financiar bancar, cât şi tuturor celor interesaţi în modul de reglementare a creditelor pentru persoanele fizice cu garanţie imobiliară rezidenţială.

În acest scop, vor fi susţinute prezentări ale cadrelor universitare, ale reprezentanţilor instituţiilor de credit, ale instituţiilor financiare nebancare şi ale societăţilor de recuperare a creditelor.

                                                                                                   ... continuare


 

Conferința națională a experțilorîn legislația muncii - 4 aprilie 2017 

Conferinţa îşi propune să reunească practicieni din legislaţia muncii pentru a desluşi împreună problemele izvorâte din relaţiile de muncă angajat - angajator. În cadrul conferinţei se vor discuta teme de actualitate şi de mare importanţă în acest moment, cum ar fi timpul de muncă și timpul de odihnă, concedierea, răspunderea disciplinară, raspunderea salariaţilor pentru pagubele produse angajatorilor, concilierea conflictelor individuale de muncă, cercetarea abaterilor disciplinare, revocarea unilaterală a deciziei de sancţionare / concediere sau posibilitatea instanţelor de judecată de a înlocui sancţiunea disciplinară aplicată de angajator.

                                                                                                   ... continuare


 

Conferinţa Naţională de Drept Societar - 29 martie 2017 

Conferința națională de Drept societar reunește specialiști de marcă in domeniu, autori de lucrări științifice apreciate, care își propun să dezbată subiecte de maxim interes aparținând acestei ramuri a Dreptului. Temele alese de cei cinci conferențiari,deși importante, constituie doar un punct de plecare către o dezbatere de amploare, care își propune să răspundă participanților la orice fel de întrebări legate de domeniul Dreptului societar. Așadar, poate pentru prima dată, o conferință nu va fi doar o sumă de prelegeri, ci o incursiune în cele mai variate și mai detaliate aspecte ale Dreptului societar. 

                                                                                                   ... continuare


 

5 Ani de Cod Civil. Teme Controversate. Perspective - 23 martie 2017 

Conferința de față, prin intervențiile participanților, încearcă să se înscrie în ansamblul eforturilor pentru o justă interpretare a Noului Cod civil, pentru așezarea acestuia pe făgașul corect. Identificarea problemelor pe care le ridică diferitele texte ce compun actualul Cod civil al României sau pe care ar putea să le ridice este aspectul cel mai important.

Nici ideea în sine a adoptării unui Nou Cod civil, nici proiectul Noului Cod civil, ca atare, nu au fost ferite de critici și chiar de contestări (în bună măsură întemeiate). Totuși, codul a fost adoptat și a intrat în vigoare. Este o realitate. Orice lege este imperfectă , într-o măsură mai mică sau mai mare. 

                                                                                                   ... continuare


 

Conferinta: Întrunirea anuală a personalului din Achiziţii publice - 13 februarie 2017 

  • criterii de calificare şi selecţie
  • documentul unic european
  • criterii de atribuire
  • evaluarea ofertelor
  • noutăti în legislaţia achiziţiilor publice apărute ca urmare a adoptării legii nr. 98/2016 şi HG nr. 395/2016: noi tipuri de proceduri de atribuire
  • derularea procedurii de achiziţie publică: împărţirea pe loturi
  • noutăţi privind derularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare

                                                                                                   ... continuare


 

Noile Directive Europene privind Achizițiile Publice explicate de experți ai Comisiei Europene - 26 ianuarie 2017 

Noul pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice, intrat în vigoare în mai 2016, ridică o serie de probleme de interpretare și aplicare. Informațiile sunt noi, lipsesc cazuistica și  doctrina ca puncte de reper în interpretarea și aplicarea corectă a noilor directive.

În acest context, îți dorești să înțelegi rapid, eficient și  de la cei mai buni teoreticieni si practicieni europeni cum te poți adapta reformei din domeniu, pornind de la exemple din alte jurisdicții unde noile directive au fost transpuse mai devreme.

Conferința despre Noile Directive Europene privind Achizițiile Publice aduce la București experții europeni care au acordat asistență Comisiei Europene în domeniul Achizițiilor Publice.

Cu ajutorul lor, îți vei clarifica aspecte practice importante din domeniul achizitiilor publice vizând procedurile de atribuire, respingerea ofertelor, opțiunea pentru terți susținători, asociați sau subcontractanți, utilizarea acordurilor-cadru și modificarea contractului de achiziție publică. Și, mai important, vei face ca noua legislație să lucreze pentru tine cu ușurință, cu mai multă certitudine și claritate.

                                                                                                   ... continuare


 

INFRACȚIUNILE ECONOMICE din dublă perspectivă: civilă și penală - 2 noiembrie 2016

Dreptul penal al afacerilor este o materie interdisciplinară și acest lucru nu trebuie ignorat nici de penaliști, nici de civiliști, altfel existând riscul unor interpretări deformate, cu consecințe grave pentru cei care suportă efectele aplicării normei penale.

Conferința Infracțiuni economice are ca scop prezentarea integrată a unor teme de drept penal al afacerilor, astfel încât participanții, penaliști sau civiliști (comercialiști), să se familiarizeze cu noțiuni fundamentale de drept economic, respectiv de drept penal, care să îi ajute în interpretarea acelei norme de drept penal a cărei dispoziție face trimitere, explicit sau implicit, la noțiuni de drept economic.

                                                                                                   ... continuare


 

Dreptul publicității - noi provocări în era digitală - 26 octombrie 2016

“Orice companie trebuie să investească în cercetare și inovare”, afirma Philip Kotler, fondatorul managementului marketingului modern, cu aproximativ 4 ani în urmă, cu ocazia venirii sale în România.

Piețele și companiile sunt în continuă schimbare - trecute prin foste crize economice, specialiștii în publicitate trebuie să facă în așa fel încât produsele și/sau serviciile lor să fie cele mai râvnite de consumatori, toate acestea însă în limitele reglementărilor naționale și europene. Aceste legi sunt utile pentru consumatori, necesare pentru stat și limitative pentru creativii din publicitate.

                                                                                                   ... continuare


 

Conferința Revistei Române de Dreptul Muncii - 14 octombrie 2016

Revista Română de Dreptul Muncii, sub licența Editurii Wolters Kluwer România și în parteneriat cu Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii, inițiază Conferința Revistei Române de Dreptul Muncii, eveniment  care se va desfășura în luna octombrie a fiecărui an. Vom aborda în dezbateri  teme de interes major și se va da posibilitatea publicului să interacționeze cu membrii colegiului revistei.

Evenimentul va avea loc vineri, 14 octombrie 2016, între orele 13:00- 19:30 la Capital Plaza Hotel și își propune să reunească membrii colegiului revistei și practicieni din legislația muncii pentru a desluși împreună problemele izvorâte din relațiile de muncă angajat - angajator. 

                                                                                                   ... continuare


 

Perspective ale dreptului afacerilor in mileniul al treilea - 25-26 noiembrie

Conferinţa este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale mediului internațional de afaceri. Conferinţa îşi deschide porţile către persoane provenind din diferite ţări, din mediul universitar juridic și din rândul practicienilor dreptului, încurajând susţinerea atât a lucrărilor de interes internaţional având ca obiect dreptul comparat, dreptul Uniunii Europene, dreptul comerţului internaţional, dreptul public internaţional, cât şi a lucrărilor care să reliefeze particularităţile dreptului naţional.                                       

                                                           ... continuare


 

Malpraxisul Medical. Răspunderea medicului și problemele sistemice - 11 octombrie 2016

Sistemul medical românesc este un subiect care incomodează atât medicii cât și pacienții. Probleme, clișee, acuzații de malpraxis medical, medici care pleacă în alte țări pentru bani mai mulți dar și pentru un respect ridicat.

 Din ce în ce mai multe suspiciuni de malpraxis medical sunt relatate constant în presă, împreună cu declarațiile dramatice ale pacienților afectați sau ale rudelor decedaților. În ciuda acestei realități dure (#colectiv #copiiargeșului #hexipharma etc.), autoritățile preferă de cele mai multe ori să închidă ochii în loc să cerceteze temeinic și să preîntâmpine astfel de tragedii. Toate acestea în condițiile în care greșeala medicală conduce către decesul pacientului sau către mutilarea acestuia pe viață.

 În ultimul deceniu acuzațiile de malpraxis medical au crescut, afectând atât profesia medicală cât și societatea civilă în ansamblu. Din cauza situației critice actuale din sistemul sanitar, conștientizarea problemelor de către personalul medical și pacienți a condus către situația în care malpraxisul medical declanșează la scară largă, panică, temere și nu întotdeauna într-un mod foarte realist.

                                                                                                   ... continuare


 

Executarea silită şi darea în plată - 7-8 - octombrie 2016

Revista Română de Executare Silită şi Editura Universul Juridic în parteneriat cu Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti şi Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti organizează cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei Naţionale de Executare silită intitulată:"Executarea silită şi darea în plată".

Conferinţa se va desfăşura conform următorului program:

ZIUA I - Vineri, 7 octombrie 2016. EXECUTAREA SILITĂ.

... continuare


 

Dosarul prețurilor de transfer - 28 iunie 2016

Anul 2016 a adus cu sine o serie de noi reglementări în domeniul prețurilor de transfer cu impact semnificativ asupra activității tuturor entităților care desfășoară tranzacții intra-grup.

ANAF a intensificat controalele în domeniul prețurilor de transfer, iar acest trend tinde să se mențină pe tot parcursul anului, în condițiile în care cuantumul ajustărilor de prețuri de transfer a înregistrat creșteri importante de la an la an!

Companiile sunt acum în fața unei noi legislații primare (Codul fiscal și Codul de procedură fiscală) și secundare (Ordinul ANAF 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer) care furnizează suficiente provocări și presiuni suplimentare activității operaționale de zi cu zi.

... continuare


 

Excelența în Promovarea Serviciilor. Cele mai bune practici. - 3 iunie 2016

Activitatea de consultanță este, înainte de toate, relația stabilită între două părți: consultant și consultat.  Orice profesionist în domeniu e conștient că poartă întreaga responsabilitate pentru construirea unei relații de calitate, care să asigure succesul procesului de consultanță și fidelizarea clientului. Construirea încrederii reciproce.

În cadrul Conferinței Excelența în Promovarea Serviciilor de Avocatură și Consultanță, organizată de Wolters Kluwer România, pe data de 3 iunie la Capital Plaza Hotel, aveți posibilitatea de a întâlni profesioniști de marcă din România, specializați în studiul și dezvoltarea tehnicilor aplicabile pentru obținerea performanței în managementului relației cu clientul (promovarea și marketingul serviciilor de consultanță, branding-ul personal, strategiile de negociere și managementul timpului).

... continuare


 

Real Estate. Noi oportunități în 2016. - 17 mai 2016

Provocările domeniului imobiliar continuă și în 2016 atât din punct de vedere legislativ (proiecte de lege cu impact direct asupra politicii de creditare în domeniul imobiliar – darea în plată, noua legislație fiscală sau apariția unor noi reglementări în domeniul construcțiilor) cât și din punct de vedere economic (stabilizarea pieței de real estate din ultimii ani a creat un apetit crescut către investiții și observăm din în ce mai multe mutări strategice ale marilor dezvoltatori imobiliari).

În cadrul Conferinței Real Estate. Noi oportunități în 2016, organizată de Wolters Kluwer Romania, pe data de 17 mai la Capital Plaza, specialiști de renume vor analiza piața de real estate prin prisma celor mai importante aspecte:  

... continuare


 

Controverse legale în publicitate - 19 aprilie 2016

În contextul național actual al României, noțiunea de manipulare prin publicitate este o chestiune sensibilă. Pentru aceste motive există numeroase prevederi, fie ele normative sau de autoreglementare care urmăresc controlarea și sancționarea publicității înșelătoare și a încălcării eticii în publicitate.

În cadrul Conferinței ”Controverse legale în publicitate”, organizată de Wolters Kluwer România în parteneriat cu Societatea de avocați Grecu & Asociații vor fi dezbătute aspectele legale care intervin în reglementarea comunicărilor publicitare (vizual, reclame televizate, inscripții pe etichetele produselor), limitele care trebuie respectate și practicile care pot fi considerate înșelătoare, capabile să manipuleze comportamentul consumatorului.

... continuare


 

Conferința Națională a Experților în Legislația Muncii - 7 aprilie 2016

 

Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii are deosebita plăcere și onoare de a vă invita să participați la cea de-a 4-a ediție a Conferinței Naționale a Experților în Legislația Muncii, eveniment organizat în parteneriat cu Universitatea Ecologica din București și cuAsociația de Dreptul Muncii.

Evenimentul va avea loc joi, 7 aprilie 2016, între orele 09,00- 16,00 la Phoenicia Grand Hotel și își propune să reunească practicieni din legislația muncii pentru a desluși împreună problemele izvorâte din relațiile de muncă angajat - angajator. 

... continuare


 

Achiziții publice. Noul pachet legislativ - 4 aprilie 2016

Noul pachet legislativ în domeniul achizițiilor publice (achizițiile clasice, remediile și căile de atac, sectoriale, concesiunile de servicii și lucrări) intră în vigoare în aprilie 2016. Sunt transpuse cele mai noi Directive ale Uniuni Europene, ceea ce determină o adevărată reformă în acest domeniu.

În cadrul Conferinței Noua legislație a achizițiilor publice, specialiști în achiziții publice, reprezentanți ANAP, CNCS și avocați de prestigiu vor explica elementele de noutate pe care orice persoană interesată trebuie să le înțeleagă pentru a aplica corect noua legislație. Pe lângă explicarea punctuală a noilor concepte și proceduri participanții vor primi sfaturi avizate și informații esențiale despre punerea în practică a noilor reglementări.

... continuare


 

Ultimele modificări aduse Codului Fiscal. Normele de aplicare şi legislaţia secundară - 10 martie 2016

 Intrarea în vigoare a Noului Cod fiscal, de la 1 ianuarie 2016, este un eveniment important pentru fiscalitatea anului care tocmai a început. Provocările, însă, sunt de-abia la început: Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (H.G. nr. 1 din 6 ianuarie 2016) în Monitorul Oficial nr. 22 din data de 13 ianuarie 2016, au fost publicate. Noul cadrul legislativ fiscal este acum gata de a fi aplicat și impune eforturi suplimentare de informare și adaptare a procedurilor de lucru. 

Dacă ești contabil, consultant fiscal sau avocat ori ești nevoit să aplici legislația fiscală în activitatea ta, te invităm la Conferința: Ultimele modificări aduse Codului Fiscal. Normele de aplicare şi legislaţia secundară, dedicată înțelegerii în ansamblu a noului cadru normativ fiscal.

... continuare


 

Creditarea. Clauze abuzive - 3-4 martie 2016

Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar Bancar și Asociația Europeană pentru Drept Bancar și Financiar – România, împreună cu Wolters Kluwer România, organizează la Bucureşti, în perioada 3-4 martie 2016, Conferinţa cu tema ʺCreditarea. Clauze abuziveʺ.

Conferinţa internaţională de drept bancar şi financiar se adresează tuturor specialiştilor în drept bancar care doresc să fie corect informaţi, avizaţi şi pregătiţi pentru a face faţă provocărilor acestui domeniu.

... continuare


 

Dosarul prețurilor de transfer - 28 iunie 2016

nul 2016 a adus cu sine o serie de noi reglementări în domeniul prețurilor de transfer cu impact semnificativ asupra activității tuturor entităților care desfășoară tranzacții intra-grup.

ANAF a intensificat controalele în domeniul prețurilor de transfer, iar acest trend tinde să se mențină pe tot parcursul anului, în condițiile în care cuantumul ajustărilor de prețuri de transfer a înregistrat creșteri importante de la an la an!

Companiile sunt acum în fața unei noi legislații primare (Codul fiscal și Codul de procedură fiscală) și secundare (Ordinul ANAF 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer) care furnizează suficiente provocări și presiuni suplimentare activității operaționale de zi cu zi.

... continuare